Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva17. listopadu 2022Odhadovaná doba čtení: 3 min

Komise vítá politickou dohodu ohledně zahájení Programu Unie pro bezpečnou konektivitu IRIS²

Iris 2

Komise vítá politickou dohodu, které bylo dnes dosaženo mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU ohledně Programu Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023–2027 s rozpočtem ve výši 2,4 miliardy EUR. Cílem programu je zavést družicovou konstelaci EU nazvanou „IRIS²“ (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite – Družicová infrastruktura pro odolnost, propojení a bezpečnost). Dnešní dokončení jednání otevírá cestu pro konečné schválení právního textu Evropským parlamentem a Radou Evropské unie.

Fungování našeho hospodářství a naše bezpečnost stále více závisí na bezpečném a odolném připojení. Je nanejvýš důležité, aby Evropa rozvíjela suverénní, autonomní a zabezpečenou infrastrukturu pro konektivitu.

Digitální hyperkonektivita a technologická transformace vedou k nebývalému nárůstu poptávky po službách závislých na edgeových technologiích. Potřeby vlád i řešení v oblasti družicové komunikace se rychle mění. Propojení prostřednictvím družic na nízké oběžné dráze Země rovněž umožní Evropě zajistit ultrazabezpečené připojení pro ozbrojené síly. Cílem bezpečného kosmického komunikačního systému EU je tyto zvýšené a vyvíjející se potřeby uspokojit a zajistit zaručený přístup neomezeným způsobem tím, že zabrání závislosti na třetích zemích a posílí odolnost našich hodnotových řetězců. Jeho součástí budou nejnovější technologie kvantové komunikace pro bezpečné šifrování, a to prostřednictvím integrace evropské kvantové komunikační infrastruktury (EuroQCI). Systém bude vycházet z vývoje inovativních a přelomových technologií a z pákového efektu ekosystému New Space.

Další kroky

Politickou dohodu mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí musí nyní ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada.

Komise brzy předloží několik prováděcích aktů, jak je stanoveno v nařízení o programu. Komise rovněž pracuje na přípravě specifikace pro nabídky na rychlé zavedení systému bezpečné konektivity.

Souvislosti

Návrh Programu Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023–2027, předložený dne 15. února 2022, je třetím stěžejním kosmickým programem EU po programech Galileo a Copernicus.

Cílem programu je:

  • vytvořit bezpečný a suverénní systém kosmické konektivity, který zajistí poskytování bezpečných, autonomních, spolehlivých a nákladově efektivních služeb družicové vládní komunikace pro uživatele z řad státní správy a který podporuje ochranu kritických infrastruktur, sledování, vnější činnosti, řešení krizí a aplikací, jež mají zásadní význam pro hospodářství, životní prostředí, bezpečnost a obranu, a
  • umožnit poskytování komerčních služeb soukromým sektorem, též v zájmu usnadnění dalšího rozvoje celosvětového vysokorychlostního širokopásmového připojení a bezproblémové konektivity, mimo jiné i v komunikačních mrtvých zónách, a zvýšení soudržnosti napříč územími členských států, a přispět tak k plnění cílů stanovených v rámci evropské digitální dekády.

Program podpoří konkurenceschopnost průmyslu EU, včetně malých a středních podniků a začínajících podniků, v oblasti řešení a služeb družicové komunikace prostřednictvím prosazováním inovací, aby se technologický pokrok a jeho využití státní správou stal hnací sílou inovací a širší komercializace.

Další informace

Návrh nařízení, kterým se zavádí Program Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023–2027

Systém EU pro bezpečnou kosmickou konektivitu

Informativní přehled

Citát

Bezpečná a účinná konektivita bude hrát klíčovou úlohu v digitální transformaci Evropy a zvýší naši konkurenceschopnost. Program zajistí EU čelní postavení v oblasti bezpečné družicové komunikace, jako je tomu dnes v případě programu Galileo pro družicovou navigaci a programu Copernicus pro pozorování Země.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk - 17/11/2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
17. listopadu 2022