Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva9. září 2022Odhadovaná doba čtení: 8 min

Komise vypracovala pokyny pro přísnější postup při vyřizování víz pro ruské občany

Statement by Ylva Johansson, European Commissioner, on the proposals for the suspension of Visa Facilitation Agreement with Russia and for the non-recognition of Russian passports issued in occupied areas of Ukraine

Komise dnes předkládá pokyny, jež mají konzulátům členských států pomoci při vyřizování žádostí o krátkodobá víza podaných ruskými občany. S ohledem na zvýšená bezpečnostní rizika, kterým EU čelí po útočné válce Ruska proti Ukrajině, by konzuláty měly tato rizika důkladně posuzovat. Výsledkem může být zamítnutí žádostí o udělení víza i zrušení stávajících platných víz. Ruští žadatelé cestující pro jiné než nezbytně nutné účely budou rovněž procházet delším a důkladnějším procesem podávání žádostí. Dnešní pokyny zajistí společný a jednotný přístup na všech konzulátech. Evropská unie zůstane otevřena ruským žadatelům o víza cestujícím pro nezbytně nutné účely, mimo jiné zejména rodinným příslušníkům občanů EU, novinářům, disidentům a představitelům občanské společnosti.

Dnešní pokyny vycházejí z politické dohody, jíž dosáhli ministři zahraničních věcí na neformálním zasedání dne 31. srpna o společném a koordinovaném postupu, pokud jde o vydávání víz ruským občanům. Navazují na rozhodnutí, jež dnes přijala Rada, o pozastavení dohody mezi EU a Ruskem o zjednodušení vízového režimu, které členským státům dává široké rozhodovací pravomoci a větší kontrolu při vyřizování žádostí o krátkodobá víza podaných ruskými občany.

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas k tomu uvedl: „V současné situaci musí konzuláty EU v Rusku provádět mnohem důkladnější kontroly žádostí o krátkodobá víza. Díky dnešním pokynům se budeme řídit podle jasného, transparentního a společného přístupu. EU bude s ohledem na vojenskou agresi Ruska vůči kandidátské zemi EU i nadále postupovat jednotně.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Provozovat turistiku v EU není základní právo. V dnes přijatých pokynech se členským státům doporučuje, aby žádosti ruských občanů o víza důkladně prověřovaly. Pokud konzuláty zjistí bezpečnostní rizika, víza by měla být zamítnuta. Konzuláty by rovněž měly přiřadit nižší prioritu žadatelům cestujícím do EU pro jiné než nezbytně nutné účely. EU zůstane i nadále otevřena osobám, které potřebují ochranu, jako jsou novináři, disidenti, aktivisté v oblasti lidských práv a lidé cestující z rodinných důvodů.“

Delší a důkladnější proces podávání žádostí

Konzuláty by mohly upravit své postupy pro vyřizování žádostí o krátkodobá víza podaných v Rusku, a to při plném využití stávajících možností v rámci vízových pravidel EU, aby zajistily důkladnější kontrolu žádostí vzhledem ke zvýšenému ohrožení bezpečnosti a veřejného pořádku členských států v důsledku útočné války Ruska proti Ukrajině. Rovněž vyhoštění mnoha konzulárních a diplomatických pracovníků členských států ruskými orgány vyžaduje další úpravy postupu podávání žádostí, jelikož konzuláty nyní fungují s významně sníženou kapacitou.

V této souvislosti mohou konzuláty:

  • Přiřadit nižší prioritu cestám, které nejsou nezbytně nutné: konzuláty by měly při udělování víz přiřadit nižší prioritu žadatelům, kteří nemají pro svou cestu zásadní důvod, jako jsou turisté.
  • Prodloužit lhůtu pro rozhodnutí o žádostech o víza: konzuláty mají pro rozhodnutí o žádostech o víza k dispozici až 45 dnů (u běžných případů to bývá 15 dnů), aby zajistily důkladnější kontroly žádostí podaných ruskými občany.
  • Požadovat dodatečné podpůrné doklady: konzuláty členských států by mohly požadovat dodatečné doklady nad rámec standardního seznamu, aby byla zajištěna vysoká míra kontroly, zejména v případech možného ohrožení veřejného pořádku a mezinárodních vztahů.

Důkladnější kontrola žádostí o víza a stávajících víz

Vzhledem ke stávající bezpečnostní situaci by měly konzuláty členských států uplatňovat zvláštní kontrolu v případech, kdy by ruští občané žádající o krátkodobá víza mohli být považováni za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo mezinárodní vztahy některého z členských států. V takových případech by mělo by být vízum zamítnuto, a to vždy na základě individuálního posouzení. Členské státy by rovněž měly zamítnout udělit vízum v případě pochybností o záměru žadatele opustit území EU po uplynutí platnosti víza.

Podobně by členské státy měly zaujmout přísný přístup i k opětovnému posuzování platných krátkodobých víz, která již byla ruským občanům udělena. Pokud se ukáže, že podmínky pro udělení víza již nejsou splněny, například proto, že držitel víza je nyní považován za bezpečnostní hrozbu, měly by členské státy stávající vízum zrušit.

Členské státy by neměly udělovat víza pro více vstupů s dlouhodobou platností, jelikož vzhledem k hospodářské nestabilitě, omezujícím opatřením a politickému vývoji v Rusku nemusí již ruští občané splňovat podmínky pro vstup do EU v dlouhodobém horizontu. V takových případech by členské státy měly zvážit udělování víz pro jeden vstup nebo víz s kratší platností.

Podle vízových pravidel EU může členský stát rovněž požádat, aby byl konzultován před tím, než jiný členský stát udělí víza ruským státním příslušníkům, a to z důvodu ohrožení veřejného pořádku, vnitřní bezpečnosti nebo mezinárodních vztahů. Konzultovaný členský stát může vznést námitku proti udělení schengenského víza ruskému státnímu příslušníkovi na individuálním základě. Pokud bude takové vízum přesto uděleno, bude omezeno na území členského státu, který vízum udělil, a nebude umožňovat přístup do celého schengenského prostoru. 

Evropská unie zůstane otevřena ruským žadatelům o víza cestujícím pro nezbytně nutné účely, mimo jiné zejména rodinným příslušníkům občanů EU, novinářům, disidentům a představitelům občanské společnosti. Pokyny jsou pro členské státy pomůckou při využívání stávajících možností pro řešení takových případů. Podle vízových pravidel mohou členské státy například v určitých případech rozhodnout o snížení nebo zrušení vízového poplatku, což by mohlo usnadnit cestování novinářům, disidentům, žákům, studentům a výzkumným pracovníkům.

Další kroky

Pokyny pomohou členským státům a jejich konzulátům při vyřizování žádostí o víza podaných ruskými občany a při uplatňování úplného pozastavení zjednodušení vízového režimu pro ruské státní příslušníky.

Členské státy si budou pravidelně vyměňovat informace o uplatňování dnešních pokynů, a to jak na místní úrovni za koordinace delegace EU v Rusku, tak na úrovni EU prostřednictvím pracovní skupiny Rady věnující se vízovým otázkám. To pomůže zajistit koordinovaný přístup.

Členské státy budou Komisi rovněž pravidelně podávat zprávy.

Souvislosti

Ministři zahraničních věcí dosáhli na neformálním zasedání dne 31. srpna politické dohody o společném a koordinovaném postupu, pokud jde víza pro ruské občany. Tento postup zahrnuje pozastavení dohody mezi EU a Ruskem o zjednodušení vízového režimu, které dnes formálně schválila Rada, jakož i společný přístup EU k neuznávání ruských pasů vydaných v okupovaných cizích regionech, který Komise navrhla dne 6. září. Ministři se rovněž dohodli, že žádosti o udělení víza budou nadále vyřizovány a posuzovány jednotlivě, případ od případu.

Dnešní pokyny navazují na dohodu dosaženou ministry zahraničních věcí a pomohou členským státům uplatňovat společný a koordinovaný přístup při vyřizování žádostí o víza podaných ruskými občany a při opětovném posuzování platných víz ruských občanů.

Další informace

Sdělení Komise – Pokyny k obecnému udělování víz ruským žadatelům

Rozhodnutí Rady o pozastavení uplatňování dohody mezi EU a Ruskem o zjednodušení vízového režimu

Tisková zpráva: Komise navrhuje úplné pozastavení dohody o zjednodušení vízového režimu s Ruskem, 6. září 2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. září 2022