Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva27. ledna 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 4 min

Komise zahajuje diskusi o tom, jak řešit důsledky stárnutí obyvatelstva

elderly_people_child.jpg
@EC Audiovisual Service
@EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes představila zelenou knihu, která zahajuje rozsáhlou politickou diskusi o problémech a příležitostech, které Evropě přináší stárnutí společnosti. Zelená kniha ukazuje, jak tento výrazný demografický trend ovlivní naše hospodářství a společnost, a vyzývá veřejnost, aby ve veřejné konzultaci vyjádřila své názory na to, jaká by měla být reakce na tento trend.

Stručné shrnutí

 • Komise zahajuje veřejnou konzultaci k zelené knize o stárnutí
 • Dokument se dotýká všech souvisejících oblastí
 • Vychází z přístupu založeného na celoživotní perspektivě
 • Zdůrazňuje potřebu silnější mezigenerační solidarity
 • Počet starších lidí v EU se bude zvyšovat
  • do roku 2070 se podíl 65+ zvýší ze současných 20 % na 30 %
  • podíl 80+ se zdvojnásobí na 13 %
  • počet osob, které mohou potřebovat dlouhodobou péči, vzroste z 19,5 milionu v roce 2016 na 30,5 milionu v roce 2050 (EU-27).

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes představila zelenou knihu, která zahajuje rozsáhlou politickou diskusi o problémech a příležitostech, které Evropě přináší stárnutí společnosti. Zelená kniha ukazuje, jak tento výrazný demografický trend ovlivní naše hospodářství a společnost, a vyzývá veřejnost, aby ve veřejné konzultaci vyjádřila své názory na to, jaká by měla být reakce na tento trend. Konzultace bude probíhat po dobu 12 týdnů.

Dubravka Šuicová, místopředsedkyně pro demokracii a demografii, prohlásila: „Skutečnost, že žijeme déle a zdravěji než předchozí generace, ukazuje, jak úspěšné a silné je naše sociálně tržní hospodářství. Zároveň se však objevují i nové problémy a nabízí nové příležitosti, které je třeba zvážit. Tato zelená kniha zahájí diskusi o tom, jak plně využít potenciál stárnoucí populace, k jakým inovacím může motivovat a jak by měla vypadat politická reakce.

Zelená kniha vytváří rámec pro diskusi o stárnutí populace tím, že uvádí rychlost a rozsah demografických změn v naší společnosti, dopad, který mají tyto změny na naše politiky, a zároveň i otázky, na které je třeba se při naší reakci zaměřit. K tomu patří všechny možné aspekty od podpory zdravého životního stylu a celoživotního učení až po posílení systémů zdravotnictví a pečovatelské péče o starší obyvatele. Zelená kniha zdůrazňuje, že je nutné získat více pracovních sil, upozorňuje na příležitosti k vytváření pracovních míst a zabývá se dopadem stárnutí na naši profesní dráhu, blahobyt, důchody, sociální ochranu i produktivitu.

Tento dokument vychází z přístupu založeného na celoživotní perspektivě, který odráží všeobecný dopad stárnutí na všechny generace a všechny životní etapy. Zdůrazňuje při tom, že je třeba nalézt správnou rovnováhu mezi udržitelným řešením pro naše systémy sociálního zabezpečení a posílením mezigenerační solidarity.

V nadcházejících desetiletích se bude počet starších lidí v EU zvyšovat. V současné době je obyvatel starších 65 let 20 % a do roku 2070 by to mělo být 30 %. Podíl osob starších 80 let by se měl více než zdvojnásobit a do roku 2070 dosáhnout 13 %. Podobně se očekává, že počet osob, které mohou potřebovat dlouhodobou péči, vzroste z 19,5 milionu v roce 2016 na 23,6 milionu v roce 2030 a 30,5 milionu v roce 2050 (EU-27).

Další kroky

Veřejné konzultace, která dnes byla zahájena, se mohou zúčastnit zainteresovaní občané a organizace ze všech členských států, a to i na regionální a místní úrovni. Výsledky konzultace pomohou určit, jakou podporu lidé, jejich regiony a komunity potřebují. Komise na jejich základě zváží možnou politickou reakci, kterou by posílila úsilí členských států a regionů při řešení otázek souvisejících se stárnutím obyvatelstva.

Souvislosti

Tato Komise zařadila demografii mezi priority politického programu EU. Zpráva Komise z června 2020 o dopadu demografických změn ukázala, že za posledních 50 let se střední délka života při narození zvýšila u mužů i žen přibližně o 10 let. Zelená kniha o stárnutí je prvním výsledkem této zprávy a zahajuje diskusi o hlavních otázkách souvisejících se stárnutím v Evropě. Po ní bude následovat dlouhodobá vize pro venkovské oblasti, která se bude rovněž zabývat otázkou vylidňování.

Další informace

Zelená kniha o stárnutí

Informativní přehled

Veřejná konzultace o demografických změnách v EU – zelená kniha o stárnutí

Internetové stránky o demografii

Podrobnosti

Datum zveřejnění
27. ledna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku