Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva30. října 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 4 min

Komise zasílá Českým drahám prohlášení o námitkách kvůli údajným predátorským cenám

railway_0.jpg
copyright
copyright
Evropská komise sdělila českému státnímu provozovateli železniční dopravy České dráhy (ČD) svůj předběžný názor, že porušuje antimonopolní pravidla EU, protože účtuje podnákladové ceny.

Evropská komise sdělila českému státnímu provozovateli železniční dopravy České dráhy (ČD) svůj předběžný názor, že porušuje antimonopolní pravidla EU, protože účtuje podnákladové ceny.

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová uvedla: „Konkurence v odvětví osobní železniční dopravy může tlačit ceny dolů a zvyšovat kvalitu služeb ve prospěch spotřebitelů. Prospívá i životnímu prostředí, neboť cestující v souladu s cíli zelené dohody přecházejí na železnici. V tomto případě však máme obavy, že České dráhy stanovovaly predátorské ceny, což je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže EU.

Na základě stížnosti provedla Komise v dubnu 2016 kontroly v prostorách ČD. V listopadu 2016 zahájila Komise formální antimonopolní šetření, jehož cílem bylo posoudit údajné predátorské chování ČD v souvislosti s poskytováním služeb železniční osobní dopravy v Česku. Jednalo se zejména o trať Praha-Ostrava, která je páteří české železniční sítě.

 

Na některých trasách v Česku soutěží železniční podniky na čistě komerčním základě, mimo smlouvy o veřejných službách. V roce 2011 a 2012 zahájily provoz komerčních vlaků na trase Praha-Ostrava dva nové železniční podniky – RegioJet a Leo Express. S rostoucí konkurencí v železničním odvětví v této oblasti se na této trase počet cestujících za několik let zdvojnásobil.

 

Šetření Komise ukazuje, že se ČD zřejmě domnívaly, že RegioJet a Leo Express na trase Praha-Ostrava (a nejen na ní) expandují příliš rychle. ČD reagovaly na tuto hrozbu tím, že nabízely své služby za ceny, které nepokrývaly jejich náklady. Cílem bylo narušit hospodářskou soutěž na trhu. Komise proto dospěla k předběžnému názoru, že v letech 2011 až 2019 ČD uplatňovaly na trati Praha-Ostrava predátorské ceny.

Podle antimonopolních pravidel EU mají dominantní společnosti povinnost nezneužívat omezováním hospodářské soutěže své silné postavení na trhu. Za určitých podmínek může k takovémuto zneužití docházet nastavením ceny, která je nižší než náklady. Predátorské ceny představují závažné porušení antimonopolních pravidel EU.

Pokud by se toto podezření potvrdilo, představovalo by jednání ČD porušení článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) právě kvůli uplatňování predátorských cen. Zaslání prohlášení o námitkách přitom nepředjímá výsledek šetření.

 

Souvislosti

Prohlášení o námitkách představuje formální krok Komise při vyšetřování údajných porušování antimonopolních pravidel EU. Komise písemně informuje dotčené strany o námitkách, které proti nim byly vzneseny. Strany následně mohou přezkoumat dokumenty obsažené ve spisu Komise, písemně na ně reagovat a vyžádat si ústní slyšení, v rámci něhož sdělí své připomínky k případu zástupcům Komise a vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž.

Pokud Komise poté, co strany uplatní své právo na obhajobu, dospěje k závěru, že existují dostatečné důkazy o protiprávním jednání, může přijmout rozhodnutí zakazující toto jednání a uložit pokutu až do výše 10 % ročního celosvětového obratu dané společnosti.

Pro dokončení antimonopolních šetření protisoutěžního jednání nejsou Komisi stanoveny žádné právní lhůty. Délka antimonopolního šetření záleží na mnoha faktorech, včetně složitosti případu, míry, do jaké podnik s Komisí spolupracuje, a na výkonu práv na obhajobu.

Aby bylo možné realizovat projekt Zelené dohody pro Evropu, klade se důraz na projekty zvyšující účinnost dopravního systému, které silně upřednostňují železniční dopravu a zlepšují železniční sítě. Toho však nelze dosáhnout bez existence účinné hospodářské soutěže.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti, bude více informací k tomuto případu zveřejněno na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži  ve veřejném rejstříku pod číslem 40156. Pravidelné zprávy o antimonopolních a kartelových opatřeních jsou k dispozici v týdenním souhrnu těchto zpráv

Podrobnosti

Datum zveřejnění
30. října 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku