Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva2. března 2023Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

Konference „Náš oceán“: EU oznámila závazky v hodnotě 816,5 milionu eur na ochranu oceánů*

Aerial views of the Adriatic Sea

Na konferenci „Náš oceán“ v Panamě dnes EU potvrdila své pevné zapojení do mezinárodní správy oceánů oznámením 39 závazků k činnosti v roce 2023. Na tyto činnosti je připraven rozpočet ve výši 816,5 milionu eur. Jde o jednu z největších částek, které kdy EU oznámila od zahájení konferencí „Náš oceán“ v roce 2014. 

Na konferenci „Náš oceán“ přijala EU závazky k činnosti ke všem tématům této akce: chráněným mořským oblastem, znečištění moří, změně klimatu, udržitelnému rybolovu, udržitelným modrým ekonomikám a námořní bezpečnosti. Kromě závazků se EU dnes rovněž připojila k alianci pro opatření proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému (NNN) rybolovu.

Nové závazky EU týkající se bezpečných, čistých a udržitelně řízených oceánů

Tématem ročníku 2023 je „Náš oceán, naše propojení“. To vyžaduje nové závazky a společné úsilí po celém světě na podporu bezpečného, čistého a udržitelně spravovaného oceánu. Dnes oznámené nové závazky EU na podporu těchto cílů zahrnují například:

  • Přibližně 320 milionů EUR do výzkumu oceánů na ochranu biologické rozmanitosti moří a řešení dopadů změny klimatu na oceány. Tyto prostředky například pomohou rozvíjet digitální dvojče oceánu a realizovat Transatlantickou alianci pro oceánský výzkum a inovace a podpoří cíle mise EU „Obnova našich oceánů a vod do roku 2030“, která stanovila do roku 2030 ambiciózní cíle: čištění mořských a sladkých vod, obnovu poškozených ekosystémů a stanovišť a dekarbonizaci modré ekonomiky.
  •  12 milionů eur na usnadnění přístupu k údajům a produktům programu Copernicus prostřednictvím regionálního střediska programu Copernicus pro Latinskou Ameriku a Karibik provozovaného Panamou. Toto středisko usnadní včasný přístup ke všem údajům z družic Sentinel programu Copernicus pro účely realizace politik, udržitelného rozvoje a vědy.
  • EU rovněž obnoví svou sestavu družic vypuštěním družice Sentinel-1C v hodnotě 250 milionů eur. Sentinel-1C bude mít zásadní význam pro další pozorování rozpouštění ledovců a ledu v Arktidě v reálném čase s cílem monitorovat dopad změny klimatu.
  • 126 milionů eur na ochranu biologické rozmanitosti a boj proti změně klimatu v Beninu, Guyaně a Tanzanii.
  • 24 milionů eur v období 2022–2023 prostřednictvím dobrovolných příspěvků v rámci Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) na opatření podporující regionální rybolovné organizace, regionální rybářské orgány a příslušné mezinárodní dohody s působností v Atlantském, Tichém, Indickém, Severním ledovém a Jižním ledovém oceánu a ve Středozemním a Černém moři. Opatření budou zahrnovat podporu pro: vědecký výzkum, o nějž se opírají vědecky podložená rozhodnutí v oblasti řízení; lepší sledování rybolovných činností a dodržování pravidel regionálních rybolovných organizací; boj proti NNN rybolovu; hodnocení stavu regionálních rybolovných organizací prostřednictvím přezkumů výkonnosti, jakož i zajištění účinné účasti rozvojových pobřežních států v regionálních rybolovných organizacích.
  • 1 milion eur na mechanismus financování subvencí v odvětví rybolovu v rámci WTO. Cílem je podporovat technickou pomoc a budovat kapacity v rozvojových zemích pro dodržování pravidel stanovených v dohodě WTO o škodlivých subvencích v oblasti rybolovu.

Souvislosti

Naše oceány a moře pokrývají 71 % zemského povrchu. Oceán je pod tlakem: trpí globálním oteplováním, neudržitelnými postupy, nezákonným rybolovem, znečišťováním a ztrátou mořských stanovišť. Cílem konference „Náš oceán“ je posílit společné úsilí o řešení těchto otázek. Země z celého světa, občanská společnost a průmysl v rámci konference hledají společná řešení a předkládají ambiciózní závazky k ochraně oceánu.

Na konferenci „Náš oceán“, která byla zahájena v roce 2014, bylo od té doby přijato více než 1800 závazků v hodnotě přibližně 108 miliard dolarů a ochránila více než pět milionů čtverečních mil oceánu.

Během tohoto osmého ročníku uvedené konference bude Panama usilovat o podporu spolupráce v těchto šesti oblastech činnosti: změna klimatu, udržitelný rybolov, udržitelné modré ekonomiky, chráněné mořské oblasti, námořní bezpečnost a znečištění moří. Konference se bude rovněž věnovat specifickým tématům znečištění moří plasty a udržitelného cestovního ruchu.

EU vyvinula nástroj pro sledování závazků, který je k dispozici na internetových stránkách konference „Náš oceán“. Ten občanům umožňuje sledovat pokrok při plnění všech závazků přijatých na všech konferencích „Náš oceán“.

Kromě těchto závazků EU rovněž vstoupila do aliance pro opatření proti NNN rybolovu. EU plně podporuje a již více než deset let sleduje hlavní cíle této aliance prostřednictvím nařízení EU o NNN rybolovu: interně s členskými státy prostřednictvím unijního systému osvědčení o úlovku a externě prostřednictvím dialogů se třetími zeměmi o NNN rybolovu, ale i prostřednictvím naší obecné vnější činnosti v oblasti mezinárodní správy oceánů, námořní bezpečnosti a pracovních podmínek.

Další informace

Úplný seznam závazků EU

Internetové stránky Komise o mezinárodní správě oceánů

Konference „Náš oceán“ 2023

 

*: aktualizováno dne 2. března 2023 – 16:05 hod.

Citace

Letos důrazněji než kdy jindy potvrzujeme naše pevné odhodlání chránit a obnovovat oceány a pečovat o ně řadou opatření v hodnotě více než 800 milionů EUR. Oceán je naší součástí a naší společnou odpovědností. Dva měsíce poté, co byla podepsána celosvětová dohoda o biologické rozmanitosti z Kchun-mingu a Montrealu, jsem rád, že mohu zde v Panamě zopakovat ambici EU nadále působit jako hybná síla směrem k zajištění udržitelnosti oceánů.

Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov - 02/03/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
2. března 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku