Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva9. května 2022Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 4 min

Konference o budoucnosti Evropy končí svou práci

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, in the closing ceremony of the conference on the future of Europe

V Den Evropy obdrželi předsedové Evropského parlamentu, Komise a Rady závěrečnou zprávu s návrhy na reformu EU.

Na závěrečném ceremoniálu dnes ve Štrasburku předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová, prezident Emmanuel Macron, zastupující předsednictví Rady, a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová obdrželi od spolupředsedů výkonné rady Konference o budoucnosti Evropy závěrečnou zprávu o jejích výsledcích.

Tato bezprecedentní rok trvající cesta naplněná diskusemi, debatami a spoluprací mezi občany a politiky vyvrcholila zprávou, zaměřenou na 49 návrhů, obsahujících konkrétní cíle a více než 320 opatření, jimiž se mají orgány EU zabývat podrobněji v rámci devíti témat: změna klimatu a životní prostředí; zdraví; silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa; EU ve světě; hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost; digitální transformace; evropská demokracie; migrace; vzdělávání, kultura, mládež a sport. Návrhy jsou založeny na doporučeních učiněných občany, kteří se sešli na evropských a vnitrostátních panelových diskusích a přispěli svými myšlenkami na vícejazyčné digitální platformě.

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová řekla: „Občané, zejména mladí lidé, jsou jádrem naší vize pro budoucnost Evropy. Přímo utvářeli výsledek konference. Nacházíme se v rozhodujícím okamžiku evropské integrace a žádný návrh na změnu by neměl být nepřípustný. Neměli bychom se obávat uvolnit sílu Evropy, abychom změnili životy lidí k lepšímu.“

Prezident Emmanuel Macron uvedl: „Následkem krizí, jimiž jsme v posledních letech společně prošli, se Evropa změnila. V tomto vývoji musíme pokračovat a zajistit, aby Unie naplnila touhy a očekávání vyjádřené občany. Konference o budoucnosti Evropy, kterou dnes uzavíráme, je jedinečnou a co do svého rozsahu bezprecedentní akcí, čerstvým větrem pro náš kontinent. Její závěry představují velmi bohatý zdroj návrhů, které musí každý orgán posoudit v rámci svých pravomocí. Rada bude mít příležitost se vyjádřit v nadcházejících týdnech. Jelikož tento proces končí za francouzského předsednictví, děkuji předchozím předsednictvím za jejich odhodlání a s potěšením předávám odpovědnost za kroky navazující na závěry konference českému a švédskému předsednictví.“

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Demokracie, mír, osobní a hospodářská svoboda. To je to, co dnes, v době, kdy na našem kontinentu opět zuří válka, představuje Evropa. To je také jádrem Konference o budoucnosti Evropy. Evropská unie musí i nadále naplňovat očekávání evropských občanů. Jejich poselství jsme dnes obdrželi jasně a zřetelně. Teď je třeba zajistit výsledky.“

V minulém roce se konference stala skutečně otevřeným fórem pro diskusi o Evropě, v níž chceme žít, a to prostřednictvím řady akcí a debat pořádaných v celé EU, vnitrostátních a evropských panelových diskusí občanů, plenárních zasedání i výměn na speciální vícejazyčné digitální platformě. Umožnila transparentní, inkluzivní a strukturovanou diskusi s evropskými občany o otázkách, které jsou pro ně a pro jejich budoucnost důležité.

Další kroky

Všechny tři orgány nyní přezkoumají, jak na tyto návrhy účinně navázat – každý v mezích svých pravomocí a v souladu se Smlouvami.

Na podzim 2022 se uskuteční akce, která občanů poskytne zpětnou vazbu.

Souvislosti

Konference o budoucnosti Evropy je novým a inovativním procesem postupujícím zdola, který umožňuje Evropanům vyjádřit, co od Evropské unie očekávají. Konference se zúčastnili evropští občané různého zeměpisného původu, pohlaví, věku, z různých socioekonomických poměrů a/nebo různé úrovně vzdělání, přičemž klíčovou roli hráli mladí Evropané.

Další informace

Projev předsedkyně Ursuly von der Leyenové ve Štrasburku

Otázky a odpovědi týkající se konference

Informativní přehled o konferenci

Vícejazyčná digitální platforma

Výňatky ze závěrečného ceremoniálu budou k dispozici na stránkách EbS.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. května 2022
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku