Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva17. března 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 9 min

Koronavirus: Komise navrhuje digitální zelený certifikát

digital_green_certificate_train.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes předložila návrh na vytvoření digitálního zeleného certifikátu  s cílem usnadnit během pandemie COVID-19 bezpečný volný pohyb uvnitř EU. 

Stručné shrnutí

• Komise navrhuje vytvoření „covidového pasu“

• Jde o snadno ověřitelný a standardizovaný doklad, že je osoba:

 • očkovaná,
 • uzdravená a má protilátky nebo
 • má negativní test

• Bude k dispozici elektronicky nebo tištěné podobě

• Komise poskytne ověřovací software

• Chce tak zajistit, aby občané EU mohli v létě bezpečně cestovat

• Dosud totiž neexistují standardizované formáty a cestující mají potíže s uznáváním dokladů

• Země EU budou muset uplatňovat na držitele „covidového pasu“ stejná práva

• Návrh musí schválit ještě Evropský parlament a Rada EU

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes předložila návrh na vytvoření digitálního zeleného certifikátu  s cílem usnadnit během pandemie COVID-19 bezpečný volný pohyb uvnitř EU. Digitální zelený certifikát bude dokladem o tom, že osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19, obdržela negativní výsledek testu nebo že se z onemocnění COVID-19 uzdravila. Bude k dispozici bezplatně v digitální nebo tištěné podobě. Bude obsahovat QR kód, aby byla zajištěna jeho bezpečnost a pravost. Komise vytvoří bránu, aby zajistila možnost ověřování certifikátů v celé EU, a podpoří členské státy při technickém provádění certifikátů. Členské státy i nadále odpovídají za rozhodnutí o tom, od kterých omezení v oblasti veřejného zdraví lze pro cestující upustit, ale budou muset tyto výjimky uplatňovat stejným způsobem na cestující, kteří jsou držiteli digitálního zeleného certifikátu.

 

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová k tomu uvedla: „Digitální zelený certifikát nabízí celounijní řešení, díky němuž dostanou občané EU do rukou harmonizovaný digitální nástroj usnadňující volný pohyb v EU. Je to dobrá zpráva z hlediska podpory oživení. Naším hlavním cílem je nabídnout snadno použitelný, nediskriminační a bezpečný nástroj, při jehož používání bude plně respektována ochrana osobních údajů. A nadále usilujeme o sbližování s dalšími partnery na mezinárodní úrovni.“

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders uvedl: „Digitální zelený certifikát je naším společným evropským řešením otázky, jak zajistit, aby občané EU a jejich rodinní příslušníci mohli letos v létě bezpečně cestovat, a to s minimálními omezeními. Digitální zelený certifikát nebude předpokladem volného pohybu, ani důvodem k jakékoli diskriminaci. Společný přístup EU nám pomůže postupně obnovit volný pohyb v rámci EU a zabrání roztříštěnosti. Je to také příležitost ovlivnit globální standardy a jít příkladem v duchu našich evropských hodnot, jako je ochrana osobních údajů.“

Klíčové prvky nařízení, které dnes Komise navrhuje:

 1. Přístupné a bezpečné certifikáty pro všechny občany EU:
 • Digitální zelený certifikát bude mít tři druhy – certifikát o očkování, certifikát o testu (test NAAT/RT-PCR nebo rychlý test na antigen) a certifikát pro osoby, které se uzdravily z onemocnění COVID-19.
 • Certifikáty se budou vydávat v digitální nebo tištěné podobě. Obě verze budou obsahovat QR kód s nezbytnými základními informacemi, jakož i digitální podpis zajišťující pravost certifikátu.
 • Komise vytvoří bránu a podpoří členské státy při vývoji softwaru, který mohou orgány používat k ověřování všech podpisů na certifikátech v celé EU. Bránou neprocházejí žádné osobní údaje držitelů certifikátu. Tyto údaje uchovává členský stát provádějící ověření.
 • Certifikáty budou k dispozici bezplatně a v úředním jazyce nebo jazycích vydávajícího členského státu a v angličtině.
 1. Zákaz diskriminace:
 • Všichni lidé – očkovaní i neočkovaní – by měli mít při cestování po EU nárok na digitální zelený certifikát. Aby nedocházelo k diskriminaci osob, které nejsou očkovány, navrhuje Komise vytvořit nejen interoperabilní certifikát o očkování, ale také certifikát o testu na COVID-19 a certifikát pro osoby, které se z onemocnění COVID-19 uzdravily.
 • Stejné právo pro cestující s digitálním zeleným certifikátem – pokud členské státy přijmou doklad o očkování, aby upustily od určitých omezení v oblasti veřejného zdraví, jako je testování nebo karanténa, budou mít povinnost za stejných podmínek přijmout certifikáty o očkování vydané v rámci systému digitálního zeleného certifikátu. Tato povinnost by se omezovala na očkovací látky, které získaly registraci pro celou EU, ale členské státy by se navíc mohly rozhodnout přijmout další očkovací látky.
 • Oznámení dalších opatření – bude-li členský stát nadále vyžadovat, aby držitelé digitálního zeleného certifikátu podstoupili karanténu nebo test, musí to oznámit Komisi a všem ostatním členským státům a své rozhodnutí odůvodnit.
 1. Pouze základní informace a zabezpečené osobní údaje:
 • Certifikáty budou obsahovat omezený soubor informací, jako je jméno a příjmení, datum narození, datum vydání, příslušné informace o očkovací látce/testu/uzdravení a jedinečný identifikátor certifikátu. Tyto údaje lze zkontrolovat pouze za účelem potvrzení a ověření pravosti a platnosti certifikátu.

Digitální zelené certifikáty budou platit ve všech členských státech EU a k jejich používání může přistoupit také Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Digitální zelený certifikát by měl být vydáván občanům EU a jejich rodinným příslušníkům bez ohledu na jejich státní příslušnost. Měl by být vydáváno také státním příslušníkům třetích zemí, kteří pobývají v EU, a návštěvníkům, kteří mají právo cestovat do jiných členských států.

Systém digitálních zelených certifikátů představuje dočasné opatření. Bude pozastaven, jakmile Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámí konec ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu v souvislosti s pandemií COVID-19.

Další kroky

Aby mohl být tento návrh do léta připraven, musí jej urychleně přijmout Evropský parlament a Rada.

Souběžně s tím musí členské státy zavést rámec důvěry  a technické normy a rámec důvěry, dohodnuté v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví, aby se zajistilo včasné provedení zelených digitálních certifikátů, jejich interoperabilita a plný soulad s ochranou osobních údajů. Cílem je, aby technické práce i návrh byly dokončeny v nadcházejících měsících.

Souvislosti

Po cestujících v EU se požaduje předkládání různých dokladů, jako jsou lékařská potvrzení, výsledky testů nebo prohlášení, aby se dostálo opatřením k omezení šíření koronaviru. Kvůli tomu, že neexistují standardizované formáty, vznikají cestujícím potíže při pohybu v rámci EU. Objevily se rovněž zprávy o podvodných nebo padělaných dokladech.

Členové Evropské rady ve svém prohlášení přijatém v návaznosti na neformální videokonference konané ve dnech 25. a 26. února 2021 vyzvali k pokračování práce na společném přístupu k certifikátům o očkování. Komise při přípravě interoperability certifikátů o očkování spolupracuje s členskými státy v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví, což je dobrovolná síť propojující vnitrostátní orgány odpovědné za elektronické zdravotnictví. Pokyny byly přijaty dne 27. ledna a aktualizovány dne 12. března  a návrh rámce důvěry  byl přijat ve 12. března 2021.

Komise dnes přijala legislativní návrh, kterým se zavádí společný rámec pro digitální zelené certifikáty. Komise rovněž přijala komplementární návrh, který má zajistit, aby byl digitální zelený certifikát vydáván také státním příslušníkům třetích zemí, kteří pobývají v členských státech nebo státech přidružených k Schengenu, a návštěvníkům, kteří mají právo cestovat do jiných členských států. Z právních důvodů jsou nezbytné oddělené návrhy pro občany EU a občany třetích zemí, ale pro účely certifikačního systému neexistuje rozdíl v zacházení s občany EU a způsobilými občany třetích zemí.

Nejaktuálnější informace o koronavirových opatřeních i cestovních omezeních, které členské státy sdělují Komisi, jsou k dispozici na platformě Re-open EU .

Další informace

Otázky a odpovědi – digitální zelený certifikát

Digitální zelený certifikát – informativní přehled

Digitální zelený certifikát – videoklip

Návrh nařízení o digitálním zeleném certifikátu pro usnadnění volného pohybu v EU

Návrh nařízení o digitálních zelených certifikátech pro státní příslušníky třetích zemí, kteří legálně pobývají v EU nebo zde mají bydliště

Bezpečné a účinné vakcíny proti COVID-19 pro všechny Evropany

Stránky Evropské komise týkající se opatření v reakci na koronavirus

Re-open EU

Koronavirus: společná cesta k bezpečnému znovuotevření Evropy

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
17. března 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku