Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva15. října 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 9 min

Koronavirus: Komise představuje hlavní kroky směrem k účinné strategii očkování a zavádění vakcín

p043685-303413.jpg
© EC AV Service
© EC AV Service
Článek obsahuje rychlé shrnutí · V době, kdy se Evropa učí žít s pandemií, je vyvinutí a rychlé globální nasazení bezpečných a účinných očkovacích látek proti COVID-19 i nadále zásadním faktorem pro definitivní vyřešení této zdravotní krize.

Rychlé shrnutí

 • Jakmile bude existovat vakcína proti COVID-19, Komise k ní zajistí přístup všem členským státům současně 

 • Počet dávek bude zpočátku omezen, a proto Komise doporučuje tyto prioritní skupiny:

  • pracovníci ve zdravotnictví a v zařízeních dlouhodobé péče,

  • osoby starší 60 let,

  • osoby zvláště ohrožené v důsledku svého zdravotního stavu,

  • nepostradatelní pracovníci,osoby, které nemohou omezit své fyzické kontakty,

  • znevýhodněné sociálně-ekonomické skupiny.

 • Počet dávek k dispozici se bude stanovovat podle počtu obyvatel státu

 • Komise zajišťuje dávky vakcíny proti COVID-19 předběžnými smlouvami o nákupu

 • Podepsala smlouvy už se 3 farmaceutickými společnostmi

 • Pro občany EU je předběžně zajištěna bezmála miliarda dávek

 • Na trh se dostane jen vakcína, která splní přísné standardy

Celé znění tiskové zprávy

V době, kdy se Evropa učí žít s pandemií, je vyvinutí a rychlé globální nasazení bezpečných a účinných očkovacích látek proti COVID-19 i nadále zásadním faktorem pro definitivní vyřešení této zdravotní krize. Komise proto pracuje na zajištění přístupu k bezpečným vakcínám v celé Evropě a podporuje koordinovaný přístup v rámci strategií pro zavádění očkovacích látek. Před zahájením jednání vedoucích představitelů EU dnes Komise představuje hlavní prvky , které by měly členské státy zohlednit ve svých strategiích očkování proti COVID-19, aby se Evropská unie a její občané mohli připravit na okamžik, kdy bude k dispozici bezpečná a účinná vakcína. Stejně tak je třeba zvážit, které skupiny obyvatel by měly být očkovány přednostně.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v této souvislosti uvedla: „Bezpečná a účinná vakcína je nejlepším prostředkem k eliminaci koronaviru a návratu k normálnímu životu. Usilovně jsme pracovali na tom, abychom uzavřeli dohody s farmaceutickými společnostmi, a zajistili tak budoucí dávky očkovacích látek. Nyní se musíme postarat o to, že jakmile bude vakcína vyvinuta, budeme plně připraveni na její zavedení. Prostřednictvím naší strategie očkování pomůžeme zemím EU, aby připravily své očkovací kampaně a určily, kdo by měl být očkován přednostně, jak zajistit spravedlivou distribuci a jak ochránit nejzranitelnější občany. Chceme-li, aby bylo očkování úspěšné, musíme se na ně připravit již nyní.“

Místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas k tomu uvedl: „Vývoj pandemie nás sice vrací na březnové úrovně, naše připravenost je však nyní zcela odlišná. Dnes přijatá strategie představuje milník v probíhající reakci EU na koronavirovou pandemii; cílem je zajistit bezpečné a dostupné očkovací látky proti COVID-19 pro celou EU, jakmile budou k dispozici. Pouze na základě společného postupu zabráníme zmatkům a budeme efektivnější než v minulosti.“

Komisařka Stella Kyriakidesová, odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin, dodala: „S velkým znepokojením sleduji vzrůstající míru nákazy v celé EU. Nemáme času nazbyt – hlavní prioritou každého by mělo být učinit vše pro to, abychom zabránili ničivým důsledkům všeobecného omezení volného pohybu. Všichni se musíme připravit na další kroky. Vakcína nebude zázračným řešením, ale bude hrát ústřední úlohu při záchraně životů a zvládnutí pandemie. Dojde-li k tomu, že bude bezpečná a účinná očkovací látka nalezena, musíme být připraveni na její co nejrychlejší zavedení, což obnáší i vzbuzení důvěry občanů v její bezpečnost a účinnost. Životy nezachrání vakcína, ale očkování.“

V souladu se strategií EU pro očkovací látky ze dne 17. června pracuje Evropská komise a členské státy na zajištění výroby dostatečného množství očkovacích látek proti COVID-19 v EU prostřednictvím záruk předběžného nákupu dohodnutých s evropskými výrobci vakcín. Každá vakcína musí být povolena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky v souladu s obvyklými normami bezpečnosti a účinnosti. Členské státy by nyní měly začít připravovat společnou strategii pro zavádění očkovacích látek.

Členské státy by měly mimo jiné zajistit:

 • kapacity služeb v oblasti očkování pro podávání očkovacích látek proti COVID-19, včetně kvalifikovaných pracovníků a zdravotnického a ochranného vybavení,
 • snadný přístup k vakcínám a jejich cenovou dostupnost pro cílové skupiny obyvatel,
 • nasazení vakcín s různými vlastnostmi a požadavky na skladování a přepravu, zejména pokud jde o chladírenské řetězce, chlazenou přepravu a skladovací kapacity,
 • jasné informování o přínosech, rizicích a významu očkovacích látek proti COVID-19 s cílem vybudovat důvěru veřejnosti.

Přístup k očkovacím látkám proti COVID-19 na základě počtu obyvatel budou mít všechny členské státy současně. Celkový počet dávek očkovací látky bude v počáteční fázi zavádění a předtím, než bude možné rozšířit výrobu, omezený. Ve sdělení jsou proto uvedeny příklady prioritních skupin, jejichž očkování by měly členské státy zvážit, jakmile budou vakcíny proti COVID-19 k dispozici. Patří mezi ně například:

 • pracovníci ve zdravotnictví a v zařízeních dlouhodobé péče,
 • osoby starší 60 let,
 • osoby zvláště ohrožené v důsledku svého zdravotního stavu,
 • nepostradatelní pracovníci,
 • osoby, které nemohou omezit své fyzické kontakty,
 • znevýhodněné sociálně-ekonomické skupiny.

Do doby, než budou schváleny vakcíny proti COVID-19, musí EU současně se zajišťováním kontinuity dalších základních zdravotnických služeb a programů v oblasti veřejného zdraví i nadále usilovat o omezování přenosu viru. Toho lze dosáhnout prostřednictvím ochrany zranitelných skupin a zajištěním toho, že občané budou dodržovat opatření v oblasti veřejného zdraví. Do té doby, a s největší pravděpodobností i během počátečních fází zavádění očkování, budou jako hlavní nástroje veřejného zdraví pro tlumení a zvládání onemocnění COVID-19 sloužit nefarmaceutická opatření, jako je omezení fyzických kontaktů, uzavření veřejných prostor a uzpůsobení pracovišť[1].

Souvislosti

V době, kdy Evropa vstupuje do další fáze koronavirové pandemie, je ještě důležitější, aby se všechny země řídily společnými strategiemi a přístupy v oblasti očkování. Na mimořádném zasedání Evropské rady dne 2. října členské státy vyzvaly Radu a Evropskou komisi k dalšímu posílení celkové koordinace a práce na vývoji a distribuci vakcín na úrovni EU[2]

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zveřejnilo dne 24. září aktualizované posouzení rizik týkající se pandemie COVID-19 spolu se souborem pokynů pro nefarmaceutická opatření (jako je hygiena rukou, omezení fyzických kontaktů, čištění a větrání).

Jak zdůraznila předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2020, Evropa musí pandemii COVID-19 i nadále řešit mimořádně pečlivě, odpovědně a jednotně a využít získané poznatky k posílení připravenosti EU a zlepšení krizového řízení, pokud jde o přeshraniční zdravotní hrozby.

Dne 15. července přijala Komise sdělení o krátkodobé zdravotní připravenosti EU, v němž vyzvala členské státy k přijetí opatření v oblasti prevence, připravenosti a reakce pro případ budoucího rozšíření onemocnění COVID-19. Za tímto účelem byla ve sdělení uvedena řada doporučení týkajících se např. testování, vysledování kontaktů a kapacit zdravotnických systémů. Účinné provádění těchto opatření vyžaduje koordinaci a efektivní výměnu informací mezi členskými státy. Doporučení uvedená ve strategii jsou stále relevantní a členské státy se vybízejí, aby se jimi řídily.

Jedním z hlavních kroků nezbytných k tomu, aby Evropa překonala koronavirovou pandemii, je urychlení vývoje, výroby a zavádění očkovacích látek proti COVID-19. Strategie EU pro očkovací látky zveřejněná v červnu vytyčuje směr, kterým bychom se měli ubírat.

Bezpečnost, kvalita a účinnost očkovacích látek jsou úhelnými kameny jakéhokoli procesu vývoje a registrace vakcín a společnosti, které je vyvíjejí, musí Evropské agentuře pro léčivé přípravky předkládat rozsáhlou dokumentaci a údaje prostřednictvím postupu registrace EU. Právní předpisy EU vyžadují, aby po udělení registrace byla sledována bezpečnost vakcíny a její účinnost. Bude zapotřebí centrálně shromažďovat další podklady za účelem hodnocení dopadu a účinků očkovacích látek proti COVID-19 z hlediska veřejného zdraví po jejich nasazení u obyvatelstva. To bude mít klíčový význam pro překonání pandemie a zajištění důvěry Evropanů.

Další informace

Sdělení o připravenosti na strategie očkování a zavádění očkovacích látek proti COVID-19

Koronavirus: cesta ke společné strategii v oblasti očkování

Informativní přehled o reakci EU na koronavirus

Sdělení o krátkodobé zdravotní připravenosti EU na rozšíření onemocnění COVID-19

Strategie v oblasti očkovacích látek proti koronaviru

Opatření EU v reakci na koronavirus

Časový přehled opatření EU

Posouzení rizik provedené střediskem ECDC a připravenost na zvýšený přenos onemocnění COVID-19

Doporučení týkající se společného přístupu EU k testování na COVID-19

[1] Tato opatření zahrnují používání ochranných roušek, zákazy vycházení či doporučení nevycházet z domu, uzavření veřejných prostor, omezení povoleného počtu osob na shromážděních ve vnitřních a venkovních prostorách, práci z domova a přizpůsobení pracovišť.

[2] https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf

Podrobnosti

Datum zveřejnění
15. října 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku