Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva17. února 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Koronavirus: Komise schválila druhou smlouvu se společností Moderna s cílem zajistit až 300 milionů dalších dávek vakcíny

vaccination.jpg
copyright
copyright
Evropská komise dnes schválila druhou smlouvu s farmaceutickou společností Moderna, podle níž se jménem všech členských států EU nakoupí dalších 300 milionů dávek vakcíny (150 milionů v roce 2021 s možností dokoupení dalších 150 milionů v roce 2022). Nová smlouva rovněž umožňuje darovat vakcíny zemím s nižšími a středními příjmy nebo je přesměrovat do jiných evropských zemí.

Evropská komise dnes schválila druhou smlouvu s farmaceutickou společností Moderna, podle níž se jménem všech členských států EU nakoupí dalších 300 milionů dávek vakcíny (150 milionů v roce 2021 s možností dokoupení dalších 150 milionů v roce 2022). Nová smlouva rovněž umožňuje darovat vakcíny zemím s nižšími a středními příjmy nebo je přesměrovat do jiných evropských zemí.

Dnešní smlouva se společností Moderna navazuje na rozsáhlé portfolio vakcín, které se budou v Evropě vyrábět, včetně již podepsaných smluv se společnostmi BioNTech/PfizerAstraZenecaSanofi-GSKJanssen Pharmaceutica NVCurevac a Moderna. Toto diverzifikované portfolio očkovacích látek zajistí, že Evropa bude mít přístup k 2,6 miliardy dávek, jakmile se prokáže, že jsou tyto očkovací látky bezpečné a účinné.

Komise udělila podmíněnou registraci vakcíně vyvinuté společnostmi BioNTech a Pfizer dne 21. prosince 2020, vakcíně společnosti Moderna dne 6. ledna 2021 a vakcíně společnosti AstraZeneca dne 29. ledna 2021.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: Dnes zajišťujeme 300 milionů dalších dávek vakcíny proti COVID-19 vyráběné společností Moderna, která se již v Evropské unii používá k očkování. To nás přibližuje našemu hlavnímu cíli: zajistit, aby všichni Evropané měli co nejrychleji přístup k bezpečným a účinným vakcínám. S portfoliem až 2,6 miliardy dávek budeme schopni poskytnout očkovací látky nejen našim občanům, ale také našim sousedům a partnerům.

Komisařka Stella Kyriakidesová, odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin, dodala: „Díky této nové smlouvě se společností Moderna máme dalších 300 milionů dávek schválené bezpečné a účinné vakcíny. To představuje další krok k našemu cíli, kterým je zajištění rychlého přístupu k bezpečnému a účinnému očkování občanů v Evropě i mimo ni v průběhu letošního roku. Smlouva je důležitá nejen pro krátkodobé potřeby EU, ale i pro naše budoucí úsilí v oblasti zamezení rychlého šíření nových variant.“

Vakcína společnosti Moderna je založena na mediátorové RNA (mRNA). Mediátorová RNA má v biologii zásadní úlohu, neboť přenáší instrukce z DNA do buněčného mechanismu, který zajišťuje tvorbu bílkovin. V očkovací látce na bázi mRNA tyto instrukce vytvářejí neškodné fragmenty viru, které lidské tělo využívá k posílení imunitní reakce pro prevenci onemocnění nebo boj proti němu. Po podání vakcíny rozpoznají buňky očkované osoby genetické pokyny a vytvoří protein S, tj. protein, který se nachází na vnějším povrchu viru a umožňuje mu, aby pronikl do tělních buněk a způsobil onemocnění. Imunitní systém očkované osoby pak tento protein rozpozná jako cizorodý a přirozeně zareaguje vytvořením protilátek a T-buněk.

Komise se rozhodla podpořit tuto očkovací látku na základě důkladného vědeckého hodnocení, použité technologie, zkušeností společnosti s vývojem očkovacích látek a její výrobní kapacity pro zásobování celé EU, jakož i na základě její schopnosti potenciálně vyvinout očkovací látku proti variantám koronaviru.

Souvislosti

Evropská komise dne 17. června předložila evropskou strategii na urychlení vývoje, výroby a zavádění účinných a bezpečných očkovacích látek proti COVID-19. Výměnou za právo na koupi určitého počtu dávek očkovacích látek v daném časovém rámci Komise výrobcům očkovacích látek financuje část počátečních nákladů, a to formou předběžných dohod o nákupu. Poskytnuté finanční prostředky jsou považovány za zálohu na očkovací látky, které členské státy později skutečně zakoupí.

Investice do vakcíny proti COVID-19 jsou pro společnosti vyvíjející očkovací látky vzhledem k velkým nákladům a vysoké míře neúspěchu značně rizikovým rozhodnutím. Tyto dohody tedy umožní provádět investice, k nimž by jinak nemuselo dojít.

Jakmile se prokáže, že očkovací látky jsou bezpečné a účinné, a Evropská agentura pro léčivé přípravky jim udělí registraci, bude třeba tyto látky rychle distribuovat a aplikovat v celé EU. Dne 15. října Komise stanovila hlavní kroky, které musí členské státy podniknout, aby byly zcela připraveny. Patří k nim mimo jiné vypracování národních strategií očkování. Komise přijala další opatření na posílení připravenosti a reakce v celé EU, strategii týkající se ochrany před COVID-19 během zimy, která členským státům nabízí další podporu při zavádění očkovacích látek, a nové sdělení o jednotném postupu proti COVID-19. Komise rovněž přijala plán na přípravu Evropy na zvýšenou hrozbu variant a na možnost, že budou odolné vůči stávajícím očkovacím látkám.

Evropská komise je rovněž odhodlána zajistit, aby přístup k očkovací látce získal každý, kdo ji potřebuje, a to nejen doma, ale kdekoli na světě. Nikdo nebude v bezpečí, dokud nebudou v bezpečí všichni. Proto Komise od 4. května 2020 v rámci globální reakce na koronavirus, neboli globálního opatření pro celosvětové oživení a pro všeobecný přístup k testům, léčbě a očkovacím látkám proti koronaviru, vybrala téměř 16 miliard eur a potvrdila svůj zájem podílet se na nástroji COVAX pro spravedlivý přístup k cenově dostupným očkovacím látkám proti COVID-19 na celém světě. V rámci globální reakce na koronavirus Komise rovněž, coby součást úsilí týmu Evropa (Team Europe), oznámila, že na podporu nástroje COVAX a jeho cílů přispěje formou záruk ve výši 400 milionů eur.

Další informace

Bezpečná vakcína proti COVID-19 pro Evropu

Strategie EU pro očkovací látky

Opatření EU v reakci na koronavirus

Přehled opatření Komise

Podrobnosti

Datum zveřejnění
17. února 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku