Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva12. ledna 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Koronavirus: Komise uzavírá předběžná jednání se společností Valneva ohledně zajištění nově vyvíjené očkovací látky

vaccination.jpg
copyright
copyright
Evropská komise dnes uzavřela předběžná jednání s farmaceutickou společností Valneva ve věci potenciálního nákupu vyvíjené očkovací látky proti COVID-19. Plánovaná smlouva se společností Valneva by všem členským státům EU umožnila nakoupit celkem 30 milionů dávek s možností dokoupení dalších až 30 milionů dávek.

Evropská komise dnes uzavřela předběžná jednání s farmaceutickou společností Valneva ve věci potenciálního nákupu vyvíjené očkovací látky proti COVID-19. Plánovaná smlouva se společností Valneva by všem členským státům EU umožnila nakoupit celkem 30 milionů dávek s možností dokoupení dalších až 30 milionů dávek.

Dnešní završení předběžných jednání se společností Valneva doplňuje již nasmlouvané rozsáhlé portfolio očkovacích látek, které se budou v Evropě vyrábět, včetně již podepsaných smluv se společnostmi AstraZenecaSanofi-GSKJanssen Pharmaceutica NV a BioNtech-PfizerCureVac a Moderna a předběžných jednání uzavřených se společností Novavax. Toto diverzifikované portfolio očkovacích látek zajistí, že Evropa bude dobře připravena na očkování, jakmile se prokáže, že očkovací látky jsou bezpečné a účinné, jak je tomu již v případě vakcín od společností BioNTech/Pfizer a Moderna, které byly v EU nedávno zaregistrovány. Členské státy mohou vakcíny darovat do zemí s nižšími a středními příjmy nebo ji přesměrovat do jiných evropských zemí.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Kvůli pandemii COVID-19, která pokračuje v Evropě a po celém světě, je nanejvýš důležité, aby všechny členské státy měly přístup k co nejširšímu portfoliu očkovacích látek, a mohly tak přispívat k ochraně lidí v Evropě i mimo ni. Dnešní krok směrem k uzavření dohody se společností Valneva přispěje k dalšímu doplnění unijního portfolia očkovacích látek a prokazuje odhodlání Komise nalézt trvalé řešení této pandemie.“

Komisařka Stella Kyriakidesová, odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin, dodala: „Touto již osmou vakcínou doplňujeme širokou a rozrůzněnou škálu očkovacích látek v našem portfoliu. Můžeme tak maximalizovat naše šance na to, aby všichni občané měli do konce roku 2021 přístup k bezpečnému a účinnému očkování. Všechny členské státy již očkování zahájily a v průběhu tohoto roku začnou dostávat stále větší počet dávek, aby pokryly všechny své potřeby.“

Valneva je evropská biotechnologická společnost vyvíjející vakcínu na bázi inaktivovaného viru. Jedná se o tradiční technologii vývoje očkovacích látek, která se používá 60–70 let, se zavedenými metodami a vysokou úrovní bezpečnosti. Technologie se používá při výrobě většiny vakcín proti chřipce a řady dětských vakcín. Jedná se v současné době o jediného kandidáta na inaktivovanou očkovací látku v rámci klinických studií zaměřených na boj proti COVID-19 v Evropě.

Komise se s pomocí členských států EU rozhodla podpořit tuto očkovací látku na základě důkladného vědeckého hodnocení, použité technologie, zkušeností společnosti s vývojem očkovacích látek a její výrobní kapacity pro zásobování všech členských států EU.

Souvislosti

Evropská komise dne 17. června předložila evropskou strategii na urychlení vývoje, výroby a zavádění účinných a bezpečných očkovacích látek proti COVID-19. Výměnou za právo na koupi určitého počtu dávek očkovacích látek v daném časovém rámci Komise výrobcům očkovacích látek financuje část počátečních nákladů, a to formou předběžných dohod o nákupu. Poskytnuté finanční prostředky jsou považovány za zálohu na očkovací látky, které členské státy později skutečně zakoupí.

Investice do vakcíny proti COVID-19 jsou pro společnosti vyvíjející očkovací látky vzhledem k velkým nákladům a vysoké míře neúspěchu značně rizikovým rozhodnutím. Tyto dohody tedy umožní provádět investice, k nimž by jinak nemuselo dojít.

Jakmile se prokáže, že očkovací látky jsou bezpečné a účinné, a Evropská agentura pro léčivé přípravky jim udělí registraci, bude třeba tyto látky rychle distribuovat a zavést v celé EU. Dne 15. října Komise stanovila hlavní kroky, které musí členské státy podniknout, aby byly zcela připraveny. Patří k nim mimo jiné vypracování národních strategií očkování. Komise zavádí společný rámec pro podávání zpráv a platformu pro sledování účinnosti národních strategií očkování a přijala další opatření na posílení připravenosti a reakce v celé EU a strategii týkající se ochrany před COVID-19 během zimy, která členským státům nabízí další podporu při zavádění očkovacích látek.

Komise je rovněž odhodlána zajistit, aby přístup k očkovací látce získal každý, kdo ji potřebuje, a to nejen doma, ale i kdekoli na světě. Nikdo nebude v bezpečí, dokud nebudou v bezpečí všichni. Proto Komise od 4. května 2020 v rámci globální reakce na koronavirus, neboli globálního opatření pro celosvětové oživení a pro všeobecný přístup k testům, léčbě a očkovacím látkám proti koronaviru, vybrala téměř 16 miliard eur a potvrdila svůj zájem podílet se na nástroji COVAX pro spravedlivý přístup k cenově dostupným očkovacím látkám proti COVID-19 na celém světě. V rámci globální reakce na koronavirus Komise rovněž, coby součást úsilí týmu Evropa (Team Europe), oznámila, že na podporu nástroje COVAX a jeho cílů přispěje formou záruk ve výši 400 milionů eur a formou grantového financování dalšími 100 miliony eur. Těchto 500 milionů eur z rozpočtu EU v kombinaci s příspěvky členských států EU a EIB bude klíčovým příspěvkem pro nástroj COVAX, aby se dosáhlo toho, že do konce roku 2021 bude lidem v zemích s nízkými a středními příjmy dána k dispozici více než jedna miliarda dávek očkovacích látek.

Další informace

Strategie EU pro očkovací látky

Bezpečná vakcína proti COVID-19 pro Evropu

Otázky a odpovědi: Podmíněná registrace očkovacích látek proti COVID-19

Opatření EU v reakci na koronavirus

Přehled opatření Komise

Informativní přehled: Jak vakcíny účinkují

Informativní přehled: Výhody očkování pro naše zdraví

Informativní přehled: Jak se vakcíny registrují

Informativní přehled: Dlouhodobá bezpečnost

Informativní přehled: Aktuální unijní portfolio očkovacích látek

Podrobnosti

Datum zveřejnění
12. ledna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku