Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva22. července 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 3 min

Koronavirus: Komise zvýšila financování výzkumu o 120 milionů eur na 11 nových projektů zaměřených na boj proti viru a jeho variantám

p043685-303413.jpg
© EC AV Service
© EC AV Service
Na podporu a umožnění naléhavého výzkumu koronaviru a jeho variant zařadila Komise do užšího výběru 11 nových projektů v hodnotě 120 milionů eur z největšího evropského programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027). Toto financování je součástí široké řady opatření v oblasti výzkumu a inovací  přijatých s cílem bojovat proti koronaviru a přispívá k celkové činnosti Komise zaměřené na prevenci, zmírňování a reakci na dopady viru a jeho variant v souladu s novým evropským plánem připravenosti biologické obrany nazvaným Inkubátor HERA.

Do vybraných 11 projektů se zapojí 312 výzkumných týmů ze 40 zemí, včetně 38 účastníků ze 23 zemí mimo EU.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová uvedla: „Evropská unie podniká rozhodné kroky v boji proti koronavirové krizi. Dnes zintenzivňujeme své výzkumné úsilí, abychom dokázali čelit výzvám a hrozbám, které představují varianty koronaviru. Podporou těchto nových výzkumných projektů a posílením a otevřením příslušných výzkumných infrastruktur pokračujeme v boji proti této pandemii a v přípravě na budoucí hrozby.“

Většina projektů bude podporovat klinická hodnocení nových léčebných postupů a očkovacích látek, jakož i rozvoj rozsáhlých kohort a sítí v souvislosti s koronavirem za hranicemi Evropy, čímž se vytvoří vazby na evropské iniciativy . Další projekty posílí a rozšíří přístup k výzkumným infrastrukturám poskytujícím služby nebo potřebným ke sdílení dat, odborných znalostí a výzkumných zdrojů mezi výzkumnými pracovníky s cílem umožnit výzkum zaměřený na koronavirus a jeho varianty. Mezi tyto infrastruktury patří ty, které jsou již aktivní , jako je evropská datová platforma COVID-19 a příslušné evropské infrastruktury pro výzkum věd o živé přírodě.

Úspěšná konsorcia budou spolupracovat s dalšími relevantními iniciativami a projekty na vnitrostátní, regionální i mezinárodní úrovni, aby se maximalizovala součinnost a doplňkovost a aby v oblasti výzkumu nedocházelo ke zdvojování úsilí. Přispějí k vytvoření Úřadu EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), který umožní EU předvídat budoucí pandemie a lépe je řešit.

Souvislosti

V únoru oznámila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová zahájení evropského plánu připravenosti biologické obrany Inkubátor HERA, jehož cílem je připravit Evropu na zvýšenou hrozbu výskytu variant koronaviru. Inkubátor HERA propojí vědu, průmysl a veřejné orgány a využije veškeré dostupné zdroje, aby Evropa dokázala na tuto výzvu reagovat.

V dubnu Komise oznámila nové výzvy k naléhavému výzkumu variant koronaviru s počátečním rozpočtem ve výši 123 milionů eur uvolněným jako součást prvního mimořádného financování v rámci programu Horizont Evropa. Ačkoli financování těchto 11 projektů je podmíněno konečným rozhodnutím Komise a podpisem grantových dohod programu Horizont Evropa v nadcházejících měsících, výzkumné týmy již mohou zahájit svou činnost.

Komise stojí v čele podpory výzkumu a inovací a koordinace evropského a celosvětového výzkumného úsilí, včetně připravenosti na pandemie. Na globální reakci na koronavirus  přislíbila 1,4 miliardy eur, z čehož 1 miliarda eur  pochází z předchozího programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020  (2014–2020). Nové projekty doplní projekty, které byly dříve financovány v rámci programu Horizont 2020 za účelem boje proti pandemii.

Další informace

Informativní přehled – 11 nových výzkumných projektů zaměřených na boj proti variantám koronaviru

Koronavirus: Komise mobilizuje 123 milionů eur na výzkum a inovace v boji proti hrozbě nových variant

Ursula von der Leyenová oznámila zahájení Inkubátoru HERA s cílem předjímat hrozbu variant koronaviru

Výzkum a inovace v EU týkající se koronaviru

Opatření Komise v reakci na koronavirus

Podrobnosti

Datum zveřejnění
22. července 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku