Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva10. listopadu 2022Odhadovaná doba čtení: 5 min

Kybernetická obrana: EU podporuje opatření proti kybernetickým hrozbám

cyber
© Copyright iStock - NA

Komise a vysoký představitel dnes předkládají společné sdělení o politice EU v oblasti kybernetické obrany a Akční plán o vojenské mobilitě 2.0, které mají reagovat na zhoršující se bezpečnostní situaci v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině a posílit schopnost Unie chránit své obyvatelstvo a infrastrukturu.  

Díky této nové politice EU v oblasti kybernetické obrany posílí spolupráci a investice do kybernetické obrany, aby mohla čelit rostoucímu počtu kybernetických útoků zlepšením ochrany, detekce, obrany a odrazování od takových útoků. 

Kyberprostor nezná hranic. Nedávné kybernetické útoky na energetické sítě, dopravní infrastrukturu a vesmírná zařízení poukazují na rizika, jimž jsou vystaveny různé subjekty, ať už civilní nebo vojenské. Proto je třeba přijmout rozhodnější opatření na ochranu obyvatelstva a ozbrojených sil, ale také civilních a vojenských misí a operací EU před kybernetickými hrozbami.  

Cílem politiky EU v oblasti kybernetické obrany je posílit kapacitu EU v této oblasti a podpořit koordinaci a spolupráci mezi vojenskými a civilními kybernetickými komunitami (civilními subjekty, donucovacími orgány, diplomatickými službami, obrannými subjekty). Politika podpoří účinné řízení kybernetických krizí v rámci EU, pomůže snížit naši strategickou závislost na kritických kybernetických technologiích a zároveň posílí evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany (EDTIB). Podpoří také odbornou přípravu talentů v oblasti IT, zlepší schopnost přilákat a udržet si je a zintenzívní spolupráci s našimi partnery v oblasti kybernetické obrany. 

Politika kybernetické obrany EU se opírá o čtyři pilíře zahrnující širokou škálu iniciativ, které pomohou EU a jejím členským státům v těchto sférách:  

  • Jednat společně s cílem posílit kybernetickou obranu EU: EU podpoří koordinační mechanismy mezi vnitrostátními aktéry a aktéry EU v oblasti kybernetické obrany s cílem posílit výměnu informací a spolupráci mezi vojenskými a civilními komunitami v oblasti kybernetické bezpečnosti a dále podporovat vojenské mise a operace společné bezpečnostní a obranné politiky.  
  • Zabezpečit obranný ekosystém EU: K provádění kybernetických útoků na společnosti nebo státní správu, a to i v odvětví obrany, lze použít i nekritické softwarové komponenty. Proto je třeba dále pracovat na standardizaci a certifikaci kybernetické bezpečnosti, aby byla zabezpečena civilní i vojenská oblast.  
  • Investovat do kapacity kybernetické obrany: Členské státy musí výrazně zvýšit investice do moderních vojenských kapacit kybernetické obrany, a to na základě spolupráce a s využitím platforem spolupráce a mechanismů financování, které jsou k dispozici na úrovni EU, jako je stálá strukturovaná spolupráce (PESCO) a Evropský obranný fond, jakož i Horizont Evropa a program Digitální Evropa.
  • Navazovat partnerství pro řešení společných výzev: V návaznosti na stávající dialogy s partnerskými zeměmi v oblasti bezpečnosti a obrany a kybernetiky bude EU usilovat o individuálně uzpůsobená partnerství v oblasti kybernetické obrany.  

Další postup 

Komise a vysoký představitel – rovněž jako vedoucí Evropské obranné agentury – předloží Radě Evropské unie výroční zprávu o monitorování a hodnocení stavu provádění opatření plánovaných ve společném sdělení o politice kybernetické obrany EU. Členské státy se vyzývají, aby do zprávy přispěly informacemi o pokroku v provádění vnitrostátních opatření nebo formátů spolupráce. Ve spolupráci s členskými státy by mohl být vypracován prováděcí plán.

Souvislosti

Strategie kybernetické bezpečnosti EU 2020 zdůraznila potřebu přezkumu politického rámce EU v oblasti kybernetické obrany. K vytvoření evropské politiky kybernetické obrany rovněž vyzvala předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2021. Jedná se rovněž o cíl Strategického kompasu pro bezpečnost a obranu, který schválila Rada v březnu tohoto roku. V květnu členské státy v závěrech Rady o rozvoji kybernetické pozice Evropské unie vyzvaly vysokého představitele a Komisi, aby v roce 2022 předložili ambiciózní návrh politiky EU v oblasti kybernetické obrany. 

Spolu s balíčkem opatření v oblasti bezpečnosti a obrany dnes Komise rovněž zveřejňuje první zprávu o pokroku Akčního plánu pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem, která je k dispozici zde

Další informace 

Společné sdělení o politice EU v oblasti kybernetické obrany

Otázky a odpovědi o politice EU v oblasti kybernetické obrany

Informativní přehled o politice EU v oblasti kybernetické obrany

Strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu 

Informativní přehled nové Strategie kybernetické bezpečnosti EU 

Projev o stavu Unie v roce 2021 

Strategický kompas pro bezpečnost a obranu. 

Závěry Rady o rozvoji kybernetické pozice Evropské unie 

Společné sdělení o nedostatcích v investicích do obrany 

Návrh aktu o kybernetické odolnosti 

Informativní přehled o kybernetické bezpečnosti: Vnější činnost EU 

Činnosti Evropské obranné agentury v oblasti kybernetické obrany  

Evropská bezpečnostní unie 

Další informace o kybernetické bezpečnosti 

Další informace o směrnici o bezpečnosti sítí a informačních systémů

Citát

Politika EU v oblasti kybernetické obrany ukazuje, že spojením našich civilních a vojenských nástrojů můžeme mít silnější dopad na kybernetické hrozby.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk - 11/11/2022

EU policy on cyber defence
EU policy on cyber defence

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
10. listopadu 2022