Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva9. října 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 4 min

Mechanismus EU pro prověřování zahraničních investic je plně funkční

robert-anasch-wnp7qnhhtyw-unsplash.jpg
Euro money
Euro money
Rámec EU pro prověřování přímých zahraničních investic bude od 11. října 2020 plně funkční.

Rámec EU pro prověřování přímých zahraničních investic bude od 11. října 2020 plně funkční. Během posledních osmnácti měsíců po přijetí prvního nařízení EU o prověřování investic zavedly Komise a členské státy účinný koordinační rámec, který pomůže chránit strategické zájmy Evropy a díky kterému zůstane trh EU otevřený investicím.

Výkonný místopředseda Komise Valdis Dombrovskis uvedl: „EU je a zůstane otevřená zahraničním investicím. Tato otevřenost však není bezpodmínečná. Aby bylo možné reagovat na současné hospodářské výzvy, chránit klíčová evropská aktiva a bránit kolektivní bezpečnost, musí členské státy EU a Komise úzce spolupracovat. Chceme-li dosáhnout otevřené strategické autonomie, neobejdeme se bez účinné celounijní spolupráce v oblasti prověřování investic, na což jsme nyní dobře vybaveni.“

Nařízení o prověřování přímých zahraničních investic přijaté v březnu 2019 stanovilo celounijní rámec, v němž mohou Evropská komise a členské státy koordinovat svá opatření v oblasti zahraničních investic. Poté, co toto nařízení vstoupilo v dubnu 2019 formálně v platnost, pracovaly Komise a členské státy na splnění nezbytných provozních požadavků pro plné uplatňování nařízení ode dne 11. října 2020. Jednalo se o tyto kroky:

  • členské státy EU oznámily Komisi své stávající mechanismy prověřování investic,
  • v každém členském státě a v Komisi byla zřízena formální kontaktní místa a zabezpečené kanály pro výměnu informací a analýzu,
  • byly vypracovány postupy, jež členským státům a Komisi umožňují rychle reagovat na obavy týkající se přímých zahraničních investic a vydávat příslušná stanoviska,
  • byl aktualizován seznam projektů a programů v zájmu Unie uvedený v příloze nařízení.

V návaznosti na doporučení Komise z března 2020 se členské státy rovněž dohodly na neformální spolupráci při prověřování přímých zahraničních investic, pokud by zahraniční investice mohla mít dopad na jednotný trh EU.

Několik členských států rovněž provádí reformu svých prověřovacích mechanismů nebo zavádí mechanismy nové.

Souvislosti

Evropská unie patří k nejotevřenějším místům pro investice na světě a je hlavním cílem přímých zahraničních investic: objem přímých zahraničních investic pocházejících od investorů ze třetích zemí dosáhl v EU na konci roku 2017 výše 6,441 bilionu eur. Tyto investice přinesly 16 milionů přímých pracovních míst v Evropě.

Nařízení EU z března 2019 v zájmu ochrany strategických zájmů EU v souvislosti se zahraničními investicemi:

  • vytvořilo mechanismus spolupráce, v jehož rámci si členské státy a Komise vyměňují informace o konkrétních investicích a v případě potřeby se navzájem upozorňují, pokud tyto investice vzbuzují obavy,
  • umožňuje Komisi zaujmout stanovisko, pokud určitá investice ohrožuje bezpečnost nebo veřejný pořádek v několika členských státech nebo pokud by mohla ohrozit projekt nebo program, který je v zájmu celé EU, jako je Horizont 2020 či Galileo,
  • stanoví lhůty pro spolupráci mezi Komisí a členskými státy a mezi členskými státy navzájem při dodržení zásady zákazu diskriminace a přísných požadavků na zachování důvěrnosti,
  • stanoví určité základní požadavky pro členské státy, které mají zavedeny nebo zavádějí prověřovací mechanismus na vnitrostátní úrovni z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku,
  • podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti prověřování investic, včetně sdílení zkušeností, osvědčených postupů a informací týkajících se záležitostí společného zájmu.

Dne 25. března 2020 vydala Komise pokyny pro členské státy, ve kterých je mimo jiné vyzvala k zavedení plnohodnotného prověřovacího mechanismu. Cílem pokynů je také zajistit důsledný celounijní přístup k prověřování zahraničních investic v období krize v oblasti veřejného zdraví a související ekonomické zranitelnosti.

Další informace

Nařízení o prověřování přímých zahraničních investic

Časté otázky

Informativní přehled

Pokyny z března 2020

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. října 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku