Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva7. března 2023

Mezinárodní den žen: EU přijímá přelomová rozhodnutí, zatímco jsou na celém světě práva žen ohrožena

MDŽ a kostky znázorňující mužské a ženské pohlaví a jejich nerovnost

Evropská komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku vydali u příležitosti Mezinárodního dne žen následující prohlášení:  

„Na Mezinárodní den žen si připomínáme odolnost a sílu žen. Jejich odhodlání postavit se nespravedlnosti. Jejich závazek chránit ostatní. Jejich neúnavné úsilí o změnu.

Nejen dnes, ale každý den stojíme po boku všech žen, abychom dodali nový impuls boji za jejich práva na celém světě. Chceme, aby mohly ženy bez překážek dosahovat svých životních cílů.

Je znepokojující, že útlak žen a dívek na celém světě narůstá a jejich lidská práva jsou ohrožena.

Stojíme na straně žen v Iránu, jejichž svoboda je systematicky omezována, a v Afghánistánu, kde se Talibán snaží vymazat přítomnost žen a dívek z veřejného prostoru, stejně jako všude jinde na světě, kde jsou základní práva a svobody žen ohroženy nebo popírány.

Velmi nás také znepokojují zprávy o tom, že ruské ozbrojené síly používají na Ukrajině jako válečnou zbraň sexuální násilí na ženách a na dětech. Takové jednání představuje válečný zločin a tito pachatelé musí být postaveni před soud. Ve spolupráci s našimi mezinárodními partnery budeme i nadále usilovat o to, aby Rusko za tato zvěrstva zaplatilo.

V zájmu posílení globální odpovědnosti EU právě přijala balíček sankcí proti pachatelům sexuálního a genderově podmíněného násilí.

Máme i dobré zprávy. EU přijala přelomová rozhodnutí, která mají zajistit, aby ženy v EU měly stejné příležitosti jako muži. Jedná se například o nová pravidla EU týkající se genderové vyváženosti ve správních radách společností nebo transparentnosti odměňování. Chceme též zavést celounijní pravidla pro potírání násilí na ženách a domácího násilí

Ještě je před námi mnoho práce. Ke skutečné rovnosti žen a mužů máme ještě daleko. Bude jí dosaženo teprve tehdy, až se budeme všichni podílet na jejím prosazování a obraně, a to jak v EU, tak na celém světě.“ 

Souvislosti

Tématem Mezinárodního dne žen 2023 je „DigitALL: Inovace a technologie pro rovnost žen a mužů“. Digitální propast mezi ženami a muži brání ženám plně využívat výhod digitální transformace. Prostřednictvím Digitální strategie EU a udržitelného růstu usiluje EU o zajištění rovného přístupu žen k nevyužitému potenciálu digitálních technologií.

Předsedkyně Ursula von der Leyenová vyhlásila rok 2023 Evropským rokem dovedností. Pro zlepšení postavení žen ve všech odvětvích a pro odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů mají zásadní význam investice do vzdělávání a odborné přípravy žen a dívek.

V roce 2022 dosáhla EU významného pokroku v oblasti právních předpisů na podporu genderové rovnosti. V březnu 2022 navrhla Komise minimální normy EU pro boj proti genderově podmíněnému násilí. Navrhovaná směrnice se poprvé zabývá násilím na internetu, jako je sdílení intimních snímků bez souhlasu, kybernetické pronásledování, kybernetické obtěžování a kybernetické podněcování k násilí nebo nenávisti. Od srpna 2022 začala platit nová práva týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v celé EU. V září 2022 přijala Evropská komise Evropskou strategii v oblasti péče.  V listopadu 2022 přijal Evropský parlament směrnici o genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností, která zavádí prahové hodnoty pro vyvážené zastoupení žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech kotovaných společností. V prosinci bylo dosaženo politické dohody o směrnici o transparentnosti odměňování. Komise dnes zveřejnila zprávu o rovnosti žen a mužů v EU za rok 2023, která poskytuje aktuální informace o krocích k dosažení cílů strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025.  

Komise zítra zahájí kampaň proti genderovým stereotypům, která je důležitým úspěchem strategie rovnosti žen a mužů.  Evropská komise letos rovněž zveřejňuje výzvu k předkládání návrhů v rámci programu „Občané, rovnost, práva a hodnoty“ na podporu rovnosti žen a mužů, včetně vyvážené účasti žen při hospodářském a politickém rozhodování. 

EU je i nadále hnací silou prosazování rovnosti žen a mužů za svými hranicemi, a to ve všech rozměrech své činnosti. Kromě toho se Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) v rámci třetího akčního plánu pro rovnost žen a mužů (GAP III) na období 2021–2025 snaží zajistit, aby 85 % nových vnějších akcí EU do roku 2025 přispělo k genderové rovnosti a posílení postavení žen a dívek. Za tímto účelem bylo posíleno zohledňování rovnosti žen a mužů ve všech vnějších politikách a odvětvích, počínaje začleněním cílů GAP III, a prosazuje se genderově transformační, na právech založený a průřezový přístup.

Ochrana práv žen a rovnosti žen a mužů je klíčovou prioritou zahraniční politiky EU. Přednedávnem, v prosinci 2022, EU a afričtí partneři spojili své síly s cílem zlepšit práva v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví v Africe v rámci projektu Global Gateway. Předtím byl v září 2022 iniciován podpůrný balíček na podporu sexuálních a reprodukčních práv žen na celém světě. V rámci těchto dvou akcí bylo na podporu žen na celém světě vyčleněno 105 milionů eur.

Na rok 2023 připadá 75. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, v níž je zakotveno, že „všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv.“

Zítra Komise vyhlásí vítěze ceny EU za rovnost žen a mužů jako uznání významného pokroku, kterého dosáhly akademické a výzkumné organizace v oblasti genderové rovnosti. Jména vítězů budou zveřejněna online v sekci aktualit. Slavnostní předání cen bude živě přenášeno zde.

Další informace

Zpráva o genderové rovnosti v EU z roku 2023

Index rovnosti žen a mužů za rok 2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
7. března 2023