Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva4. října 2023Odhadovaná doba čtení: 5 min

Mladí lidé narození v roce 2005 mohou soutěžit o 36 000 bezplatných časových jízdenek v rámci iniciativy DiscoverEU

Discover EU 2023

Komise dnes zahájila podzimní kolo soutěže DiscoverEU, ve kterém 36 000 mladých lidí získá bezplatnou časovou jízdenku pro poznávání Evropy.

Přihlášky mohou zájemci podávat ode dneška 12:00 hodin (SELČ) až do středy 18. října 12:00 hodin (SELČ). K získání jízdenky je zapotřebí se přihlásit na Evropském portálu pro mládež a zodpovědět pět otázek v kvízu plus jednu doplňující otázku, u které je třeba správnou odpověď odhadnout. Úspěšní uchazeči s datem narození od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 budou moci kdykoli od 1. března 2024 do 31. května 2025 podniknout až 30denní cestu po Evropě. Soutěž je určena pro mladé lidi z Evropské unie a z třetích zemí přidružených k programu Erasmus+, tzn. z Islandu, Lichtenštejnska, Severní Makedonie, Norska, Srbska a Turecka.

Účastníci budou moci objevovat trasu Nového evropského Bauhausu (New European Bauhaus route), která vznikla v lednu 2023. Tato trasa má cestovatele inspirovat při výběru míst, která navštíví, a mladí lidé si díky ní mají více uvědomit, jak důležité jsou pro Evropskou unii „estetika, udržitelnost a pospolitost“. Účastníci také budou moci dále využívat iniciativ, které byly zahájeny v roce 2022 během Evropského roku mládeže, např. „Youth discovers culture thanks to DiscoverEU in 2022“ (Mládež objevuje kulturu díky iniciativě DiscoverEU v roce 2022) nebo DiscoverEU Culture Route (Kulturní trasa DiscoverEU). Zmiňovaná kulturní trasa kombinuje různé destinace a kulturní obory, včetně architektury, hudby, výtvarného umění, divadla, módy, designu a dalších. Cestovatelé v rámci DiscoverEU mohou navštívit evropská hlavní města kultury, destinace zařazené na prestižní seznam světového dědictví UNESCO nebo místa, jež se pyšní označením „Evropské dědictví“. Také si mohou naplánovat zastávky v místech, která získala cenu Access City Award. Jedná se o města, která se nadstandardně zasadila o to, aby se stala přístupnější pro všechny bez ohledu na věk, mobilitu nebo schopnosti. Účastníci budou také dále dostávat slevovou kartu, která nabízí více než 40 000 slev na veřejnou dopravu, kulturní akce, na ubytování, stravování, sportovní aktivity a další služby v zemích, jež jsou do soutěže zapojeny.  

Národní agentury programu Erasmus+ organizují pro mladé lidi před odjezdem informační schůzky, kde je připravují na jejich cestu. Také často pořádají speciální setkání – tzv. DiscoverEU Meet-ups, což jsou poutavé jednodenní až třídenní kulturní programy probíhající ve všech zemích programu Erasmus+. Těchto setkání se doposud uskutečnilo více než 100 a konat se budou i v příštích letech.

Vzhledem k tomu, že jednou z hlavních priorit programu Erasmus+ je sociální začleňování, účastníkům s postižením nebo se zdravotními problémy je na jejich cestách poskytována podpora. Organizace, které se věnují mladým lidem s omezenými příležitostmi, i neformální skupiny mladých lidí navíc mohou požádat o grant v rámci „DiscoverEU – akce pro začlenění“, kterou národní agentury programu Erasmus+ spustily v říjnu 2022. Účastníkům DiscoverEU – akce pro začlenění bude poskytována zvláštní podpora, například možnost cestovat s doprovodem. V roce 2023 se v rámci akce pro začlenění uskuteční dvě výzvy k vyjádření zájmu. V první výzvě, která proběhla v říjnu 2022, vybraly národní agentury programu Erasmus+ 108 projektů. První cestovatelé v rámci této zvláštní akce se na cesty vydali v březnu 2023. 

Komise podporuje udržitelné cestování vlakem. Pro mladé lidi z nejvzdálenějších regionů, zámořských zemí a území, odlehlých oblastí a ostrovů však platí speciální pravidla.

Souvislosti

Komise zahájila iniciativu DiscoverEU v červnu 2018 v návaznosti na přípravnou akci Evropského parlamentu. Iniciativa byla začleněna do programu Erasmus+ na období 2021–2027.

Od roku 2018 nabídla soutěž 248 000 časových jízdenek a ucházel se o ně více než 1 milion zájemců. Podle posledních dotazníků, které úspěšní uchazeči vyplňují po skončení cesty, byl výjezd v rámci DiscoverEU pro 72 % zúčastněných vůbec první cestou vlakem do zahraničí. Mnoho z nich také poprvé cestovalo bez rodičů nebo jiných dospělých a většina uvedla, že se naučili větší samostatnosti.

Z průzkumu vyplývá, že díky zkušenosti s DiscoverEU dokážou mladí lidé lépe chápat jiné kultury a evropskou historii. Zlepšují se také v cizích jazycích. Více než dvě třetiny mladých cestovatelů uvedly, že bez DiscoverEU by si jízdenku na cestování nemohly finančně dovolit. Účastníci jsou zváni, aby se stali ambasadory iniciativy DiscoverEU, kteří pak tento projekt dále propagují. Také se jim doporučuje, aby prostřednictvím oficiální online skupiny #DiscoverEU navazovali kontakty s ostatními cestovateli. Prostřednictvím této skupiny mohou mladí lidé sdílet své zkušenosti a dávat si navzájem tipy, zejména pokud jde o kulturní záležitosti nebo o to, jak cestovat udržitelně nebo jak při cestách využívat digitální technologie.

Zájemci, kteří splňují kritéria pro účast v soutěži a chtějí se do ní přihlásit, musí vyplnit kvíz zaměřený na všeobecné znalosti o Evropské unii a dalších iniciativách EU pro mladé lidi. Čeká je také doplňující otázka, kde musí řešení odhadnout. Čím více se jejich odhad blíží správné odpovědi, tím více bodů získají. Na základě výsledků stanoví Komise pořadí, v jakém se uchazeči umístili. Podle tohoto pořadí jim pak bude nabízet volné jízdenky, dokud všechny nevyčerpá.

Další informace

DiscoverEU

Evropský portál pro mládež

Citace

DiscoverEU je jedním z nejatraktivnějších programů EU pro mladé lidi. Od jeho zahájení v roce 2018 bylo v jeho rámci rozděleno 248 000 časových jízdenek. Cestování vlakem, zkoumání vlastní evropské identity, navazování nových přátelství a získávání cenných dovedností pro budoucí život je pro mladé lidi z celé Evropy stále lákavější vizí. A právě teď může dalších 36 000 z nich vysoutěžit jízdenku DiscoverEU, která jim tuto představu skvělého dobrodružství pomůže naplnit.

Iliana Ivanovová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež - 04/10/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
4. října 2023