Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva8. února 2023Odhadovaná doba čtení: 7 min

NextGenerationEU: Evropská komise přijala kladné předběžné posouzení žádosti Česka o vyplacení 928 milionů eur v rámci Nástroje pro oživení a odolnost

eu_flag.jpg

Evropská komise dnes přijala kladné předběžné posouzení žádosti Česka o platbu ve výši 928 milionů eur (po odečtení předběžného financování) ve formě grantů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, tedy klíčového nástroje, který je ústředním prvkem NextGenerationEU.

Dne 25. listopadu 2022 předložilo Česko Komisi žádost o platbu založenou na dosažení 31 milníků a 6 cílů stanovených v prováděcím rozhodnutí Rady v souvislosti s první platbou. Dosažení uvedených milníků a cílů prokazuje významný pokrok Česka při provádění národního plánu pro oživení a odolnost. Jedná se například o reformy v oblasti školních osnov a zdraví či auditní a kontrolní systém Česka pro provádění Nástroje pro oživení a odolnost, který se zaměřuje především na předcházení střetům zájmů a jejich řešení. Česko například pozměnilo zákon o evidenci skutečných majitelů tak, aby byl plně v souladu se směrnicí EU o boji proti praní peněz. Několik cílů se rovněž týká významných investic do železniční infrastruktury a digitálních nástrojů pro vzdělávání.

Spolu s žádostí dodaly české orgány podrobné a komplexní důkazy, jež dosažení 31 milníků a 6 cílů dokládají. Před vydáním kladného předběžného posouzení žádosti o platbu Komise tyto informace důkladně posoudila.

Plán pro oživení a odolnost Česka zahrnuje širokou škálu investičních a reformních opatření uspořádaných do šesti tematických komponent. Plán bude podpořen 7 miliardami eur ve formě grantů (přičemž lze stále zažádat o dodatečné granty ve výši 640 milionů eur), z čehož bylo 13 % (915 milionů eur) Česku vyplaceno v rámci předběžného financování dne 28. září 2021.

Platby v rámci Nástroje pro oživení a odolnost se odvíjejí od výkonnosti a jsou podmíněny tím, že členský stát realizuje investice a reformy uvedené v jeho národním plánu pro oživení a odolnost.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla„Máme pro Česko dobrou zprávu. Vzhledem k úspěšné realizaci prvního souboru reforem a investic je země připravena obdržet první platbu v rámci nástroje NextGenerationEU. Jakmile země EU vydají kladné stanovisko, obdrží Česko více než 928 milionů eur, a to díky výraznému pokroku dosaženému při plnění národního plánu pro oživení a odolnost v hodnotě přibližně 7 miliard eur. Jednou z oblastí, kde Česko pokročilo, je předcházení střetům zájmů při čerpání finančních prostředků EU. Dále zvýšilo investice do digitálních zařízení pro školy a vydalo strategii ke stimulaci oběhového hospodářství do roku 2040. V neposlední řadě vítáme, že Česko přijalo významná opatření ke zvýšení energetické účinnosti železniční dopravy a veřejných budov. Jen tak dál! Komise vám na cestě k oživení stojí po boku.“

Další kroky

Komise nyní kladné předběžné posouzení toho, jak Česko plní milníky a cíle požadované pro tuto platbu, zaslala Hospodářskému a finančnímu výboru a požádala ho o stanovisko. To by mělo být zohledněno v posouzení Komise a výbor by ho měl vydat nejpozději do čtyř týdnů. V návaznosti na stanovisko Hospodářského a finančního výboru přijme Komise v souladu s přezkumným postupem prostřednictvím výboru komitologie konečné rozhodnutí o vyplacení finančního příspěvku. Poté může dojít k vyplacení uvedené částky Česku.

Další žádosti o platbu podané Českem Komise posoudí na základě uspokojivého splnění milníků a cílů stanovených v prováděcím rozhodnutí Rady, přičemž zohlední pokrok v provádění investic a reforem.

Částky vyplacené členským státům jsou zveřejněny ve srovnávacím přehledu oživení a odolnosti, který ukazuje pokrok při provádění národních plánů pro oživení a odolnost.

Další informace

Předběžné posouzení

Otázky a odpovědi týkající se žádosti Česka o vyplacení finančních prostředků v rámci nástroje NextGenerationEU

Tisková zpráva o předběžné platbě Česku ve výši 915 milionů eur

Otázky a odpovědi: Evropská komise schválila Národní plán obnovy Česka

Informační přehled o plánu Česka pro oživení a odolnost

Prováděcí rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka

Příloha prováděcího rozhodnutí Rady

Pracovní dokument útvarů Komise: Analýza plánu Česka pro oživení a odolnost

Nástroj pro oživení a odolnost

Srovnávací přehled oživení a odolnosti

Nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost

Otázky a odpovědi týkající se Nástroje pro oživení a odolnost

Internetové stránky o úvěrové politice EU

Citace

„Máme pro Česko dobrou zprávu. Vzhledem k úspěšné realizaci prvního souboru reforem a investic je země připravena obdržet první platbu v rámci nástroje NextGenerationEU. Jakmile země EU vydají kladné stanovisko, obdrží Česko více než 928 milionů eur, a to díky výraznému pokroku dosaženému při plnění národního plánu pro oživení a odolnost v hodnotě přibližně 7 miliard eur. Jednou z oblastí, kde Česko pokročilo, je předcházení střetům zájmů při čerpání finančních prostředků EU. Dále zvýšilo investice do digitálních zařízení pro školy a vydalo strategii ke stimulaci oběhového hospodářství do roku 2040. V neposlední řadě vítáme, že Česko přijalo významná opatření ke zvýšení energetické účinnosti železniční dopravy a veřejných budov. Jen tak dál! Komise vám na cestě k oživení stojí po boku.“

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová - 08/02/2023

 

Dnešní kladné předběžné posouzení první žádosti Česka o vyplacení prostředků představuje důležitý krok při realizaci ambiciózního plánu této země pro oživení a odolnost. Z našeho posouzení vyplynulo, že se Česku podařilo dosáhnout 37 milníků a cílů souvisejících s touto žádostí. Patří mezi ně investice a reformy, které mají zabránit střetům zájmů při čerpání fondů EU, modernizovat železniční infrastrukturu a digitalizovat systém soudnictví. Jakmile budou provedeny příslušné kroky, budeme moci provést platbu ve výši 928 milionů eur. V této nejisté době má provedení reformního a investičního programu zásadní význam pro podporu oživení Česka a transformace jeho hospodářství.

Paolo Gentiloni, komisař pro hospodářství - 08/02/2023

 

Rád bych Česku poblahopřál k dosažení prvního souboru milníků a cílů, které si v národním plánu pro oživení a odolnost stanovilo. Mnohé z nich přispějí k ekologické transformaci Česka. Jde například o elektrifikaci železničních tratí či snížení množství odpadu s cílem stimulovat oběhové hospodářství. Česko rovněž provádí reformy zaměřené na urychlení digitalizace hospodářství, podporu digitálního vzdělávání a rozvoj souvisejících dovedností. Dále usiluje o zvýšení odolnosti systému onkologické prevence a péče a pokračuje v reformách věnujících se řešení střetů zájmů. Jakmile bude posouzení Komise přezkoumáno a schváleno členskými státy, mělo by Česko formou grantů obdržet 928 milionů eur, jež pomohou zajistit větší odolnost jeho hospodářství v zájmu podniků i občanů.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí - 08/02/2023

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8. února 2023