Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva28. září 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

NextGenerationEU: Evropská komise vyplatila České republice předběžné financování ve výši 915 milionů eur

leyen_babis.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Evropská komise dnes Česku vyplatila předběžnou platbu z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 915 milionů eur. To odpovídá 13 % jeho celkového finančního přídělu v rámci nástroje. Předběžné financování pomůže zahájit provádění zásadních investičních a reformních opatření uvedených v českém plánu pro oživení a odolnost.

Celkem má Česko z Nástroje pro oživení a odolnost obdržet 7 miliard eur. Další platby bude Komise schvalovat na základě realizace investic a reforem uvedených v českém plánu.

Dnešnímu vyplacení prostředků předcházelo úspěšné uskutečnění prvních výpůjčních operací v rámci NextGenerationEU. Do konce roku chce Komise získat na dlouhodobé financování celkem až 80 miliard eur, které doplní krátkodobé pokladniční poukázky EU, aby bylo možné provést první plánované platby členským státům v rámci NextGenerationEU.

Nástroj pro oživení a odolnost je ústředním prvkem plánu NextGenerationEU, který poskytne 800 miliard eur (v běžných cenách) na podporu investic a reforem ve všech členských státech. Český plán je součástí bezprecedentní reakce EU, jejímž cílem je vyjít z krize způsobené koronavirem silnější, podpořit zelenou a digitální transformaci a posílit odolnost a soudržnost našich společností.

Podpora transformačních investic a reformních projektů

Nástroj pro oživení a odolnost bude v Česku financovat investice a reformy, které by měly mít výrazný transformační účinek na české hospodářství a společnost. Příklady projektů:

  • Zajištění zelené transformace: Český plán počítá s 1,4 miliardy eur na financování rozsáhlých renovačních programů, které mají zvýšit energetickou účinnost obytných i veřejných budov, včetně zařízení péče o děti a sociální péče. Podporuje rovněž dekarbonizaci odvětví dopravy, a to prostřednictvím investic ve výši 1,1 miliardy eur do železniční infrastruktury, více než 5 000 vozidel s nízkými emisemi pro veřejný a podnikatelský sektor, více než 4 500 elektrických dobíjecích stanic a 90 km cyklostezek.
  • Podpora digitální transformace: Plán zahrnuje investice ve výši 585 milionů eur do zlepšování digitálních dovedností. Za tímto účelem se plánuje přepracovat osnovy pro vzdělávání v této oblasti, poskytnout školám digitální vybavení a odbornou přípravu, financovat nové univerzitní programy s příslušným zaměřením a rovněž programy prohlubování dovedností a rekvalifikace. Plán také vyčleňuje 450 milionů eur na digitální transformaci a kybernetickou bezpečnost veřejné správy, soudnictví a zdravotnictví.
  • Posílení ekonomické a sociální odolnosti: Český plán se výrazně zaměřuje na zvyšování odolnosti ve zdravotnictví. Bude se investovat 823 milionů eur do nových zdravotnických zařízení a vybavení, mimo jiné v oblasti prevence a léčby rakoviny, rehabilitační péče a léčby kardiovaskulárních chorob. Kromě toho se plánuje reforma dlouhodobé péče v kombinaci s investicemi do zlepšení dostupnosti a kvality dlouhodobé péče v celé zemi. Plán rovněž zlepší podnikatelské prostředí díky tomu, že se zlepší přístup k financování, zrychlí stavební řízení a posílí protikorupční opatření.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Jsem potěšena, že Česko obdrží první platbu v rámci programu NextGenerationEU ve výši 915 milionů eur. Jedná se o důležitý krok k naplnění ambiciózního programu opatření, která jsou obsažena v českém plánu pro oživení a odolnost. Plán bude hrát klíčovou úlohu při podpoře směřování Česka k ekologičtější a digitálnější budoucnosti. Těší mě také značný důraz, který plán klade na posílení odolnosti českého zdravotnictví, aby bylo připraveno na budoucí výzvy. Budeme Česko po celou dobu podporovat, aby se podařilo plně realizovat veškeré přínosy plánu pro české občany.

Komisař pro rozpočet a správu Johannes Hahn uvedl: „Je skvělé, že finanční prostředky NextGenerationEU získané na finančním trhu i nadále rychle proudí do zemí EU. Je to jasný doklad toho, jak EU v praxi plní své cíle. Jsem si jist, že naše podpora se brzy projeví v zelených a digitálních projektech, které Česko uskutečňuje a jimiž prospěje svým občanům i naší společné budoucnosti.“

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni řekl: „Dnešní výplata předběžného financování ve výši 915 milionů eur tvoří první část z celkem 7 miliard eur, které jsou v rámci NextGenerationEU v příštích pěti letech pro Česko určeny. Tyto prostředky podpoří reformy a investice, jejichž cílem je zvýšit udržitelnost a konkurenceschopnost české ekonomiky. Značné investice poplynou do renovace budov, čisté energie a udržitelné mobility, ale také do opatření na zlepšení digitální infrastruktury a dovedností a digitalizace veřejných služeb. Podpora elektronické veřejné správy a protikorupčních opatření bude mít pozitivní vliv pro podnikatelské prostředí. A důležité je, že plán podpoří rovněž zkvalitnění zdravotní péče, včetně intenzivnější prevence rakoviny a rehabilitační péče.“

Další informace
Otázky a odpovědi: Evropská komise schválila plán Česka pro oživení a odolnost ve výši 7 miliard eur

Nástroj pro oživení a odolnost: Otázky a odpovědi

Informační přehled o plánu Česka pro oživení a odolnost

Prováděcí rozhodnutí Rady o plánu Česka pro oživení a odolnost

Pracovní dokument útvarů Komise: Analýza plánu Česka pro oživení a odolnost

Nástroj pro oživení a odolnost

Nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost

Tisková zpráva: Třetí dluhopis NextGenerationEU

Tisková zpráva: První plán financování Komise

Internetové stránky o úvěrové politice EU

Podrobnosti

Datum zveřejnění
28. září 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku