Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva14. dubna 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

NextGenerationEU – Komise chce získat až 800 miliard eur na financování hospodářského oživení

enext_generation.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Komise dnes podnikla kroky pro to, aby půjčky v rámci dočasného nástroje na podporu oživení NextGenerationEU byly financovány za co nejvýhodnějších podmínek pro členské státy EU a jejich občany. Využije diverzifikovanou strategii financování s cílem do roku 2026 získat až 800 miliard eur v běžných cenách. 

Tento přístup, který bude v souladu s osvědčenými postupy státních emitentů, umožní Komisi získávat potřebné objemy prostředků plynule a efektivně. Zároveň tím do Evropy přiláká investory a posílí mezinárodní úlohu eura.

Evropský komisař pro rozpočet a administrativu Johannes Hahn uvedl: „NextGenerationEU přinese na evropské kapitálové trhy zásadní změnu. Dnes představujeme motor, který bude tento nástroj pohánět. Jedná se o strategii financování, v jejímž rámci budou probíhat výpůjčky pro NextGenerationEU. Budeme tak mít k dispozici všechny nástroje potřebné k nastartování sociálního a hospodářského oživení a k podpoře ekologického, digitálního a odolného růstu. Jasně tím říkáme: jakmile to bude z právního hlediska možné, Komise je připravena začít!“

Půjčky na financování hospodářského oživení

Nástroj NextGenerationEU, který je ústředním prvkem reakce EU na koronavirovou pandemii, bude financován z prostředků vypůjčených na kapitálových trzích. Od nynějška do konce roku 2026 na něj Komise získá až 800 miliard eur.

To odpovídá objemu výpůjček v průměrné výši zhruba 150 miliard eur ročně, čímž se EU stane jedním z největších emitentů v eurech. Všechny půjčky budou splaceny do roku 2058.

Komise si půjčovala i dříve, na podporu členských států EU i třetích zemí, avšak objem, četnost a složitost půjčování prostředků pro NextGenerationEU si vyžádaly zásadní změnu v přístupu ke kapitálovým trhům.

Tyto nové potřeby bude řešit diverzifikovaná strategie financování. Díky ní bude Komise schopna v případě potřeby mobilizovat veškeré finanční prostředky pro členské státy EU a jejich občany za co nejvýhodnějších podmínek.

Diverzifikovaná strategie financování v kostce

Diverzifikovaná strategie financování kombinuje používání různých nástrojů a technik financování s otevřenou a transparentní komunikací s účastníky trhu.

Strategie navržená Komisí bude zahrnovat:

  • vydávání každoročního rozhodnutí o objemech výpůjček a poskytování informací o hlavních parametrech plánu financování každých šest měsíců, což přinese investorům a dalším zúčastněným stranám transparentnost a předvídatelnost,
  • strukturované a transparentní vztahy s bankami, které program emisí podporují (prostřednictvím sítě primárních dealerů),
  • více různých nástrojů financování (střednědobé a dlouhodobé dluhopisy, z nichž některé budou emitovány jako zelené dluhopisy NextGenerationEU, a pokladniční poukázky EU) s cílem zachovat flexibilitu v přístupu na trh a řídit potřeby likvidity a profil splatnosti,
  • kombinaci aukcí a syndikací s cílem zajistit nákladově efektivní přístup k nezbytnému financování za výhodných podmínek.

Výpůjční operace budou zasazeny do spolehlivého rámce řízení, který zajistí soudržné a jednotné provádění.

Komise bude svou činnost nadále koordinovat s dalšími emitenty, včetně členských států EU a nadnárodních emitentů.

Výhody diverzifikované strategie 

Diverzifikovaná strategie financování pomůže Komisi dosáhnout dvou hlavních cílů: řešit značné potřeby financování v rámci nástroje NextGenerationEU a dosáhnout požadovaných nízkých nákladů a nízkého realizačního rizika v zájmu všech členských států a jejich občanů.

  • Využitím široké škály splatností a nástrojů a zvýšením předvídatelnosti finančních operací Komise zajistí větší absorpční kapacitu trhu. Díky schopnosti dražit dluh se operace financování ještě více zefektivní. Tak bude možné lépe reagovat na značné potřeby financování.
  • Díky flexibilitě při rozhodování o tom, kdy operace financování provádět a jaké techniky nebo nástroje použít, Komise dosáhne požadovaných nízkých nákladů a nízkého realizačního rizika, což je v zájmu všech členských států.

Další kroky

V návaznosti na dnešní balíček Komise uskuteční řadu kroků k realizaci diverzifikované strategie financování. Mimo jiné k nim bude patřit:

  • Zřízení sítě primárních dealerů. V souladu s postupy srovnatelných emitentů zřídí Komise síť primárních dealerů, která má usnadnit efektivní provádění aukcí a syndikovaných transakcí, podpořit likviditu na sekundárních trzích a zajistit umístění dluhu na co nejširší investorské základně. Formulář žádosti a všeobecné zásady a podmínky pro účast budou zveřejněny v brzké době.
  • Zveřejnění prvního ročního rozhodnutí o výpůjčkách (a doprovodného rozhodnutí o financování) a prvního plánu financování NextGenerationEU. Aby zajistila transparentní komunikaci s trhy, přijme Komise ještě před zahájením výpůjček své první roční rozhodnutí o výpůjčkách a sdělí informace týkající se jejího prvního plánu financování. Zahájení půjčování v rámci NextGenerationEU se očekává letos v létě (v závislosti na schválení rozhodnutí o vlastních zdrojích všemi členskými státy, čímž bude Komise zmocněna k provádění výpůjček pro tento nástroj). Výpůjční operace pak mohou být zahájeny, jakmile rozhodnutí o vlastních zdrojích vstoupí v platnost. Plány financování budou následně aktualizovány jednou za půl roku.

Souvislosti

NextGenerationEU

Nástroj NextGenerationEU je základem reakce EU na koronavirovou krizi a má za cíl podpořit hospodářské oživení a vytvořit ekologičtější, digitálnější a odolnější budoucnost. EU tento nástroj schválila jako součást stimulačního balíčku ve výši přes 2 biliony eur (v běžných cenách), resp. 1,8 bilionu eur (v cenách roku 2018), což zahrnuje také dlouhodobý rozpočet na období 2021–2027.

Ústředním prvkem NextGenerationEU je facilita na podporu oživení a odolnost – nástroj k poskytování grantů a půjček na podporu reforem a investic v členských státech EU v celkové hodnotě 723,8 miliardy eur v běžných cenách.

Kromě toho NextGenerationEU posílí několik programů EU. Za účelem financování nástroje NextGenerationEU si EU bude půjčovat na kapitálových trzích. Splácení bude probíhat dlouhodobě až do roku 2058. Tím se zamezí okamžitému tlaku na veřejné finance členských států EU a ty se budou moci zaměřit na své hospodářské oživení.

Aby EU zajistila splacení těchto půjček, bude se zabývat otázkou zavedení nových vlastních zdrojů (neboli zdrojů příjmů) do rozpočtu EU kromě těch, které se využívají již dnes.

Úvěrová politika EU

Evropská komise jednající jménem EU je na kapitálových trzích již zavedeným účastníkem. V průběhu 40 let realizovala několik úvěrových programů na podporu členských států EU i třetích zemí.

V loňském roce si Komise rovněž začala půjčovat prostředky pro SURE – nástroj ve výši až 100 miliard eur, který má pomoci chránit pracovní místa a udržet zaměstnanost. Pro nástroj EU SURE zatím získala tři čtvrtiny finančních prostředků v rámci šesti velmi úspěšných emisí, díky čemuž lze financovat půjčky členským státům za velmi výhodných podmínek.

Všechny tyto úvěrové operace byly financovány způsobem „back-to-back“, zejména prostřednictvím syndikovaných emisí dluhopisů.

Další informace

Otázky a odpovědi

Internetové stránky o úvěrové politice EU

Úvěrová politika EU – Vztahy s investory

Informativní přehledy

Právní akty

Prezentace pro investory

Podrobnosti

Datum zveřejnění
14. dubna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku