Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva18. ledna 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

Nový evropský Bauhaus: Komise zahajuje fázi návrhu

bauhaus.jpg
copyright
copyright
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes zahájila fázi návrhu evropské iniciativy „nový evropský Bauhaus“, kterou předsedkyně Ursula von der Leyenová oznámila ve svém projevu  o stavu Unie v roce 2020. Nový evropský Bauhaus je environmentální, hospodářský a kulturní projekt, který se v rámci dosahování cílů Zelené dohody pro Evropu zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, přístupnosti, dostupnosti a investic.   

Stručné shrnutí

  • Komise zahájila první fázi tzv. „Evropského Bauhausu“
  • Cílem jsou nové domy pro novou dobu
  • Jde o propojení designu, udržitelnosti, vědy, technologie, kultury a dostupnosti
  • Vyzývá ke sdílení příkladů existujících inspirativních projektů
  • Na jaře zahájí první ročník soutěže o cenu Evropského Bauhausu
  • Na podzim zveřejní výzvy na překládání nových návrhů
  • V další fázi bude vytvořeno 5 pilotních projektů v EU

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes zahájila fázi návrhu evropské iniciativy „nový evropský Bauhaus“, kterou předsedkyně Ursula von der Leyenová oznámila ve svém projevu  o stavu Unie v roce 2020. Nový evropský Bauhaus je environmentální, hospodářský a kulturní projekt, který se v rámci dosahování cílů Zelené dohody pro Evropu zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, přístupnosti, dostupnosti a investic. Hlavními hodnotami nového evropského Bauhausu jsou tedy udržitelnost, estetika a inkluzivnost. Cílem této první fáze je vytvořit během participativního procesu koncepci tím, že se budou zkoumat nápady, zjišťovat nejnaléhavější společné potřeby a problémy a rovněž se propojí zainteresované strany. V jejím rámci zahájí Komise na jaře první ročník soutěže o cenu nového evropského Bauhausu.

Dále budou na podzim tohoto roku zveřejněny výzvy k předkládání návrhů, jejichž cílem bude představit myšlenky nového evropského Bauhausu alespoň na pěti místech v členských státech EU. K tomu budou využity finanční prostředky EU na vnitrostátní a regionální úrovni.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Nový evropský Bauhaus je projektem naděje na lepší společný život po pandemii. Jde o sladění udržitelnosti se stylem, o přiblížení myšlenek Zelené dohody občanům a promítnutí těchto myšlenek do jejich životů. Aby byl nový evropský Bauhaus úspěšný, potřebujeme všechny kreativní lidi – designéry, umělce, vědce, architekty i občany.“

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová v této souvislosti uvedla: „Novým evropským Bauhausem, v němž se spojí udržitelnost s estetickou stránkou, usilujeme o vytvoření inovativního rámce na podporu, usnadnění a urychlení ekologické transformace. Vytvořením mostu mezi světem umění a kultury na jedné straně a světem vědy a techniky na straně druhé zajistíme, že se zapojí celá veřejnost: umělci, studenti, architekti, inženýři, akademická obec i inovátoři. To odstartuje systémovou změnu.“

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová k tomu dodala: „Nový evropský Bauhaus se zabývá tím, jak společně žijeme, našimi hodnotami, společnými prostory pro práci a volný čas, společně sdílenými i soukromými zkušenostmi. Jedná se o projekt pro všechny regiony a území v Evropě. Podporuje cenově dostupná řešení, a měl by tudíž přispět k sociální soudržnosti a k řešení problémů s bydlením. Chceme-li skutečně změnit svět kolem nás – aby byl náš společný život krásnější a udržitelnější, musíme se zamyslet nad tím, jak by nám mohl nový evropský Bauhaus pomoci přejít od nových nápadů k jejich realizaci na konkrétních místech. V celé Komisi se proto zabýváme otázkou, jak nejlépe využít naše prostředky k zahájení první řady konkrétních opatření v rámci nového evropského Bauhausu.“

Souvislosti

Nový evropský Bauhaus je kreativní iniciativa, která boří hranice mezi vědou a technologií, uměním, kulturou a sociálním začleňováním, a umožňuje tak designu nalézat řešení každodenních problémů. 

Na specializovaných internetových stránkách, které byly dnes spuštěny, mohou umělci, designéři, inženýři, vědci, podnikatelé, architekti, studenti i zainteresovaná veřejnost sdílet příklady inspirativních řešení vhodných pro nový evropský Bauhaus, své představy o tom, jak by měl být koncipován a jak by se měl dále vyvíjet, stejně tak jako i své obavy a problémy.

Jedná se o začátek inovativního procesu společného navrhování. Organizace, které se chtějí v rámci tohoto procesu více angažovat, mohou reagovat na výzvu na internetových stránkách a stát se „partnery nového evropského Bauhausu“.

V nadcházejících měsících udělí Komise ceny za již existující příklady, které představují integraci klíčových hodnot této iniciativy a které mohou být inspirací k diskusi o místech, kde žijeme, a o jejich přeměně.

V další fázi iniciativy, tj. ve fázi realizace, bude vytvořeno pět pilotních projektů, jejichž cílem bude společně navrhnout nová řešení, která budou nejenom udržitelná a inkluzivní, ale zároveň i estetická. Cílem třetí fáze – „šíření výsledků“ – bude prostřednictvím nových projektů, vytváření sítí a sdílení poznatků šířit myšlenky a koncepci nového evropského Bauhausu po celé Evropě i za jejími hranicemi.

Další informace

Internetové stránky „nového evropského Bauhausu“ a „vše o novém evropském Bauhausu“

Nový evropský Bauhaus na Instagramu

Nový evropský Bauhaus na Pinterestu  

Podrobnosti

Datum zveřejnění
18. ledna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku