Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva7. dubna 2022

Nový evropský Bauhaus (NEB): Komise zahajuje činnost laboratoře „NEB LAB“ novými projekty a výzvou pro přátele

NEB lab

Komise dnes zahajuje činnost laboratoře NEB LAB: strategické skupiny, díky níž se iniciativa Nového evropského Bauhausu bude realizovat prostřednictvím konkrétních a hmatatelných projektů. Propojováním rostoucí komunity spjaté s touto iniciativou a sdílením nápadů bude realizovat krásné, udržitelné a inkluzivní změny v praxi.

Zahájení činnosti laboratoře „NEB LAB“ začíná výzvou přátel Nového evropského Bauhausu, aby do jeho aktivit přímo zapojili společnosti a subjekty z veřejného sektoru, jako jsou regiony, vesnice a města.

Projekty laboratoře NEB LAB, jejichž realizace se již dnes zahajuje, zahrnují vypracování nástrojů označování Nového evropského Bauhausu, práci na podmínkách regulačního rámce a průzkum mezi stavebními společnostmii, architekty, urbanisty a dalšími subjekty, jehož cílem je identifikovat překážky pro realizaci projektů NEB v oblasti stavebnictví a bydlení.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová uvedla: „Nový evropský Bauhaus je rostoucí hnutí, které spojuje lidi z různých oblastí, jako je kultura, vzdělávání, umění, věda a architektura, aby sdíleli inovativní nápady a realizovali krásné, udržitelné a inkluzivní projekty, které zlepší náš každodenní život. Laboratoř NEB nabízí ústřední místo pro setkávání, které umožní navázání dalších takových kontaktů. Pomůže vytvořit základy pro více skutečných změn v praxi.“

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová řekla: „Laboratoř NEB LAB je ideální příležitostí, jak uvést do praxe různé úvahy a zapojit široký okruh zúčastněných stran do vytváření praktických a trvalých příspěvků do této iniciativy. Vyzývám rostoucí komunitu NEB k zapojení se a zejména regiony, obce a další veřejné subjekty, aby se staly přáteli Nového evropského Bauhausu a spolupracovaly s námi na kvalitním životě komunit v evropských regionech a městech.“

Komise dnes rovněž oznámí jméno vítěze mezinárodní architektonické soutěže na novou budovu, v níž bude pracovat 400 výzkumných pracovníků Společného výzkumného střediska Komise ve španělské Seville. Jedná se o první soutěž svého druhu, která výslovně souvisí s iniciativou Nový evropský Bauhaus. Místo bude ukázkou městské a sociální konektivity, dobrých životních podmínek na pracovišti a místní i globální ekologie a hospodářství budoucnosti. Vítězný návrh bude oznámen zde přibližně ve 12:50 hod. SEČ.

Rozšíření komunity a prosazování změn v praxi

Výzva přátelům Nového evropského Bauhausu reaguje na požadavek veřejných subjektů (jako jsou obce), politických organizací a společností, aby byly do iniciativy NEB strukturovanějším způsobem zapojeny. Od dnešního dne je otevřena subjektům, které se zavazují k dodržování hodnot Nového evropského Bauhausu, jimiž jsou udržitelnost, estetika a začleňování. Přátelé se připojí ke stávající komunitě více než 450 oficiálních partnerů, členů kulatého stolu na vysoké úrovni, kontaktních míst vnitrostátních orgánů státní správy, vítězů a finalistů cen Nového evropského Bauhausu.

Počínaje touto komunitou bude laboratoř NEB LAB působit jako inkubátor, který propojí lidi a umožní učit se ze zkušeností ostatních. V současné době probíhá několik projektů laboratoře NEB LAB:

  • projekt „strategie označování“ vyzývající odborníky, akademické pracovníky a odborníky v oblasti udržitelnosti, inkluzivnosti a estetiky, aby přispěli k vytvoření kompasu a rámců pro hodnocení, které pomohou zajistit, aby projekty byly plně v souladu s hodnotami Nového evropského Bauhausu,
  • projekt „analýzy a experimenty“, jehož cílem je prozkoumat, jak může regulační rámec od místní až po evropskou úroveň podporovat vypracovávání projektů Nového evropského Bauhausu. Průzkum mající za cíl zmapovat výzvy a příležitosti, s nimiž jsou odborníci konfrontováni, bude probíhat do 30. června 2022;
  • Dva projekty „inovativního financování“: jeden se zaměřuje na skupinové financování a veřejné financování a druhý na společné financování s filantropií. Tyto projekty budou zkoumat inovativní řešení pro financování projektů Nového evropského Bauhausu. Všichni, kdo se zajímají o inovativní financování, se mohou zapojit a podělit se o své názory a zkušenosti.

Tyto projekty doplňují práci, jež probíhá za účelem propagace transformace prostor pro vzdělávání, a tři výzvy k podpoře občanů, měst a menších měst, aby projekt Nový evropský Bauhaus více pronikl do jejich komunit.

Rovněž probíhají tři projekty laboratoří NEB vedené komunitou. K dnešnímu dni jsou k dispozici bližší informace na internetových stránkách laboratoře NEB:

  • Nový evropský Bauhaus směřuje na jih“ spojuje šest jihoevropských správních oblastí, které spojují síly s cílem zamyslet se nad vzděláváním a prostřednictvím architektury je zlepšit;
  • Severský uhlíkově neutrální Bauhaus“ je otevřené fórum pro diskusi o tom, jak mohou architektura, design a umění inkluzivním způsobem přispět k dosažení uhlíkově neutrálního prostředí, v němž probíhá výstavba a život;
  • Nový evropský Bauhaus hor“ usiluje o zlepšení kvality zastavěného prostředí a kvality života občanů ve venkovských a horských oblastech.

Souvislosti

Nový evropský Bauhaus je environmentální, hospodářský a kulturní projekt, který se v zájmu dosahování cílů Zelené dohody pro Evropu zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, přístupnosti, dostupnosti a investic.

Ve svém projevu o stavu Unie v roce 2020 ho představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na jeho koncepci se podílely tisíce lidí a organizací z celé Evropy i světa.

Další informace

Internetové stránky laboratoře NEB

Internetové stránky k Novému evropskému Bauhausu 

Komise vyhlašuje vítěze mezinárodní soutěže o návrh nového areálu JRC v Seville 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
7. dubna 2022