Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva13. listopadu 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 8 min

Nový program pro spotřebitele: Evropská komise umožňuje spotřebitelům stát se hybnou silou transformace

work_0.png
© EU
© EU
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes představila nový program pro spotřebitele , který posiluje postavení evropských spotřebitelů a umožňuje jim hrát aktivní úlohu v zelené a digitální transformaci.

Rychlé shrnutí

 • Kvůli COVID-19 jsou spotřebitelé víc odkázaní na online
 • Tam jsou často ohroženi nedostatkem informací a manipulacemi
 • Jejich rozhodnutí jsou přitom důležitá i pro zelenou a digitální transformaci
 • Komise proto přichází s novým programem pro spotřebitele:
  • Online oblast
   • Právní předpisy přizpůsobené digitální transformaci
   • Zaměření na ochranu nejzranitelnějších skupin v online prostředí: děti, starší, postižení
   • Boj proti manipulacím a podvodům v online světě
  • Oblast „zelené“ politiky:
   • Právní návrh k udržitelnosti výrobků
   • Boj proti tzv. „lakování na zeleno“
   • Podpora opravitelnosti produktů ve spolupráci s podniky
  • Oblast mezinárodního obchodu
   • Komise vydala Akční plán pro bezpečnost výrobků
   • Přezkoumá směrnici o bezpečnosti výrobků
 • Komise také připraví analýzu dlouhodobějšího dopadu COVID-19 na spotřební návyky Evropanů – podle toho navrhne další iniciativu

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes představila nový program pro spotřebitele , který posiluje postavení evropských spotřebitelů a umožňuje jim hrát aktivní úlohu v zelené a digitální transformaci. Program se rovněž zabývá tím, jak zvýšit ochranu a odolnost spotřebitelů během i po skončení pandemie COVID-19, jež přinesla značné problémy ovlivňující každodenní život spotřebitelů. V konkrétnější rovině program předkládá priority a klíčová opatření, která je třeba v součinnosti s členskými státy přijmout na evropské i vnitrostátní úrovni v příštích 5 letech. Patří mezi ně nový právní návrh, který má spotřebitelům zajistit lepší informace o udržitelnosti, dále přizpůsobení stávajících právních předpisů digitální transformaci či akční plán pro spolupráci s Čínou ohledně bezpečnosti výrobků.

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová uvedla: „Chceme posílit postavení spotřebitelů, aby mohli hrát svou úlohu v ekologické a digitální transformaci. Zároveň musíme zajistit, aby naše pravidla na ochranu práv spotřebitelů držela krok s dnešní digitální realitou, a to zejména důsledným vymáháním pravidel a na základě zvýšené odpovědnosti online platforem.“

Komisař pro spravedlnost a spotřebitele Didier Reynders dodal: „Evropští spotřebitelé stojí v centru globálních změn. Svým jednáním mohou ovlivnit hodně věcí. Spotřebitelé musí mít možnost činit udržitelná rozhodnutí a jistotu, že jejich práva budou chráněna za všech okolností. Nový program zavádí opatření, která budou podporovat spravedlivou digitální a zelenou společnost a pamatovat na to, že spotřebitele při jejich nákupech neomezují hranice jednotlivých členských států.“

Práva spotřebitelů v krizi COVID-19

Ať už se jedná o online podvody nebo zrušené zájezdy, pandemie COVID-19 ovlivnila život spotřebitelů v mnoha ohledech. Komise bude společně se sítí pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele  a v dialogu s platformami a všemi příslušnými aktéry nadále bojovat proti spotřebitelským podvodům. Kromě toho bude Komise i nadále zajišťovat ochranu cestujících a práv cestujících v EU v případě zrušení cesty. Komise provede analýzu dlouhodobějšího dopadu onemocnění COVID-19 na spotřební návyky Evropanů, která poslouží jako základ pro budoucí politické iniciativy.

Posílení postavení spotřebitelů a zajištění lepší ochrany

Nový program pro spotřebitele představuje vizi spotřebitelské politiky EU v období 2020–2025 a zaměřuje se na pět klíčových prioritních oblastí:

 1. Zelená transformace – cílem Komise je zajistit spotřebitelům dostupnost udržitelných výrobků na trhu EU a také lepší informovanost, aby se mohli kvalifikovaně rozhodovat. Příští rok předloží Komise návrh, na jehož základě budou spotřebitelé lépe informováni o udržitelnosti výrobků a který se bude zaměřovat na boj proti praktikám, jako je greenwashing (lakování nazeleno) nebo předčasné zastarávání výrobků. Komise bude rovněž podporovat opravitelnost výrobků a prosazovat udržitelnější výrobky splňující požadavky oběhovosti. Zelená transformace se neobejde bez zapojení podniků – Komise je odhodlána spolupracovat s hospodářskými subjekty s cílem podpořit jejich závazky na podporu udržitelné spotřeby, které překračují rámec toho, co vyžadují právní předpisy.
 2. Digitální transformace – tato transformace radikálně mění život spotřebitelů; nabízí nejen nové příležitosti, ale přináší také nové výzvy. Cílem Komise je bojovat proti obchodním praktikám online, které nerespektují právo spotřebitelů na informovanou volbu, zneužívají jejich vzorce chování nebo narušují jejich rozhodovací procesy, jako jsou např. dark patterns (temné vzorce) a skrytá reklama. Kromě toho musí být zájmy spotřebitelů řádně zohledněny při stanovování pravidel upravujících digitální ekonomiku a požadavků na umělou inteligenci. S cílem přizpůsobit stávající pravidla probíhající digitalizaci a nárůstu propojených produktů Komise rovněž přezkoumá směrnici o bezpečnosti výrobků . Jelikož je třeba posílit ochranu spotřebitelů, pokud jde o digitalizaci retailových finančních služeb, budou přezkoumány směrnice o spotřebitelských úvěrech a uvádění finančních služeb na trh.
 3. Účinné vymáhání práv spotřebitelů – třebaže za vymáhání práv spotřebitelů odpovídají členské státy, Komise má koordinační a podpůrnou úlohu. Komise bude členským státům nápomocna při včasném provádění a vymáhání spotřebitelského práva, mimo jiné prostřednictvím sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Komise bude rovněž podporovat vnitrostátní úřady, například zavedením souboru inovativních elektronických nástrojů s cílem posílit kapacitu těchto úřadů k potírání nezákonných obchodních praktik online a identifikování nebezpečných výrobků.
 4. Specifické potřeby určitých skupin spotřebitelů – některé skupiny spotřebitelů mohou být v jistých situacích obzvláště zranitelné a potřebují zvláštní ochranná opatření, jde například o děti, starší osoby nebo osoby se zdravotním postižením. Komise se bude zabývat požadavky na normy pro výrobky pro péči o děti. Pokud jde o osoby v obtížné finanční situaci, kterou dále zhoršila krize COVID-19, Komise navýší financování s cílem zlepšit dluhové poradenství v členských státech. Komise bude rovněž podporovat iniciativy poskytující místní poradenství o tom, jak získat přístup k informacím online i offline.
 5. Mezinárodní spolupráce – v globalizovaném světě, ve kterém nakupování online překračuje hranice, hraje zásadní roli spolupráce s mezinárodními partnery. Komise v roce 2021 vypracuje akční plán pro spolupráci s Čínou s cílem zvýšit bezpečnost výrobků prodávaných online. Od roku 2021 bude Komise rovněž rozvíjet regulační podporu, technickou pomoc a budování kapacit pro partnerské regiony EU, mimo jiné v Africe.

Další kroky

Komise předloží iniciativy oznámené v programu a těší se na rozsáhlý dialog se všemi zúčastněnými stranami o prioritách a opatřeních i metodách spolupráce na podporu ochrany spotřebitelů v nadcházejících letech.

Souvislosti

EU si v průběhu mnoha let vytvořila solidní rámec pro ochranu spotřebitele, který nedávno posílilo několik legislativních iniciativ, z nichž budou mít spotřebitelé v EU prospěch v příštích letech a mezi které patří i nová politika pro spotřebitele z roku 2018.

Nový program pro spotřebitele navazuje na podobný program z roku 2012 a je výsledkem intenzivních příprav a diskusí se zúčastněnými stranami. V červnu 2020 zahájila Komise celounijní otevřenou veřejnou konzultaci o nové evropské spotřebitelské politice na příští období. Tato konzultace cenným způsobem přispěla k vytvoření nového programu pro spotřebitele a ukázala obecnou podporu jeho hlavním prioritám včetně potřeby reagovat na pandemii COVID-19. Program doplňuje další iniciativy Komise, jako je Zelená dohoda pro Evropu a akční plán pro oběhové hospodářství. Zajistí rovněž, aby priority spotřebitelů byly zohledněny při provádění víceletého finančního rámce .

Další informace

Nový program pro spotřebitele: posílení odolnosti spotřebitele pro udržitelné oživení

Nový program pro spotřebitele – informativní přehled

Spotřebitelská strategie

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
13. listopadu 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku