Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva2. března 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Ochrana evropských spotřebitelů: systém Safety Gate efektivně pomáhá stahovat z trhu nebezpečné výrobky na ochranu před COVID-19

safety_gate.jpg
copyright © EC Audiovisual Service
copyright © EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes zveřejnila výroční zprávu o Safety Gate, což je systém EU pro rychlou výměnu informací o nebezpečných spotřebitelských výrobcích, který pomáhá při stahování nebezpečných nepotravinářských výrobků z trhu. 

Stručné shrnutí

 • V EU loni rekordně stoupl počet varování před nebezpečnými výrobky
 • Vyplývá to z výroční zprávy Komise o tzv. „Safety Gate“
 • Tento systém rychlého varování umožňuje rychle stáhnout z trhu nebezpečné nepotravinové výrobky
 • Loni jich byl rekordní počet 5 377 (oproti 4 477 v roce 2019)
 • 9 % případů se týkalo výrobků na ochranu proti COVID-19
 • Šlo např. o:
    • nefunkční roušky
    • dezinfekce s toxickými látkami (např. metanol, který může vést k oslepnutí)
    • UV sterilizátory se zářením, které působí podráždění kůže

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes zveřejnila výroční zprávu o Safety Gate, což je systém EU pro rychlou výměnu informací o nebezpečných spotřebitelských výrobcích, který pomáhá při stahování nebezpečných nepotravinářských výrobků z trhu. Zpráva konstatuje, že počet opatření přijatých příslušnými úřady na základě varování rok od roku roste a dosáhl rekordních 5 377, přitom v roce 2019 to bylo 4 477. Devět procent všech varování vydaných v roce 2020 se týkalo výrobků na ochranu před COVID-19, většinou roušek, které neplnily svou funkci. Mezi další nebezpečné výrobky určené k ochraně před tímto onemocněním, které byly oznámeny přes Safety Gate, patří dezinfekční prostředky obsahující toxické látky, např. methanol, který může vést k oslepnutí nebo dokonce úmrtí po požití, či UV sterilizátory vydávající silné záření, které působí podráždění kůže. 

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders k tomu uvedl: „Systém Safety Gate prokázal, že výborně funguje i v krizích. Během koronavirové pandemie pomáhá chránit spotřebitele a je to klíčový nástroj k účinnému a rychlému šíření informací o nebezpečných výrobcích, jako jsou závadné roušky nebo toxické dezinfekční prostředky, a také k jejich stažení z trhu. Díky ochranným nástrojům, jako je tento, jsou řádně zaručena práva spotřebitelů.“

Hlavní zjištění zprávy

Činnost v oblasti dozoru se zaměřila na výrobky určené k ochraně před COVID-19, které jsou nyní zásadně důležité pro všechny spotřebitele: v roce 2020 bylo vydáno 161 varování o rouškách, 3 o zvláštních kombinézách, 13 o dezinfekčních prostředcích na ruce a 18 o UV lampách, které měly fungovat jako sterilizátory. Rozesílání varování v systému Safety Gate pokračuje i v letošním roce.

V roce 2020 si úřady z 31 zemí zapojených do sítě Safety Gate (členské státy EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Spojené království) prostřednictvím systému vyměnily 2 253 varování o opatřeních proti nebezpečným výrobkům. Na jejich základě bylo přijato 5 377 následných opatření, což oproti počtu následných opatření v roce 2019 představuje nárůst o více než 20 %.

Podle zprávy patří mezi nejčastěji oznamované kategorie výrobků hračky (27 % všech oznámení), po nichž následují motorová vozidla (21 %) a elektrická zařízení a vybavení (10 %). To dokládá, že v rámci dozoru nad trhem v EU je zvláštní pozornost věnována právě dětem, které jsou jako spotřebitelé zranitelnou skupinou. Obecně nejčastěji byly oznamovány výrobky, které mohou způsobit zranění jako zlomeniny nebo otřes mozku (25 %), pak chemické složky ve výrobcích (18 %) a výrobky rizikové pro děti z důvodu nebezpečí udušení (12 %).

Více internetových tržišť než loni se zavazuje zlepšit bezpečnost výrobků, které prodávají. Včera podepsaly závazek bezpečnosti výrobků  dvě nové společnosti, Joom a Etsy. Přislíbily tím, že budou kontrolovat, aby se výrobky uvedené v systému Safety Gate neprodávaly na jejich internetových stránkách, a že rychle zareagují, pokud je vnitrostátní orgány upozorní na nebezpečné výrobky, které mají být staženy z trhu.

Další kroky

Komise uděluje podnikům, které v zájmu ochrany spotřebitelů vyvíjejí mimořádné úsilí, cenu EU za bezpečnost výrobků. Letošní ročník se zaměří především na iniciativy k ochraně zranitelných spotřebitelů a na využívání nových technologií ke zvýšení bezpečnosti spotřebitelských výrobků. Lhůta pro podávání přihlášek, která začala běžet včera, končí 30. dubna. Další informace najdete zde.

Souvislosti

Systém včasného varování Safety Gate umožňuje od roku 2003 rychlou výměnu informací mezi státy EU/EHP, Spojeným královstvím a Evropskou komisí ohledně nebezpečných nepotravinářských výrobků, jež ohrožují zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Díky tomu lze pak přijmout vhodná následná opatření a výrobky na trhu zakázat.

Zároveň se zveřejněním zprávy Komise spustila plně přepracované veřejné internetové stránky systému Safety Gate, které nyní mají moderní a jednoduché rozhraní, s cílem zrychlit a zjednodušit proces oznamování. Stránky se postupně překládají do všech jazyků EU, islandštiny a norštiny. Podniky mohou také využívat bránu pro podniky (Business Gateway), aby rychle a účinně informovaly vnitrostátní orgány o bezpečnostních rizicích výrobku, který uvedly na trh.

Dalším opatřením na ochranu spotřebitelů je závazek bezpečnosti výrobků, který stanoví konkrétní dobrovolné kroky, jež se internetová tržiště zavazují podniknout k rychlému odstranění nabízených nebezpečných výrobků ze svých platforem. K dnešnímu dni zmíněnou dohodu podepsalo jedenáct internetových tržišť, která budou s členskými státy spolupracovat při odstraňování nebezpečných výrobků ze svých internetových stránek. Jedná se o bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten Francie, Allegro, Cdiscount a dnes také Etsy a Joom.

Další informace

Výroční zpráva o Safety Gate

Informativní přehled o Safety Gate

Safety Gate

Brána pro podniky (Business Gateway)

Cena EU za bezpečnost výrobků

 Závazek bezpečnosti výrobků

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
2. března 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku