Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva6. března 2023Odhadovaná doba čtení: 5 min

Ochrana spotřebitele: Společnost WhatsApp souhlasí s tím, že bude plně dodržovat předpisy EU, lépe informovat své uživatele a respektovat jejich volbu ohledně aktualizací

Mobil se zprávami

Stručné shrnutí:

 • Společnost WhatsApp jednala s orgány EU pro ochranu spotřebitelů a EK
 • Zavázala se k větší transparentnosti a dodržování pravidel EU
 • Při budoucích aktualizacích:
  • usnadní uživatelům jejich odmítnutí,
  • vysvětlí dopad odmítnutí pro uživatele,
  • tato možnost bude stejně snadná jako přihlášení ke službě,
  • umožní uživatelům jejich oznámení skrýt, příp. jejich kontrolu odložit,
  • oznámení by nemělo být rozesíláno opakovaně.

Celé znění tiskové zprávy:

V návaznosti na dialog s orgány EU pro ochranu spotřebitele a Evropskou komisí (síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele) se společnost WhatsApp zavázala k větší transparentnosti, pokud jde o změny podmínek poskytování služeb. Kromě toho společnost usnadní uživatelům odmítání aktualizací, se kterými nebudou souhlasit, a jasně vysvětlí, kdy takové odmítnutí povede k tomu, že uživatelé nebudou moci nadále využívat služby WhatsApp. Společnost WhatsApp rovněž potvrdila, že osobní údaje uživatelů nejsou sdíleny se třetími stranami nebo jinými společnostmi v rámci skupiny Meta (včetně Facebooku) pro reklamní účely. Dialog koordinovala švédská agentura pro ochranu spotřebitele a irská komise pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele, přičemž Komise jej zprostředkovala.

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders uvedl: „Vítám závazky společnosti WhatsApp, že změní svůj přístup tak, aby byl v souladu s pravidly EU, a že bude uživatele aktivně informovat o úpravách jejich smlouvy a bude respektovat jejich volbu, aniž by se jich znovu při každém spuštění aplikace ptala. Spotřebitelé mají právo rozumět tomu, s čím souhlasí a co to konkrétně znamená, aby se mohli rozhodnout, zda budou platformu nadále používat.“

Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele nejprve v lednu 2022 zaslala společnosti WhatsApp dopis v návaznosti na upozornění Evropské organizace spotřebitelů (BEUC) a osmi jejích členských sdružení na údajné nekalé praktiky v souvislosti s aktualizacemi podmínek služby WhatsApp a politiky ochrany soukromí jejích uživatelů. V červnu 2022 zaslala síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele společnosti WhatsApp druhý dopis, v němž zopakovala svůj požadavek, že musí být spotřebitelé jasně informováni o obchodním modelu aplikace WhatsApp, a zejména musí uživatele informovat o tom, zda má příjmy z komerčního využití jejich osobních údajů. Po jednání mezi sítí pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, Komisí a společností WhatsApp společnost potvrdila, že osobní údaje uživatelů pro reklamní účely nesdílí.

Přehled závazků

V případě jakýchkoli budoucích aktualizací obchodní politiky společnost WhatsApp:

 •  vysvětlí, jaké změny hodlá ve smlouvách uživatelů provést a jak by mohly ovlivnit jejich práva,
 • nabídne možnost odmítnout aktualizované podmínky používání stejně jasně jako možnost je přijmout,
 • zajistí, aby oznámení s informacemi o aktualizacích mohla být skryta nebo aby kontrola aktualizací mohla být odložena, bude respektovat volbu uživatelů a nebude oznámení posílat opakovaně.

Další kroky

Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC) bude aktivně sledovat, jak společnost WhatsApp tyto závazky plní v budoucích aktualizacích své obchodní politiky, a v případě potřeby bude vymáhat jejich dodržování, včetně možnosti uložení pokuty.

Nedávná studie Komise a poslední kontrolní akce CPC týkající se temných vzorců navíc ukázaly, že řada společností tyto temné vzorce používá, například k tomu, aby bylo odhlášení odběru služby složitější než přihlášení. Síť CPC bude s podporou Komise dále zesilovat své úsilí o potírání těchto nezákonných praktik všude, kde k nim dochází.

Souvislosti

Nový akt o digitálních službách mimo jiné vyžaduje, aby služby měly jasné podmínky, které uživateli srozumitelně vysvětlují, kdy se jeho obsahu nebo účtu mohou týkat určitá omezení, a aby tato omezení uplatňovaly důsledně, spravedlivě a přiměřeně. Akt o digitálních službách doplní pravidla, jako je směrnice o nekalých obchodních praktikách nebo obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a zajistí, aby v právních předpisech nezůstala žádná mezera, která by platformám umožňovala manipulovat uživatele.

Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC) je síť orgánů odpovědných za prosazování právních předpisů EU na ochranu spotřebitele. Pro účely řešení přeshraničních otázek jsou činnosti těchto orgánů koordinovány na úrovni EU.

Za vymáhání právních předpisů EU na ochranu spotřebitele jsou zodpovědné vnitrostátní orgány členských států. Díky nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele mají k dispozici společný soubor nástrojů s rozsáhlými pravomocemi k odhalování nesrovnalostí a přijímání rychlých a koordinovaných opatření proti obchodníkům, kteří nedodržují předpisy.

Nová směrnice o lepším vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele navíc pozměnila stávající nástroje spotřebitelského práva EU tím, že zvýšila transparentnost pro spotřebitele při nákupu na internetových tržištích.

Spolupráce se vztahuje na pravidla na ochranu spotřebitele v různých oblastech, jako jsou nekalé obchodní praktiky, elektronické obchodování, zeměpisné blokování, dovolené se soubornými službami, on-line prodej a práva cestujících.

Další informace

První dopis společnosti WhatsApp – leden 2022

Druhý dopis společnosti WhatsApp – červen 2022

Další informace o opatřeních pro vymáhání práv spotřebitelů

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. března 2023