Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva12. listopadu 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

Podle zprávy o zaměstnanosti a obchodu závisí 38 milionů pracovních míst v EU na vývozu z EU

P051711-880213.jpg
© EC Audiovisual Service
Jedno z mnoha čísel v nové zprávě, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, ukazuje, jak důležitá je politika otevřeného obchodu pro zaměstnanost v Evropě. Zpráva o obchodu a zaměstnanosti obsahuje řadu statistik o evropských pracovních místech souvisejících s evropským obchodem.

Zpráva uvádí údaje jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských států a poskytuje statistiky podle odvětví, úrovně kvalifikace, podílu mužů a žen atd. Například ukazuje, že na vývozu z EU závisí více než 38 milionů pracovních míst v EU, což je o 11 milionů více než před deseti lety. Tato pracovní místa jsou v průměru o 12 % lépe placena než pracovní místa v hospodářství jako celku. Nárůst pracovních míst závislých na vývozu odráží ještě silnější nárůst vývozu z EU: souběžně se 75% nárůstem pracovních míst souvisejících s vývozem mezi lety 2000 a 2019 se celkový vývoz zvýšil o 130 %. Z údajů jasně vyplývá, že větší objem obchodu znamená více pracovních míst, a nejlepším způsobem, jak jej zvýšit, je zajistit nové příležitosti prostřednictvím obchodních dohod a důsledně tyto dohody prosazovat. Vzhledem k tomu, že 93 % všech vývozců v EU jsou malé a střední podniky, je rovněž nezbytné jim pomoci pochopit příležitosti a podmínky, které nabízí komplexní síť 45 obchodních dohod, jež EU uzavřela.

Výkonný místopředseda a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Tyto údaje potvrzují, že obchod je klíčovou hnací silou růstu zaměstnanosti v EU. Ukazuje to překvapivý, 75% nárůst pracovních míst souvisejících s vývozem v posledních dvou desetiletích. S tím, jak se zrychluje hospodářské oživení, je naší prioritou nadále posilovat vývoz a vytvářet trhy pro zboží a služby z EU. To podpoří naše společnosti – zejména malé a střední podniky, které představují 93 % všech vývozců z EU – při vytváření pracovních míst pro lidi v celé EU. Zásadní úlohu při posilování tohoto trendu bude hrát další rozvíjení naší nové obchodní strategie EU se silným důrazem na uchopení nových příležitostí a na asertivitu při plnění našich obchodních dohod.“

Obchod vytváří a zajišťuje pracovní místa v celé EU a jejich počty se zvyšují. K nejvyššímu nárůstu zaznamenanému od roku 2000 došlo v Bulharsku (+368 %), na Slovensku (+287 %), v Irsku (+202 %), ve Slovinsku (+184 %) a v Estonsku (+173 %). Zpráva obsahuje podrobné informativní přehledy o výsledcích každého členského státu EU.

Dnes zveřejněné číselné údaje rovněž zdůrazňují významný pozitivní efekt přelévání zisku z vývozu do světa v rámci EU. Když se vývozcům EU v jednom členském státě daří, mají z toho prospěch i pracovníci v jiných členských státech. Je tomu tak proto, že firmy dodávající zboží a poskytující služby v celém dodavatelském řetězci mají z toho, že jejich konečný zákazník prodá svůj konečný produkt v zahraničí, také zisk. Jako příklad lze uvést, že na francouzském vývozu do zemí mimo EU závisí přibližně 658 000 pracovních míst v jiných členských státech EU a na polském vývozu závisí 200 000 takových pracovních míst.

Vývoz z EU do zemí po celém světě kromě toho zajišťuje téměř 24 milionů pracovních míst mimo EU. Počet těchto pracovních míst se od roku 2000 více než zdvojnásobil. Například 1,5 milionu pracovních míst ve Spojených státech, 2,2 milionu v Indii a 530 000 v Turecku závisí na výrobě zboží a poskytování služeb v těchto zemích, které jsou zapojeny do vývozu z EU prostřednictvím globálních dodavatelských řetězců.

Studie konečně zkoumá také genderové složení a dospívá k závěru, že více než 14 milionů pracovních míst zajišťovaných obchodem v EU zastávají ženy.

Souvislosti

Evropská komise učinila obchodní politiku hlavní složkou strategie EU 2020. Vzhledem k rychle se měnícímu světovému ekonomickému prostředí je důležitější než kdy dříve plně chápat, jak obchodní toky ovlivňují zaměstnanost. Toho lze dosáhnout pouze shromažďováním komplexních, spolehlivých a srovnatelných informací a analýzou, které podpoří tvorbu politik na základě reálných údajů.

S tímto cílem Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise a její Generální ředitelství pro obchod spolupracovaly na vytvoření publikace, jež má být cenným nástrojem pro tvůrce obchodní politiky a výzkumné pracovníky.

V návaznosti na první vydání z roku 2015 obsahuje zpráva řadu ukazatelů, které podrobně dokládají vztah mezi obchodem a zaměstnaností za EU jako celek a za každý členský stát EU s využitím světové databáze vstupů a výstupů za rok 2016 jako hlavního zdroje údajů. Tyto informace byly doplněny údaji o zaměstnanosti podle věku, kvalifikace a genderu. Všechny ukazatele se týkají vývozu z EU do světa, a tak ozřejmují dosah tvorby obchodní politiky EU.

Ačkoli se tato zpráva a analýza zaměřují z metodických důvodů na vývoz, je důležité poznamenat, že i dovoz má pro hospodářství EU zásadní význam. Pro naši domácí produkci a vývoz je skutečně rovněž nepostradatelný; dvě třetiny dovozu do EU tvoří suroviny, součásti a díly, z nichž mnohé se dostávají do zboží a služeb vyvážených z EU. Přístup k nejlepším vstupům je rozhodujícím faktorem pro výrobu a konkurenceschopnost EU v dnešním světě.

Další informace 

Internetové stránky z roku 2021
Poznámka ekonoma
Zpráva z roku 2021
Infografika

Podrobnosti

Datum zveřejnění
12. listopadu 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku