Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva30. června 2022Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

Používání roamingu při cestách po EU bude dalších 10 let jako za domácích podmínek

 Free roaming charges

Stručné shrnutí:

 • Roaming za podmínek jako doma bude prodloužen o 10 let

 • Od 1. 7. 2022 začínají platit nová pravidla

 • Mají zaručit mj.:

  • stejně kvalitní mobilní internet jako doma (4G či 5G, jsou-li k dispozici)

  • upozornění na připojování k jiné než pozemní GSM síti (např. na lodi)

  • zasílání SMS s pokyny, jak v dané zemi přivolat záchrannou službu (kromě linky 112)

 

Celé znění tiskové zprávy:

1. července 2022 vstupuje v platnost nové nařízení o roamingu, které přináší několik vylepšení. Do roku 2032 se prodlužuje platnost zásady „roaming za domácích podmínek“. Díky tomuto režimu mohou lidé cestující po zemích EU a EHP bez dodatečných poplatků telefonovat, posílat textové zprávy a připojit se k internetu. Nová pravidla však přinesou podnikům a občanům EU i další významné výhody: během roamingu budou mít v zahraničí k dispozici stejně kvalitní mobilní služby jako doma. Rovněž zlepšují přístup k tísňovému volání v celé EU a zaručují jasné informace o službách, za něž mohou být účtovány dodatečné poplatky.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk, prohlásila: „Díky nařízení o roamingu jsme mohli všichni začít používat v zahraničí svůj mobilní telefon, tak jak jsme byli zvyklí z domova. Při svých cestách po EU proto můžeme bez příplatků telefonovat, posílat textové zprávy a používat internet. To je velmi hmatatelná výhoda, kterou nám přinesl náš jednotný evropský trh. Prodloužení platnosti těchto pravidel zachová konkurenceschopnost cen mezi operátory a umožní spotřebitelům využívat bezplatné roamingové služby dalších deset let.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu dodal: „Vzpomínáte, když jste si před odjezdem do některé z evropských zemí vypínali v telefonu mobilní data, aby vám pak nepřišel mastný účet za roaming? To už je dávno minulost. A my chceme tímto směrem pokračovat i dalších 10 let. Vyšší rychlost, větší transparentnost: nepřestáváme zlepšovat kvalitu života občanů Unie.“

Vyšší rychlost mobilního internetu při cestování

Spotřebitelé budou mít nyní právo na stejnou kvalitu mobilního internetu v zahraničí jako doma. Operátoři poskytující mobilní služby by měli zajistit, aby spotřebitelé měli přístup k síti 4G nebo pokročilejší síti 5G, pokud jsou tyto sítě k dispozici v destinaci, kam se spotřebitel vydává. Spotřebitelé by měli mít možnost najít informace o dostupnosti sítě ve svých smlouvách o mobilních službách a na internetových stránkách operátorů.

Stop neočekávaně vysokým poplatkům

Když spotřebitelé cestují letadlem nebo lodí, mohou se jejich mobilní telefony automaticky připojit k palubní síti, kterou poskytují družice. Za využívání služeb mobilního připojení poskytovaných jinými než pozemními sítěmi však mohou být účtovány velmi vysoké příplatky. Nová pravidla roamingu ukládají operátorům povinnost chránit své zákazníky a informovat je, pokud se jejich telefony přepojí na jiné než pozemní sítě. Kromě toho by operátoři měli automaticky přerušit poskytování mobilních služeb, pokud účet za tyto služby poskytované prostřednictvím jiných než pozemních sítí dosáhne výše 50 eur nebo jiného předem stanoveného limitu. Operátoři mohou nabízet doplňkové služby, např. možnost vypnout roaming v letadlech a na lodích.  

Lepší volba díky novým informacím

Spotřebitelé by měli mít dostatek informací, aby se mohli rozhodnout, zda chtějí využívat služby, za něž si budou muset připlatit. Při cestách do zahraničí může být volání na zákaznické služby, infolinky pojišťoven, asistenční služby leteckých společností, případně posílání textových zpráv za účelem účasti v soutěži nebo na akci, daleko dražší než doma. Operátoři musí zajistit, aby spotřebitelé měli informace o typech telefonních čísel, která jim mohou způsobit dodatečné náklady, pokud na ně ze zahraničí zavolají nebo pošlou zprávu. Tyto informace by měli operátoři spotřebitelům poskytnout prostřednictvím automatických SMS zpráv, které jim pošlou při překročení hranice do jiné země EU, jakož i ve smlouvách o poskytování služeb.

112 – Tísňové linky při cestování

Nová pravidla roamingu zajišťují, aby občané dostali informaci o jednotném čísle tísňového volání 112, které mohou v nouzi použít kdekoli v EU. Do června 2023 by operátoři měli svým zákazníkům, kteří cestují do zahraničí, zasílat automatické zprávy s informací o dostupných alternativních způsobech, jak přivolat záchrannou službu, například prostřednictvím textové zprávy nebo mobilní aplikace. Tyto alternativní prostředky jsou především důležité pro občany, kteří nejsou schopni telefonovat.

Nižší ceny mezi provozovateli, lepší podmínky pro spotřebitele

Nové nařízení o roamingu stanoví nižší velkoobchodní ceny a náklady, které musí operátoři hradit za využívání sítí v zahraničí, aby mohli poskytovat služby svým zákazníkům, kteří se právě nacházejí v zahraničí. Velkoobchodní stropy jsou stanoveny na úrovni, která zajišťuje, aby operátoři mohli udržet a pokrýt náklady na poskytování roamingových služeb spotřebitelům za ceny odpovídající těm domácím.

 • Pro datové služby stanoví nové nařízení tyto velkoobchodní stropy: 2 eura/GB v roce 2022, 1,8 eura/GB v roce 2023, 1,55 eura/GB v roce 2024, 1,3 eura/GB v roce 2025, 1,1 eura/GB v roce 2026 a 1 euro/GB od roku 2027.
 • Pro hlasové služby: 0,022 eura/min v letech 2022–2024 a 0,019 eura/min od roku 2025.
 • Pro SMS: 0,004 EUR/SMS v letech 2022–2024 a 0,003 EUR/SMS od roku 2025.

Z nižších velkoobchodních cen tak těží spotřebitel, neboť zajišťují, aby všichni operátoři mohli nabízet konkurenční roamingové tarify v souladu se zásadou roamingu za domácích podmínek.

Souvislosti

Díky nařízení EU o roamingu využívají občané od roku 2017 bezplatné roamingové služby pro volání, textové zprávy a používání mobilních dat v zahraničí na území Unie, a to bez dodatečných poplatků. Přezkum pravidel ukázal, že je i nadále co zlepšovat. Podle posledního průzkumu Eurobarometr z února 2021 mělo 33 % respondentů, kteří cestovali do zahraničí, nižší rychlost mobilního internetu, než na kterou jsou zvyklí doma, a 28 % bylo v zahraničí připojeno k síti 3G namísto 4G. Studie provedená Společným výzkumným střediskem navíc zjistila, že 25 % zákazníků se nejméně jednou setkalo s horší kvalitou roamingových služeb ve srovnání s domácími službami, a to i v případech, kdy byla k dispozici síť, která mohla zajistit lepší kvalitu. Vzhledem k tomu, že platnost předchozího nařízení o roamingu končí 30. června 2022, navrhla Komise v únoru 2021 nové zdokonalené nařízení o roamingu, aby umožnila všem uživatelům mobilních telefonů a internetu být i nadále bez dodatečných poplatků připojeni během svých cest po Unii. Nové nařízení vstupuje v platnost zítra, tj. 1. července 2022.

Další informace

O roamingu

Aktualizované otázky a odpovědi týkající se nového nařízení o roamingu

Otázky a odpovědi týkající se toho, jak funguje roaming za domácích podmínek

Zprávy a studie o roamingu

Podrobnosti

Datum zveřejnění
30. června 2022
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku