Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva9. března 2023

Pracovní program pro Erasmus+ na rok 2023: Komise navyšuje roční rozpočet a zaměřuje se na studenty a pracovníky z Ukrajiny

The European and Ukrainian flags

Komise dnes přijala revidovanou verzi pracovního programu pro Erasmus+ na rok 2023. Celkový rozpočet programu na tento rok byl upraven směrem nahoru na novou celkovou částku 4,43 miliardy eur, což je nejvyšší roční finanční příděl, kterého kdy program Erasmus+ dosáhl.

Navýšený rozpočet celkově posílí priority programu Erasmus+ týkající se začleňování, aktivního občanství a demokratické účasti a zelené a digitální transformace v EU i na mezinárodní úrovni.

Revidovaný pracovní program zahrnuje prostředky ve výši 100 milionů eur z rozpočtu programu Erasmus+ na rok 2027 na podporu projektů, které prosazují vzdělávací činnosti a usnadňují začlenění osob prchajících před válkou na Ukrajině do jejich nového vzdělávacího prostředí, jakož i na činnosti na podporu organizací, účastníků vzdělávání a zaměstnanců na Ukrajině. Předpokládané finanční prostředky posílí činnosti zavedené pro Ukrajince prchající před válkou prostřednictvím dodatečné podpory pro organizace přijímající podporu z programu Erasmus+. Financované činnosti mohou sahat od jazykových a kulturně integračních kurzů, nástrojů jazykového vzdělávání určených pedagogům nebo účastníkům vzdělávání až po stipendia nebo obecnou finanční podporu ve všech odvětvích programu Erasmus+ pro účastníky vzdělávání a pedagogy.

Mezinárodní rozměr programu Erasmus+ byl zejména posílen navýšením rozpočtu o 31 milionů eur, které budou použity na posílení projektů mobility a budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání na podporu projektů mezinárodní spolupráce. V roce 2023 bude tato akce rovněž podporovat projekt strukturální reformy zaměřený na vytvoření otevřeného digitálního prostředí v oblasti vzdělávání, které by studentům zapsaným v ukrajinských vysokoškolských institucích nabízelo kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu pro osoby prchající z Ukrajiny nebo vnitřně vysídlené studenty. Na základě spolupráce mezi univerzitami z Ukrajiny a z jiných evropských zemí by to rovněž poskytlo vzdělávací příležitosti širší ukrajinské komunitě v zahraničí. 

I v roce 2023 bude program Erasmus+ v návaznosti na Evropský rok mládeže 2022 zajišťovat, aby byly názory mladých lidí slyšet v EU i v dalších zemích, zejména prostřednictvím zvýšení počtu mládežnických aktivit financovaných z tohoto programu. Činnosti podporované v rámci programu budou zároveň i nadále realizovat závazek EU k prohlubování dovedností a změně kvalifikací, a budou tak představovat významný přínos k návrhu vyhlásit rok 2023 Evropským rokem dovedností.

Na základě otevřených výzev k podávání projektových žádostí může o financování požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu a pomoc při tom mohou poskytnout národní agentury programu Erasmus+, které jsou ve všech členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu, a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu.

V rámci obecné výzvy k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ probíhá několik kol pro podávání žádostí. Příští kolo, zaměřené na partnerství v oblasti spolupráce s dodatečnou prioritou týkající se účastníků vzdělávání, pedagogů a pracovníků z Ukrajiny, bude zahájeno 22. března 2023.

Souvislosti

Program Erasmus+, který vznikl před více než 35 lety, je jedním z nejznámějších programů EU a dosud se jej zúčastnilo přes 13 milionů osob. Vzhledem k tomu, že pro program Erasmus+ na období 2021–2027 je k dispozici celkový rozpočet ve výši 26,2 miliardy eur a dále přibližně 2,2 miliardy eur z vnějších nástrojů EU, získá podporu z tohoto programu ještě víc účastníků a nápadů v Evropě a v dalších zemích.

Celý program Erasmus+ se zaměřuje na čtyři klíčové priority: začleňování a rozmanitost, digitální transformace, životní prostředí a boj proti změně klimatu a účast na demokratickém životě. Jádrem programu Erasmus+ jsou organizace a účastníci s omezenými příležitostmi. Program proto nadále podporuje mechanismy inkluze účastníků a má vyčleněné zdroje na odstranění veškerých překážek jejich participace.

Další informace

Pracovní program na rok 2023

Výzva k podávání návrhů na rok 2023 v rámci programu Erasmus+

Příručka k programu Erasmus+ na rok 2023

Informativní přehled o novém programu Erasmus+ na období 2021–2027

Citace

Erasmus+ vždy propojoval lidi, jazyky a kultury. Po válce na Ukrajině jsme program velmi rychle upravili tak, aby zahrnoval nová opatření na podporu osob prchajících před válkou. Jsme hrdí na to, že program Erasmus+ vybudoval mosty s Ukrajinci. Solidarita je součástí evropského způsobu života.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života - 09/03/2023

 

Posilujeme program Erasmus+ v roce 2023, a zejména jeho podporu ukrajinskému lidu, který uprchl ze své země. Vyzývám naši komunitu programu Erasmus+, aby i nadále vyjadřovala solidaritu, kterou již projevila v uplynulém roce vůči studentům, pedagogickým pracovníkům, institucím a organizacím zasaženým válkou na Ukrajině. A vybízíme organizace působící v oblasti vzdělávání a mládeže, aby využily možností, které nabízí program Erasmus+, a předložily své návrhy projektů v nadcházejícím termínu 22. března.

Marija Gabrielová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež - 09/03/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. března 2023