Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva25. března 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

Program Erasmus+: přes 28 miliard eur na podporu mobility a vzdělávání pro všechny v celé Evropské unii i mimo ni

student_writing.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise přijala 25. března první roční pracovní program programu Erasmus+ na období 2021–2027. S rozpočtem ve výši 26,2 miliardy eur (oproti rozpočtu ve výši 14,7 miliardy eur v období 2014–2020) doplněným o částku ve výši zhruba 2,2 miliardy eur z vnějších nástrojů EU bude nový a přepracovaný program  financovat vzdělávací mobilitu a projekty přeshraniční spolupráce pro 10 milionů Evropanů všech věkových skupin a ze všech prostředí. 

Stručné shrnutí

• Komise přijala roční program Erasmus+

• Otevřela se tak cesta k předkládání návrhů na projekty

• První výzvy zveřejněny  

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes přijala první roční pracovní program programu Erasmus+ na období 2021–2027. S rozpočtem ve výši 26,2 miliardy eur (oproti rozpočtu ve výši 14,7 miliardy eur v období 2014–2020) doplněným o částku ve výši zhruba 2,2 miliardy eur z vnějších nástrojů EU bude nový a přepracovaný program  financovat vzdělávací mobilitu a projekty přeshraniční spolupráce pro 10 milionů Evropanů všech věkových skupin a ze všech prostředí. Bude usilovat o to, aby byl ještě inkluzivnější a podporoval ekologickou a digitální transformaci, jak je stanoveno v Evropském prostoru vzdělávání. Erasmus+ bude rovněž posilovat odolnost systémů vzdělávání a odborné přípravy tváří v tvář pandemii.

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas uvedl: „Vítám zahájení nového programu Erasmus+, který se potvrdil jako jeden z největších úspěchů Evropské unie. Bude i nadále nabízet příležitosti ke vzdělávání pro stovky tisíc Evropanů a účastníků z přidružených zemí. Tento program nezprostředkovává pouze formativní životní zkušenosti, které přináší mobilita a přátelské kontakty s ostatními Evropany, ale zároveň nám pomůže realizovat naše ambice pro spravedlivější a zelenější Evropu.“

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová dodala: „Skutečnost, že se rozpočet programu Erasmus+ na příštích sedm let téměř zdvojnásobil, svědčí o významu, který přikládáme vzdělávání, celoživotnímu učení a mládeži v Evropě. Erasmus+ zůstává jedinečným programem, pokud jde o jeho velikost, rozsah a celosvětové uznání. Zahrnuje 33 zemí a prostřednictvím svých mezinárodních aktivit je přístupný i pro zbytek světa. Vyzývám všechny veřejné i soukromé organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, aby se seznámily s nově zveřejněnými výzvami k předkládání návrhů a požádaly o financování. Díky programu Erasmus+ se Evropský prostor vzdělávání stane realitou.“

Dnešní přijetí ročního pracovního programu otevírá cestu pro první výzvy  k předkládání návrhů v rámci nového programu Erasmus+, které dnes byly rovněž zveřejněny. O financování může za pomoci vnitrostátních agentur programu Erasmus+ se sídlem ve všech členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Nový program Erasmus+ nabízí příležitosti pro studijní pobyty v zahraničí, stáže, učňovskou přípravu a výměny zaměstnanců ve všech oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Je určen žákům, vysokoškolským studentům i účastníkům odborného vzdělávání a přípravy, účastníkům vzdělávání dospělých, výměn mládeže, pracovníkům s mládeží a sportovním trenérům.

Kromě mobility, která tvoří 70 % rozpočtu, investuje nový Erasmus+ též do projektů přeshraniční spolupráce. Může se jednat o instituce vysokoškolského vzdělávání (např. iniciativa „Evropské univerzity“), školy, vzdělávání učitelů a pedagogické fakulty (např. pedagogické akademie Erasmus+), střediska vzdělávání dospělých, mládežnické a sportovní organizace, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (např. centra excelence odborného vzdělávání) a další aktéry v oblasti učení.

Hlavními prvky programu Erasmus+ 2021–2027 jsou:

  • Inkluzivní Erasmus+: poskytování širší škály možností lidem s omezenými příležitostmi, včetně osob z různých kulturních, sociálních i ekonomických prostředí a osob žijících ve venkovských a odlehlých oblastech. Novinky zahrnují individuální a třídní výměny žáků a mobilitu dospělých studentů. Podání žádosti bude snazší pro menší organizace, jako jsou školy, sdružení mládeže a sportovní kluby, a to díky partnerství malého rozsahu a využívání zjednodušených grantů. Posílí se rovněž mezinárodní rozměr programu v zájmu spolupráce se třetími zeměmi, přičemž se bude vycházet z výsledků dosažených v rámci předchozího programu prostřednictvím výměn a projektů spolupráce po celém světě, které se nyní rozšíří i na odvětví sportu a odborného vzdělávání a přípravy.
  • Digitální Erasmus+: Pandemie ukázala, že digitální transformaci systémů vzdělávání a odborné přípravy je zapotřebí urychlit. Erasmus+ bude podporovat rozvoj digitálních dovedností v souladu s akčním plánem digitálního vzdělávání. Poskytne vysoce kvalitní digitální odbornou přípravu a výměny prostřednictvím takových platforem, jako je eTwinning, portál School Education Gateway  a Evropský portál pro mládež, a podpoří stáže v digitálním odvětví. Nové formáty, jako jsou kombinované intenzivní programy, umožní doplnit krátkodobou fyzickou mobilitu v zahraničí o on-line vzdělávání a týmovou činnost. Provádění programu bude dále digitalizováno a zjednodušeno úplným zavedením evropské studentské karty.
  • Zelený Erasmus+: V souladu se Zelenou dohodou pro Evropu bude program nabízet finanční pobídky účastníkům, kteří využívají udržitelné druhy dopravy. Bude rovněž investovat do projektů na podporu informovanosti o otázkách životního prostředí a usnadňovat výměny související se zmírňováním klimatické krize.
  • Erasmus+ pro mladé lidi: Nedílnou součástí programu Erasmus+ se nyní stává iniciativa DiscoverEU , která poskytuje 18letým lidem možnost získat jízdenku po Evropě, poznávat jiné kultury a setkat se s ostatními Evropany. Program Erasmus+ bude rovněž podporovat příležitosti k výměnám a spolupráci prostřednictvím nových aktivit zaměřených na účast mladých lidí, které by měly těmto lidem umožnit angažovat se v demokratickém životě, což zvýší jejich povědomí o společných evropských hodnotách a základních právech a dá jim možnost setkat se s činiteli s rozhodovacími pravomocemi na místní, vnitrostátní a evropské úrovni.

Posilování odolnosti v rámci programu Erasmus+ v souvislosti s pandemií zmobilizuje stovky tisíc škol, vysokoškolských institucí, institucí odborného vzdělávání, učitelů, mladých lidí, mládežnických a sportovních organizací, občanské společnosti a dalších zúčastněných stran. Program pomůže urychlit nové postupy, které zvyšují kvalitu a relevantnost systémů vzdělávání, odborné přípravy a mládeže v celé Evropě, a to na vnitrostátní, regionální a místní úrovni.

Souvislosti

Tento emblematický program, známý jako Erasmus+ od roku 2014, kdy rozšířil svou působnost, uvádí Evropané jako třetí nejpozitivnější přínos EU, těsně za volným pohybem a mírem. V posledních třech desetiletích se programu zúčastnilo více než 10 milionů lidí ve 33 zemích (EU plus Island, Lichtenštejnsko, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko a Turecko). Mezinárodní složka programu Erasmus+ nabídne mobilitu a spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu po celém světě.

Další informace

Informativní přehled o novém programu Erasmus+ 2021–2027

Roční pracovní program pro provádění programu Erasmus+ na rok 2021: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Výzvy k předkládání návrhů k programu Erasmus+ na rok 2021

Podrobnosti

Datum zveřejnění
25. března 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku