Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Projev6. července 2022Odhadovaná doba čtení: 3 min

Prohlášení předsedkyně von der Leyenové na tiskové konferenci s předsedkyní Metsolovou a premiérem Fialou k prezentaci programu činnosti českého předsednictví Rady EU

Vážený pane předsedo vlády, milý Petře, velice Vám děkuji,

vážená paní předsedkyně, milá Roberto, velice Vám děkuji.

V posledních dnech jsme podrobně projednávali české předsednictví a já Vám opět blahopřeji k velmi úspěšnému začátku. Minulý pátek jsme jako sbor komisařů byli v Litomyšli. Tam jsme všechna témata podrobně projednali. Dovolte mi tedy, abych se dnes zaměřila především na tři hlavní témata neboli hlavní motta, které jste si pro své předsednictví zvolili. Hlavní sdělení „Evropa jako úkol“ jste upřesnili ještě třemi slovy: „reformovat, obnovit, posílit“. Posílit nás má plán REPower, který klade hlavní důraz na to, abychom se všichni vydali stejným směrem, abychom se zbavili závislosti na ruských fosilních palivech a později na fosilních palivech vůbec.

Jak na tom budeme během českého předsednictví pracovat? Představili jsme balíček opatření REPowerEU. Tento balíček stojí na třech pilířích. Prvním je odklon od Ruska směrem k důvěryhodným a spolehlivým dodavatelům. Právě ho provádíme. Druhým pilířem je energetická účinnost, a to je velmi účinný nástroj. A třetím jsou masivní investice do energie z obnovitelných zdrojů. S tímto balíčkem REPowerEU bude do Zelené dohody pro Evropu, a konkrétně do energie z obnovitelných zdrojů, kterou budeme postupně potřebovat, investováno 300 miliard eur. Proto se spoléhám na to, že během Vašeho předsednictví bude balíček REPower rychle přijat.

Ke slovu posílit se samozřejmě vztahuje také druhé téma, Fit for 55. Rada k němu již zaujala svůj postoj. Parlament rovněž. Nyní se těšíme, Petře, na Vaši spoluúčast v trojstranných jednáních, která jsou nezbytná pro dokončení této záležitosti. Když se zaměřím na naši nejaktuálnější činnost, připravujeme se na všechny možnosti, pokud jde o dodávky plynu z Ruska. Komise za dva týdny předloží plán pro nouzový stav, který bude založen na vnitrostátních plánech pro stav nouze v případě narušení nebo úplného přerušení dodávek ruského plynu. V této oblasti rovněž velmi úzce spolupracujeme.

Obnovit: tématu obnovy samozřejmě během této otřesné války dominuje obnova Ukrajiny, a to tak, aby byla skutečně pro Ukrajinu. Zaměříme se však také na domácí témata. A zde chci uvést dva příklady. Kvůli pandemii jsme vytvořili plán na podporu oživení NextGenerationEU, který se zaměřil na oživení našeho hospodářství. Co je teď důležité: v rámci nástroje NextGenerationEU jsme již vynaložili 100 miliard eur a dalších 700 miliard eur na investice je připraveno k využití. Na tomto tématu budeme také během předsednictví intenzivně pracovat.

Druhým tématem je koncepce fiskálních pravidel Paktu o stabilitě a růstu. Zde bude výzvou sladit finanční udržitelnost a jasné existující potřeby investic. Komise předloží návrh ihned po konci léta.

Nechci ovšem opomenout ani digitální složku obnovy. Během Vašeho předsednictví chceme dokončit například jednání o evropské elektronické identitě, o umělé inteligenci, o evropském aktu o čipech a případně o aktu o datech.

A v neposlední řadě poslední slovo z motta, reformovat. Můžeme samozřejmě uvažovat o mnoha reformách, ale zvláště chci zmínit Konferenci o budoucnosti Evropy. Víte, že své první návrhy z Konference o budoucnosti Evropy předložím během svého projevu o stavu Unie v polovině září. Velice se těším na naši vzájemnou spolupráci během tohoto předsednictví.

Děkuji.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. července 2022