Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Projev6. července 2022Odhadovaná doba čtení: 9 min

Projev předsedkyně von der Leyenové k prezentaci programu činností českého předsednictví a závěrů ze zasedání Evropské rady

Děkuji Vám, vážená paní předsedkyně Parlamentu Metsolová, milá Roberto,

pane předsedo vlády Fialo, milý Petře,

vážené poslankyně, vážení poslanci,

domnívám se, že máme ještě všichni před očima obrazy ze začátku ruské invaze na Ukrajinu, kdy se neozbrojení ukrajinští občané stavěli proti ruským vojákům. Promlouvali k nim, někdy na ně křičeli a otevřeně říkali pravdu o absurditě této války. Tyto snímky nám připomněly jinou invazi a jinou epizodu evropského odporu proti útlaku. Prahu 1968. Nezapomenutelné scény pokojných demonstrantů, mladých i starých, mužů i žen, kteří tehdy stáli před sovětskými tanky v ulicích Prahy. Proto si mohu jen stěží představit jinou, vhodnější zemi, která by právě nyní měla převzít předsednictví Rady EU, než je Česko. Češi dobře vědí, co znamená tvrdý útlak. Především však znají hodnotu odporu, sílu naděje a především nesmírnou radost, kterou zažili, když se jejich země stala opět svobodnou a demokratickou. A dnes, více než kdy jindy, potřebujeme v Evropské unii tuto touhu po svobodě, po nezávislosti a sebeurčení. A proto se, milý Petře, těším na následující půlrok českého předsednictví Rady EU.

Úkoly, které před námi stojí, jsou obrovské. Vy jste je, Petře, shrnul třemi slovy: „reformovat, obnovit, posílit“. Slovo „obnovit“ samozřejmě připomíná především obnovu Ukrajiny. Právě jsem se vrátila z konference o obnově v Luganu, na které jsem se s Vámi Petře také setkala. A mám za to, že jsme tam vyslechli velmi působivou prezentaci plánu na obnovu Ukrajiny. Zástupci více než 40 zemí a organizací se na konferenci dohodli na těchto zásadách: obnova pod vedením Ukrajiny zaměřená na reformy, transparentnost, odpovědnost a právní stát; demokratická účast; rovnost žen a mužů, inkluzivnost a udržitelnost. Podle mého názoru to jsou dobré zásady, které nyní musíme uvést v život. K tomu potřebujeme ty nejlepší zdroje. Proto společně s německým předsednictvím skupiny G7 svoláme po létě konferenci na vysoké úrovni. Protože všichni víme, že nikdy předtím jsme takový gigantický úkol obnovy neřešili. Takže potřebujeme, aby se zapojili opravdu všichni. A zatímco v těchto dnech pracujeme na tom, abychom Ukrajině pomohli tuto válku vyhrát, musíme také zajistit, aby Ukrajina byla úspěšná v době míru, který určitě nastane. Vy, vážené poslankyně a vážení poslanci, jste jako první vyzvali k vytvoření evropské perspektivy pro Ukrajinu. To vedlo k historickému rozhodnutí udělit Ukrajině status kandidátské země. Myslím, že na to můžeme být opravdu hrdi, protože Unie toto očekávání naplnila. Udělali jsme přesně to, co uvedl ve svém projevu Václav Havel a co se stalo i mottem Vašeho předsednictví. Řekl: „Sjednocená část Evropy neutrpí, pokud bude rozšířena. Je to přesně naopak: Z dlouhodobého hlediska by utrpěla pouze tehdy, pokud by se nerozšířila.“ A myslím, že v těchto dnech to opravdu zní jako proroctví.

Druhým úkolem, který si české předsednictví stanovilo, je posílit. Jednota a odhodlání, které jsme ukázali vůči Rusku, budou rovněž klíčem k posílení Evropy. A to především znamená prosazovat velmi ambiciózní program naší Zelené dohody pro Evropu. Protože změna klimatu nepočká, až Putinova válka skončí. Nebývalá vlna veder, která nedávno zasáhla Evropu, je pouze nejnovější připomínkou této skutečnosti. Jsem velmi potěšena, že Parlament i Rada zaujaly svůj postoj k dokumentu „Fit for 55“. České předsednictví musí nyní pokročit v třístranných jednáních. Jsem Vám, milý Petře, také velmi vděčná, že jste se zavázal pokračovat v realizaci plánu REPowerEU. Díky iniciativě REPowerEU mobilizujeme nové podstatné zdroje pro obnovitelnou energii. Jedná se o plán na získání nezávislosti na ruských fosilních palivech ve výši 300 miliard eur, a vlastně na veškerých fosilních palivech. Za tímto účelem v první řadě jako nejdůležitější věc diverzifikujeme dodavatele plynu tak, abychom jej neodebírali z Ruska, ale od důvěryhodných a spolehlivých dodavatelů. Naše úsilí již nyní přináší velkou změnu. Již jsem o tom tady v parlamentu podávala několikrát zprávu, takže mi dovolte, abych vás informovala o nejnovějším vývoji. Od března vzrostl celosvětový vývoz LNG, jiný než z Ruska, do Evropy ve srovnání s rokem 2021 o 75 %. Vývoz LNG ze Spojených států do Evropské unie se téměř ztrojnásobil. Domnívám se, že ještě důležitější je, že zároveň průměrný měsíční dovoz plynu z ruského plynovodu do Evropské unie nyní prudce klesá – porovnáme-li červen tohoto roku s červnem minulého roku, jedná se o pokles o 33 %. Takže dosahujeme pokroku, a to je přesně to, co jsme chtěli. Ale víme, že to všechno – diverzifikace mimo Rusko a zabezpečení dodávek energie – bude fungovat, jen když urychlíme přechod na obnovitelné energie. To je klíčové opatření. Všimla jsem si, že se teď ozývají hlasy, že v nové bezpečnostní situaci po ruské agresi musíme ekologickou transformaci zpomalit. Tato transformace by podle nich probíhala na „úkor základní bezpečnosti“. Opak je však pravdou. Pokud spolu budeme pouze soupeřit o omezená fosilní paliva, jež jsou k dispozici, dosáhnou ceny astronomických hodnot, a my budeme plnit Putinovu válečnou pokladnu. Přesně tomu se chceme vyhnout. Proto nejlepším, nejčistším a nejbezpečnějším způsobem, jak se zbavit závislosti na fosilních palivech, jsou obnovitelné zdroje energie. Nová bezpečnostní situace je tedy nejlepším argumentem pro rychlejší zavádění obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelné zdroje energie jsou domácího původu. Poskytují nám nezávislost na ruských fosilních palivech. Jsou nákladově efektivnější. A jsou čistější než cokoli jiného. Takže chopme se této příležitosti a do obnovitelné energie skutečně investujme.

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

musíme se ale také připravit na další narušení dodávek plynu, a dokonce na úplné přerušení dodávek ruského plynu. Jako příklad mohu uvést následující údaj: v současné době je již částečným snížením dodávek ruského plynu nebo jejich úplným zastavením přímo postiženo dvanáct členských států. Je zřejmé, že Putin nadále používá energii jako zbraň. Proto Komise pracuje na evropském nouzovém plánu. Tento plán a nezbytné nástroje představíme do poloviny července. Členské státy mají své vnitrostátní pohotovostní plány. To je dobře, ale dle mého názoru potřebujeme evropskou spolupráci a společný postup všech 27 členských států. Musíme zajistit, aby v případě úplného přerušení dodávek plynu (z Ruska) byly toky plynu nasměrovány tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. Musíme zajistit evropskou solidaritu. A musíme chránit jednotný trh i dodavatelské řetězce průmyslu.

A vážené poslankyně a vážení poslanci, nikdy bychom neměli zapomínat na hořkou lekci, kterou jsme dostali na začátku pandemie. Pamatujete si to velmi dobře. Na začátku se projevil egoismus a protekcionismus, uzavřené hranice, zákazy vývozu atd., což vedlo pouze k nejednotě a roztříštěnosti. Ale evropská jednota a koordinace, kterých se nám posléze podařilo dosáhnout, se staly klíčovými prostředky k překonání této brutální pandemie. Mějme tedy tyto zásady na paměti. Jako vždy, doufejme v to nejlepší, ale připravujme se na nejhorší. Vím, že nás čeká nesnadný úkol. Ale stejně jako v posledních měsících bude předpokladem úspěchu jednota.

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

víte stejně dobře jako já, že ve všech členských státech rostou obavy o stav hospodářství. V důsledku pandemie COVID-19 se zvýšily rozpočtové schodky. A ve chvíli, kdy se hospodářství začalo zotavovat, Rusko zahájilo brutální útok na Ukrajinu. Vedlo to k vyšší inflaci ve všech oblastech, od potravin po energie. Přitom je i nadále velice důležité, abychom investovali pro úspěšný přechod na zelenou, digitální a odolnou ekonomiku. Proto musíme reformovat, a i zde se, milý Petře, vaše motto hodí. Musíme znovu promyslet, jak vytvářet růst v kontextu velmi změněné politické a hospodářské situace. Podívejme se například na pravidla pro správu ekonomických záležitostí. Potřebujeme pravidla navržená tak, aby sladila vyšší investiční potřeby s nutností chránit zdravou fiskální politiku. Protože fiskální udržitelnost souvisí s růstem. Výsledky našeho přezkumu správy ekonomických záležitostí představíme během českého předsednictví.

Nebo se podívejme na náš jednotný trh a naše obchodní vztahy se silnými partnery po celém světě. Obojí představují v dobách krize reálná aktiva. Jsou nejsilnější hnací silou růstu v Evropě. A měli bychom znovu promyslet, jak je ještě posílit. V této souvislosti je důležitá nová dohoda o volném obchodu, kterou jsme uzavřeli minulý týden s Novým Zélandem. Tato nová dohoda přispěje ke zvýšení obchodu mezi EU a Novým Zélandem o 30 %. Poprvé navíc obsahuje bezprecedentní sociální a klimatické závazky. To ukazuje, že silné demokracie pracují pro své občany.

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

Václav Havel ve svém projevu v Cáchách hovořil o „Evropě jako úkolu“. Řekl, že úkolem Evropy je znovu objevit své svědomí a svou odpovědnost. To je krásná myšlenka. A je to přesně to, co budeme s podporou našich českých přátel i nadále dělat.

Milý Petře,

viděla jsem to na vlastní oči a slyšela, co jste mi říkal, když jsem minulý týden navštívila Česko. Ještě jednou Vám děkuji za skvělé přijetí. Čeští občané otevřeli svá srdce a své domovy uprchlíkům. Dělají zázraky pro tisíce a tisíce ukrajinských uprchlíků, které Česká republika přijala. To je v Havlově duchu Evropa, která má svědomí a přebírá odpovědnost. To je Evropa ze své nejlepší stránky.

Ať žije Evropa!

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. července 2022