Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva13. října 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 9 min

Protokol o Irsku/Severním Irsku: Komise navrhuje individuální opatření ve prospěch Severního Irska

sefcovic_irsko_tiskova_konference.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Evropská komise dnes navrhla individuální opatření, jimiž chce reagovat na obtíže, se kterými se lidé v Severním Irsku potýkají v důsledku brexitu, a to dalším usnadněním pohybu zboží z Velké Británie do Severního Irska.

Tento krok navazuje na rozsáhlé diskuse s vládou Spojeného království v uplynulých měsících a na výměnu Evropské komise s vedoucími politickými představiteli, podniky, občanskou společností a dalšími zúčastněnými stranami v Severním Irsku. Obsahuje rovněž návrhy vycházející z prvků uvedených v dokumentu Command Paper zveřejněném v červenci 2021.

Komise je nyní připravena zahájit intenzivní jednání s vládou Spojeného království, aby bylo možné v co nejdříve najít trvalé řešení založené na společné dohodě. Komise tak učiní v úzké spolupráci a v neustálém dialogu s Evropským parlamentem a Radou.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič k tomu uvedl: „Jsem v úzkém kontaktu se zúčastněnými stranami v Severním Irsku a naslouchám jim. Dnešní návrhy jsou naší skutečnou reakcí na jejich znepokojení. V reakci na obavy občanů a podniků v Severním Irsku jsme jim věnovali mnoho usilovné práce s cílem dosáhnout hmatatelných změn v praxi. Těšíme se na úzkou a intenzivní spolupráci s vládou Spojeného království v zájmu všech komunit v Severním Irsku.“

Komise se domnívá, že tento balíček opatření přinese v Severním Irsku skutečnou změnu a bude řešit problémy spojené s brexitem týkající se pohybu zboží z Velké Británie do Severního Irska, na něž upozornili obyvatelé a podniky Severního Irska. Tato opatření doplňují balíček, který byl předložen v červnu 2021 a který usnadňuje přesun živých zvířat z Velké Británie do Severního Irska.

Dnešní balíček poskytuje další flexibilitu v oblasti potravin, zdraví rostlin a zvířat, cel, léčivých přípravků a spolupráce se zúčastněnými stranami ze Severního Irska. Navrhuje jiný model provádění protokolu, v němž je do značné míry usnadněn tok zboží mezi Velkou Británií a Severním Irskem, pokud jde o zboží, jehož konečnou destinací je Severní Irsko. Toto usnadnění umožňuje řada ochranných opatření a zvýšený dozor nad trhem s cílem zajistit, aby se zboží nedostalo na jednotný trh EU.

Tento balíček otevírá cestu k vyřešení všech otevřených otázek provádění, a tím zajišťuje předvídatelnost, stabilitu a jistotu pro občany a podniky v Severním Irsku.

Řešení ve čtyřech klíčových oblastech

Sbor komisařů dnes schválil čtyři pracovní dokumenty (tj. nelegislativní texty), které zahrnují tyto oblasti:

  1. Individuální řešení pro Severní Irsko týkající se potravin, zdraví rostlin a zvířat (tj. „Sanitární a fytosanitární otázky“) – vedoucí k přibližně 80% snížení kontrol

Jde o specifické řešení pro Severní Irsko v oblasti veřejného zdraví, zdraví rostlin a zvířat (tj. „sanitární a fytosanitání opatření“). V praxi znamená značně zjednodušenou certifikaci a významné snížení (přibližně 80%) úředních kontrol u široké škály maloobchodních výrobků, které se přepravují z Velké Británie a mají být spotřebovány v Severním Irsku. Toto opatření doplňuje balíček, který EU předložila 30. června a který usnadňuje přesun živých zvířat z Velké Británie do Severního Irska.

V zájmu ochrany integrity jednotného trhu by toto opatření podléhalo řadě podmínek a záruk, jako je splnění závazku Spojeného království dokončit výstavbu trvalých stanovišť hraniční kontroly, zvláštní balení a označování uvádějící, že zboží je určeno k prodeji pouze ve Spojeném království, a posílené sledování dodavatelských řetězců. Kromě toho by záruky zahrnovaly mechanismus rychlé reakce na jakýkoli zjištěný problém v souvislosti s jednotlivými výrobky nebo obchodníky a jednostranná opatření EU v případě, že příslušné orgány Spojeného království nebo dotčený obchodník na zjištěný problém nereagují nebo jej nevyřeší. Tyto zvláštní podmínky a záruky by poskytly spolehlivý mechanismus monitorování a prosazování, který by umožnil významné omezení kontrol, aniž by byla ohrožena integrita jednotného trhu.

  1. Pružné celní formality usnadňující pohyb zboží z Velké Británie do Severního Irska – snížení administrativní zátěže o 50 %

Toto řešení spočívá v opatřeních, která zjednoduší a usnadní celní formality a postupy. O polovinu se sníží dokumentace, která je v současnosti potřebná pro zboží přepravované z Velké Británie do Severního Irska. I zde jsou podmínkou záruky, jako je závazek Spojeného království poskytnout plný přístup k informačním systémům v reálném čase, ustanovení o přezkumu a ukončení, jakož i provádění vhodných opatření pro sledování a vymáhání práva celními orgány Spojeného království a orgány dozoru nad trhem.

Tato individuální řešení v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření i celních předpisů dohromady vytvoří určitou „expresní cestu“ pro pohyb zboží z Velké Británie do Severního Irska a zároveň bude stanoven spolehlivý mechanismus monitorování a prosazování s cílem chránit integritu jednotného trhu.

  1. Intenzivnější spolupráce se zúčastněnými stranami a orgány v Severním Irsku

Cílem těchto návrhů je zlepšit výměnu informací se zúčastněnými stranami a orgány v Severním Irsku, pokud jde o provádění protokolu a příslušných opatření EU. Uplatňování protokolu by tak bylo transparentnější a zároveň by byl respektován ústavní pořádek Spojeného království. Toto řešení spočívá v navázání strukturovaných dialogů mezi zúčastněnými stranami ze Severního Irska (orgány, občanskou společností a podniky) a Komisí. Zahrnovalo by vytvoření strukturovaných skupin za účasti odborníků, které by diskutovaly o příslušných opatřeních EU důležitých pro provádění protokolu. Na některá zasedání specializovaných výborů budou rovněž přizvány zúčastněné strany ze Severního Irska. Vytvoří také pevnější vazbu mezi Shromážděním Severního Irska a Parlamentním shromážděním pro partnerství EU a Spojeného království. Rovněž budou zřízeny internetové stránky, které budou jasným a komplexním způsobem prezentovat právní předpisy EU platné v Severním Irsku.

  1. Zabezpečení nepřetržitých dodávek léčivých přípravků z Velké Británie do Severního Irska v dlouhodobém horizontu

Výsledkem tohoto návrhu bude skutečnost, že farmaceutické společnosti ve Velké Británii si při zásobování trhu v Severním Irsku budou moci zachovat všechny své regulační funkce tam, kde se v současné době nacházejí. To například znamená, že Velká Británie bude moci i nadále působit jako centrum pro dodávky generických léčivých přípravků pro Severní Irsko, i když je nyní třetí zemí. Tímto způsobem lze dlouhodobě zajistit dodávky léčivých přípravků z Velké Británie do Severního Irska. Před dokončením svého návrhu na změnu stávajících pravidel povede Komise další jednání se Spojeným královstvím a zúčastněnými stranami. Tento návrh zahrnuje i to, že EU změní svá vlastní pravidla pro léčivé přípravky.

Další kroky

Komise a vláda Spojeného království byly v posledních měsících v neustálém kontaktu. Po dnešním zasedání sboru komisařů vycestují odborníci Komise do Londýna, aby tyto čtyři pracovní dokumenty podrobně projednali s vládou Spojeného království. Bude to začátek intenzivních diskusí s vládou Spojeného království, které v nadcházejících týdnech proběhnou. Místopředseda Šefčovič se sejde v pátek v Bruselu s Lordem Frostem.

Komise bude rovněž nadále spolupracovat se zúčastněnými stranami v Severním Irsku.

Souvislosti

Na Protokolu o Irsku a Severním Irsku jakožto nedílné součásti dohody o vystoupení se společně dohodly EU a Spojené království a ratifikovaly jej. Protokol je v platnosti od 1. února 2020 a má právní účinky podle mezinárodního práva. Cílem protokolu je chránit Velkopáteční (Belfastskou) dohodu ve všech jejích aspektech, zachovat mír a stabilitu v Severním Irsku, zabránit vzniku tvrdé hranice na ostrově Irsko a zachovat integritu jednotného trhu EU. Aby bylo těchto cílů dosaženo a byly vytvořeny podmínky pro další příležitosti, musí být protokol proveden v plném rozsahu.

EU ve smíšeném výboru nepřestává jednat v dobré víře a snaží se hledat pragmatická řešení, která by pomohla minimalizovat narušení způsobené brexitem a usnadnit každodenní život komunit v Severním Irsku. Deset měsíců od provedení protokolu a na základě rozsáhlých diskusí s vládou Spojeného království a zúčastněnými stranami v Severním Irsku jsou hlavní otázky provádění protokolu jasné. Cílem balíčku, který dnes Komise navrhla, je řešit tyto otázky trvalým způsobem v zájmu stability a předvídatelnosti na ostrově Irsko.

Další informace

Odkaz na pracovní dokumenty

Otázky a odpovědi

Informativní přehled: Konkrétní příklady dnešního balíčku

Informativní přehled: Přínosy protokolu

Informativní přehled: Příklady již určených možností flexibility

Podrobnosti

Datum zveřejnění
13. října 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku