Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva31. května 2023Odhadovaná doba čtení: 9 min

Rada EU–USA pro obchod a technologie posiluje spolupráci v oblasti vznikajících technologií, udržitelného obchodu a hospodářské bezpečnosti*

EU USA obchodní politika
© MPO

Představitelé Evropské unie a Spojených států se dnes ve švédském Luleå sešli na čtvrtém ministerském zasedání Rady EU–USA pro obchod a technologie.

Zasedání uspořádalo švédské předsednictví Rady Evropské unie a spolupředsedali mu výkonná místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestagerová, výkonný místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis, ministr zahraničí Spojených států Antony Blinken, ministryně obchodu Spojených států Gina Raimondová a zmocněnkyně Spojených států pro obchod Katherine Taiová, ke kterým se připojil evropský komisař Thierry Breton.

EU a USA jsou i nadále klíčovými geopolitickými a obchodními partnery. Dvoustranný obchod mezi EU a USA je na historickém maximu – v roce 2022 dosáhl více než 1,55 bilionu eur, z čehož 100 miliard eur připadá na digitální obchod.

U příležitosti ministerského zasedání se EU a USA dohodly na seznamu hlavních výsledků, jež dále posouvají transatlantickou spolupráci v oblasti vznikajících technologií, udržitelného obchodu, hospodářské bezpečnosti a prosperity, bezpečné konektivity a lidských práv v digitálním prostředí. Obě strany rovněž znovu potvrdily své neochvějné odhodlání podporovat Ukrajinu.

Hlavní výsledky čtvrtého ministerského zasedání Rady pro obchod a technologie

Transatlantická spolupráce v oblasti vznikajících technologií, konektivity a digitální infrastruktury

EU a USA sdílejí názor, že technologie umělé inteligence přinášejí velké příležitosti, ale mohou rovněž představovat rizika pro naši společnost. Byly představeny první výsledky společného plánu Rady EU–USA pro obchod a technologie pro důvěryhodnou umělou inteligenci a řízení rizik prováděného prostřednictvím specializovaných odborných skupin, které se zabývají zejména určováním norem a nástrojů pro důvěryhodnou umělou inteligenci. Do budoucna se tato činnost zaměří na generativní systémy umělé inteligence.

EU a USA pokročily v práci v oblasti polovodičů a provádějí dohody o včasném varování v rámci dodavatelského řetězce a transparentnosti subvencí. Zavedly mechanismus, který má zabránit závodům v subvencování, prohloubily vzájemnou spolupráci na příslušných aktech o čipech a spojí síly ve výzkumu s cílem nahradit perfluorované a polyfluorované látky (PFAS) v dodavatelských řetězcích polovodičů.

EU a USA pokročily v aktivitách v oblasti elektromobility. Dohodly se na společné mezinárodní normě pro megawattové dobíjecí systémy pro těžká elektrická vozidla, jež díky snížení nákladů na výrobu a zavádění usnadní transatlantický obchod a investice. Vypracovaly rovněž doporučení pro státem financované zavádění infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel.

Obě strany urychlily spolupráci na společné vizi a odvětvovém plánu pro bezdrátové komunikační systémy 6G a vydaly výhled 6G, který stanoví hlavní zásady a další kroky k rozvoji této kritické technologie.

EU a USA rovněž pokračují ve svém úsilí o rychlejší realizaci bezpečných a odolných projektů v oblasti konektivity ve třetích zemích a oznámily dnes nové iniciativy v Kostarice a na Filipínách.

Lidská práva a hodnoty v měnícím se geopolitickém digitálním prostředí

EU a USA se domnívají, že online platformy by měly nést větší odpovědnost za ochranu a podporu nezletilých osob. Přístup výzkumných pracovníků k údajům je klíčem k pochopení rizik na online platformách a k lepšímu pochopení digitálního ekosystému. EU a USA vypracovaly seznam strategických zásad týkajících se ochrany a podpory nezletilých osob a přístupu výzkumných pracovníků k údajům, jež jsou v souladu s aktem EU o digitálních službách.

Obě strany jsou rovněž hluboce znepokojeny strategickým využíváním dezinformací ze strany Ruska a zahraniční manipulací s informacemi a vměšováním ve třetích zemích. EU a USA dnes vydaly společné prohlášení, v němž stanovily opatření pro boj proti zahraniční manipulaci s informacemi a vměšování ve třetích zemích, včetně normy pro strukturované zpravodajské informace o hrozbách a budování kapacit zejména v Africe a Latinské Americe.

Transatlantická spolupráce pro snazší, ekologičtější a bezpečnější obchod

EU a USA usilují o další zvýšení vzájemného obchodu v hodnotě 1,5 bilionu eur prostřednictvím snazšího obchodování. V zájmu usnadnění obchodu dnes podnikly v klíčových odvětvích další kroky. Rozšířily vzájemné uznávání farmaceutického zboží tak, aby byly zahrnuty veterinární léčivé přípravky, a aktualizovaly stávající pravidla vzájemného uznávání lodní výstroje mezi EU a USA. Pokračovat bude úsilí o usnadnění posuzování shody v některých klíčových odvětvích, jako je strojírenství.

V rámci svého závazku k ekologičtějšímu a spravedlivějšímu obchodu se EU a USA dohodly na pracovním programu transatlantické iniciativy pro udržitelný obchod, což povede k užší spolupráci při společném prosazování ekologické transformace. Nedávno zahájený dialog o pobídkách pro čistou energii pomůže zajistit, aby se pobídkové programy EU a USA pro čistou ekonomiku vzájemně posilovaly.

Druhé zasedání na vysoké úrovni v rámci dialogu o obchodu a práci prohloubilo diskusi o vymýcení nucené práce z globálních dodavatelských řetězců, a to na základě společných doporučení sociálních partnerů.

EU a USA nadále reagují na výzvy, které mají dopad na jejich bezpečnost. Zahrnuje to i sbližování příslušných předpisů ohledně omezení vývozu citlivého zboží do Ruska a Běloruska. Pokračují v koordinaci úprav kontrolních seznamů, diskusi o vznikajících technologiích a spolupráci na zajištění nešíření zbraní hromadného ničení.

Rada pro obchod a technologie znovu zdůraznila význam důkladného prověřování zahraničních investic s cílem řešit konkrétní národní bezpečnostní rizika, jakož i význam koordinace za účelem diverzifikace našich dodavatelských řetězců a řešení netržních politik a postupů či hospodářského nátlaku.

EU a USA se i nadále zasazují o digitální řešení usnadňující obchod a prosazují zásady digitálního obchodu dohodnuté v rámci skupiny G7.

Souvislosti

Evropská unie a Spojené státy založily Radu EU–USA pro obchod a technologie na svém ministerském zasedání v Bruselu dne 15. června 2021. Rada pro obchod a technologie slouží jako fórum, na němž EU a USA koordinují přístup ke klíčovým globálním otázkám v oblasti obchodu a technologií a které umožňuje prohloubení transatlantické spolupráce založené na sdílených demokratických hodnotách. Ustavující zasedání se konalo dne 29. září 2021 v Pittsburghu. V návaznosti na něj bylo zřízeno deset pracovních skupin, které se zabývají otázkami, jako jsou technické normy, umělá inteligence, polovodiče, kontrola vývozu a výzvy v oblasti světového obchodu. Následovalo druhé ministerské zasedání v Paříži dne 16. května 2022. Třetí zasedání se pak konalo v College Park v Marylandu v prosinci 2022. Příští zasedání Rady pro obchod a technologie je naplánováno na konec roku v USA.

Další informace

Společné prohlášení Rady EU–USA pro obchod a technologie

Informativní přehled o hlavních výsledcích Rady EU–USA pro obchod a technologie

Informační stránka Rady EU–USA pro obchod a technologie

Platforma Rady EU–USA pro obchod a technologie Futurium

Obchodní vztahy mezi EU a USA

Zahájení činnosti Rady EU–USA pro obchod a technologie

 

*Aktualizováno 1. června 2023.

Citace

EU buduje partnerství s podobně smýšlejícími zeměmi, které spojuje stejný závazek k prosazování demokracie, svobody, lidských práv a spravedlivého přístupu k digitálním technologiím. Spojené státy jsou jedním z našich nejbližších partnerů a jsem hrdá na pokrok, jehož bylo dosaženo v úsilí na cestě k důvěryhodné umělé inteligenci, odolnějším hodnotovým řetězcům polovodičů a bezpečnějším a odpovědnějším online platformám. Podnikli jsme rovněž konkrétní kroky v boji proti zahraniční manipulaci s informacemi a vměšování ve třetích zemích, které jsou důležité pro boj proti ruským dezinformacím.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk - 31/05/2023

 

Vzhledem k tomu, že globální prostředí, bezpečnost a ekonomika jsou pod rostoucím tlakem, je spolupráce mezi EU a USA a koordinované celosvětové vedoucí postavení důležitější než kdy jindy. Silnější transatlantické obchodní a investiční prostředí je klíčem k prohloubení našich vztahů, zejména pokud jde o zelenou problematiku a digitální prostor. Na čtvrtém zasedání Rady pro obchod a technologie bylo v tomto ohledu dosaženo skutečných výsledků, včetně plánu pro rostoucí transatlantický udržitelný obchod a vypracování společných norem pro dobíjení těžkých elektrických vozidel. Jsme odhodláni učinit ještě více pro usnadnění obchodu, a to i využíváním digitálních nástrojů, jež pomohou zejména malým a středním podnikům. Díky vytvoření zeleného a digitálního transatlantického trhu můžeme přispět k prosperitě a vzniku pracovních míst na obou stranách Atlantiku a zároveň spolupracovat na zdokonalování globálních norem a pravidel.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda odpovědný za obchodní politiku - 31/05/2023

 

Naše partnerství s USA posílí globální dopad opatření EU, jež mají přetvořit digitální prostor – od bezpečné konektivity přes důvěryhodnou umělou inteligenci až po regulaci online platforem. Hmatatelného pokroku dosahuje i naše spolupráce s USA v oblasti normalizace, neboť dnes jsme pokročili ve sbližování mezi EU a USA v oblasti společných norem pro elektrickou mobilitu, čímž se posílí transatlantická konkurenceschopnost.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh - 31/05/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
31. května 2023