Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva14. října 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 8 min

Renovační vlna: zdvojnásobení míry renovací za účelem snížení emisí, podpory oživení a zmírnění energetické chudoby

p046344-374724.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje rychlé shrnutí · Evropská komise dnes zveřejnila svou strategii „renovační vlna“, která má snížit energetickou náročnost budov.

Rychlé shrnutí

 • Do roku 2030 by mohlo být v Evropě zrenovováno 35 milionů budov
 • Mají mít vyšší energetickou účinnost
 • Součástí je zajištění dostupného financování
 • Má také vzniknout nový evropský „BAUHAUS“ – projekt pro tvůrčí spolupráci vědců, architektů atd.
 • Na budovy připadá cca 40 % spotřeby energie v EU a 36 % emisí skleníkových plynů
 • Cca 34 milionů Evropanů si nemůže dovolit vytápět svou domácnost
 • Politika na podporu renovací je tudíž i reakcí na energetickou chudobu

 

 

Celé znění tiskové zprávy

Cílem Komise je v příštích deseti letech alespoň zdvojnásobit tempo renovací a zajistit, aby renovace vedly k vyšší energetické účinnosti a účinnějšímu využívání zdrojů. Zvýší se tak kvalita života lidí, kteří v těchto budovách žijí a využívají je, sníží se emise skleníkových plynů v Evropě, podpoří digitalizace a zlepší opětovné použití a recyklace materiálů. Do roku 2030 by mohlo být zrenovováno 35 milionů budov a vytvořeno až 160 000 nových zelených pracovních míst ve stavebnictví.

Na budovy připadá přibližně 40 % spotřeby energie v EU a 36 % emisí skleníkových plynů z energie (*). Avšak pouze 1 % budov každoročně projde energeticky účinnou renovací, takže účinná opatření mají zásadní význam pro to, aby byla Evropa do roku 2050 klimaticky neutrální. Vzhledem k tomu, že téměř 34 milionů Evropanů si nemůže dovolit vytápět svou domácnost, je veřejná politika na podporu renovací také reakcí na energetickou chudobu, podporuje zdraví a dobré životní podmínky obyvatel a pomáhá snižovat jejich účty za energii. Komise dnes rovněž zveřejnila doporučení členským státům k řešení energetické chudoby.

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans k tomu uvedl: „Chceme, aby každý v Evropě měl domov, jehož osvětlení, vytápění nebo chlazení ho nezruinuje a nebude ničit planetu. Renovační vlna zlepší místa, kde pracujeme, žijeme a studujeme, a zároveň sníží náš dopad na životní prostředí a poskytne pracovní místa tisícům Evropanů. Chceme-li obnovu k lepšímu, potřebujeme lepší budovy.“

Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová dodala: „Zelené oživení začíná doma. Renovační vlna je krokem k odstranění mnoha překážek, kvůli nimž jsou dnes renovace složité, nákladné a časově náročné, což brzdí tolik potřebná opatření. Navrhneme lepší způsoby měření přínosů renovace a minimální normy energetické náročnosti, více finančních prostředků z EU a technickou pomoc, která podpoří zelené hypotéky a více obnovitelných zdrojů energie v oblasti vytápění a chlazení. To bude pro vlastníky domů, nájemníky a veřejné orgány zásadní změna.“

Strategie bude upřednostňovat opatření ve třech oblastech: dekarbonizace vytápění a chlazení, řešení problematiky energetické chudoby a energeticky nejnáročnějších budov, renovace veřejných budov, jako jsou školy, nemocnice a administrativní budovy. Komise navrhuje odstranit stávající překážky v celém řetězci renovací – od koncepce projektu až po jeho financování a dokončení – pomocí souboru politických opatření, nástrojů financování a nástrojů technické pomoci.

Strategie bude zahrnovat tato hlavní opatření:

 • přísnější předpisy a normy a detailnější informace o energetické náročnosti budov s cílem vytvořit lepší pobídky pro renovace ve veřejném a soukromém sektoru, včetně postupného zavádění povinných minimálních norem energetické náročnosti pro stávající budovy, aktualizovaných pravidel pro certifikáty energetické náročnosti a případného rozšíření požadavků na renovace budov veřejného sektoru,
 • zajištění dostupného a správně zaměřeného financování, mimo jiné prostřednictvím stěžejních iniciativ „Renovate“ a „Power Up“ v rámci facility na podporu oživení a odolnosti, která je součástí nástroje NextGenerationEU, zjednodušená pravidla kombinování různých zdrojů financování a četné pobídky pro soukromé financování,
 • zvýšení kapacity pro přípravu a realizaci renovačních projektů, od technické pomoci vnitrostátním a místním orgánům až po odbornou přípravu a rozvoj dovedností pracovníků v nových zelených pracovních místech,
 • rozšíření trhu s udržitelnými stavebními výrobky a službami, včetně integrace nových materiálů a řešení inspirovaných přírodou, revidované právní předpisy o uvádění stavebních výrobků na trh a cíle v oblasti využívání a opětovného využívání materiálů,
 • vytvoření tzv. nového evropského Bauhausu, interdisciplinárního projektu společně řízeného poradní komisí externích odborníků, včetně vědců, architektů, designérů, umělců, projektantů a občanské společnosti; od nynějška do léta 2021 bude Komise řídit rozsáhlý proces tvůrčí spolupráce, do kterého bude zapojena řada aktérů, a v roce 2022 zřídí síť pěti zakládajících center Bauhausu v různých zemích EU,
 • rozvoj přístupů založených na sousedství v místních komunitách s cílem integrovat obnovitelná a digitální řešení a vytvořit oblasti s nulovou spotřebou energie, v nichž se spotřebitelé stanou samovýrobci, kteří prodávají energii do sítě; strategie rovněž zahrnuje iniciativu pro cenově dostupné bydlení pro 100 regionů.

Přezkum směrnice o obnovitelných zdrojích energie v červnu 2021 zváží posílení cíle v oblasti vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů a zavedení minimální úrovně energie z obnovitelných zdrojů v budovách. Komise rovněž prozkoumá, jak by mohly být rozpočtové prostředky EU spolu s příjmy ze systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) použity k financování vnitrostátních systémů energetické účinnosti a úspor zaměřených na osoby s nižšími příjmy. Rámec pro ekodesign bude dále rozvíjen tak, aby díky němu výrobky používané v budovách byly účinné, a aby motivoval k jejich využívání.

Renovační vlna nespočívá pouze v tom, aby byly stávající budovy energeticky účinnější a klimaticky neutrální. Může zahájit rozsáhlou transformaci našich měst a zastavěného prostředí. Může být příležitostí k zahájení procesu zaměřeného na budoucnost, kdy se udržitelnost spojí se stylem. Jak oznámila předsedkyně Ursula von der Leyenová, Komise bude iniciovat vytvoření tzv. nového evropského Bauhausu s cílem podpořit novou evropskou estetiku, která kombinuje funkčnost s invencí. Chceme vytvořit pohodlné prostředí k životu pro všechny a zajistit, aby se v nové udržitelné budoucnosti spojila umělecká estetika s cenovou dostupností.

Souvislosti

V krizi způsobené onemocněním COVID-19 se do popředí zájmu dostaly naše budovy, jejich význam v našem každodenním životě a jejich slabiny. Během pandemie byl domov ústředním bodem každodenního života milionů Evropanů: kanceláří pro práci z domova, provizorními jeslemi nebo učebnou pro děti a žáky, v mnoha případech střediskem pro on-line nákupy nebo zábavu.

Investice do budov mohou být tolik potřebným impulsem pro stavební odvětví a makroekonomiku. Renovační práce jsou náročné na pracovní sílu, vytvářejí nová pracovní místa a investice opírající se často o místní dodavatelské řetězce, generují poptávku po vysoce energeticky účinných zařízeních, zvyšují odolnost vůči změně klimatu a v dlouhodobém horizontu zvyšují hodnotu nemovitostí.

K dosažení cíle snížení emisí alespoň o 55 % do roku 2030, který Komise navrhla v září 2020, musí EU snížit emise skleníkových plynů z budov o 60 %, jejich spotřebu energie o 14 % a spotřebu energie při vytápění a chlazení o 18 %.

Evropská politika a financování se zasloužily o energetickou účinnost nových budov, které nyní ve srovnání s těmi, které byly postaveny před více než 20 lety, spotřebovávají pouze polovinu energie. 85 % budov v EU však bylo postaveno před více než 20 lety a očekává se, že 85–95 % budov bude v roce 2050 stále stát. Renovační vlna je nezbytná k tomu, aby se i u nich dosáhlo podobných standardů.

Další informace:

Strategie „renovační vlna“

Příloha a pracovní dokument útvarů Komise o strategii „vlna renovací“

Zpráva – otázky a odpovědi ke strategii „renovační vlna“

Informativní přehled o strategii „renovační vlna“

Informativní přehled o novém evropském Bauhausu

Doporučení týkající se energetické chudoby

Příloha a pracovní dokument útvarů Komise k doporučení týkajícímu se energetické chudoby

Internetové stránky týkající se strategie „renovační vlna“

Internetové stránky týkající se energetické chudoby

Podrobnosti

Datum zveřejnění
14. října 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku