Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva25. dubna 2022Odhadovaná doba čtení: 6 min

Safety Gate: Motorová vozidla a hračky na předních místech seznamu nebezpečných nepotravinářských výrobků

Symbolic 2004

Evropská komise dnes zveřejnila výroční zprávu o systému včasného varování EU pro nebezpečné nepotravinářské výrobky Safety Gate. Zpráva se týká varování oznámených během roku 2021 a opatření přijatých vnitrostátními orgány v reakci na ně. V této výroční zprávě jsou poprvé na prvním místě seznamu oznámených výrobků automobily a po nich následují hračky. Vzhledem k pandemii COVID-19 tvoří podstatnou část oznámených výrobků také ochranné prostředky, například obličejové masky.

Spotřebitelé se přesouvají k nákupům na internetových nákupních platformách, a proto jsou rovněž vyvíjeny nové nástroje, které mají spotřebitele lépe ochránit při těchto nákupech a umožnit stahování nebezpečných výrobků z trhu. V souladu s těmito cíli dnes Komise rovněž spouští nový nástroj elektronického dohledu nazvaný „web crawler“, který vnitrostátním orgánům pomůže odhalovat nabízení nebezpečných výrobků označených v systému Safety Gate na internetu.

Komisař pro spravedlnost a spotřebitele Didier Reynders uvedl: „Systém Safety Gate se opět osvědčil jako nepostradatelný nástroj k zajištění ochrany spotřebitelů před nebezpečnými výrobky. Jsem rovněž hrdý na to, že probíhá soustavná modernizace a zdokonalování systému. Je zásadní, aby se systém Safety Gate přizpůsobil novému spotřebitelskému prostředí. Tímto způsobem můžeme zajistit, aby systém Safety Gate zůstal účinným nástrojem jednotného trhu a chránil spotřebitele za všech okolností. I tento systém pomáhá zajistit, aby vybavení používané v boji proti pandemii splňovalo ty nejvyšší standardy.“

Hlavní zjištění zprávy

V roce 2021 si orgány zemí, které se účastní bezpečnostní sítě, prostřednictvím systému vyměnily 2 142 varování. Poprvé byl zaznamenán nejvyšší počet varování v kategorii „motorová vozidla“, za nimiž následovaly „hračky“ a „elektrické spotřebiče a zařízení“. Pokud jde o motorová vozidla, přijatá opatření se týkala zejména stažení z oběhu po zjištění technických problémů, zatímco u hraček se zaměřila na přítomnost nebezpečných chemických látek, jakož i na knoflíkové baterie. Nejčastější problémy, které byly hlášeny u elektrických spotřebičů a zařízení, se týkaly expozice živých částí a problémů s přehřátím.

Vzhledem k pandemii zahrnovala opatření v oblasti dohledu řadu výrobků souvisejících s onemocněním COVID-19. Bylo zaznamenáno mnoho varování týkajících se ochranných prostředků, přičemž středem pozornosti byly zejména ochranné roušky. Mezi pět nejčastějších hlášených rizik patřila zranění osob, chemikálie, hašení požáru a elektrické šoky. Celkem bylo v systému Safety Gate rozesláno 4 965 následných oznámení, z čehož vyplývá, že členské státy pozorně sledují varování a často ve svých zemích přijímají další opatření.

Ze zprávy vyplývá, že v roce 2021 vzrostlo celkové využívání sítě systému včasného varování ve 30 zúčastněných zemích (EU-27 plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko) ve prospěch ochrany spotřebitelů před nebezpečnými výrobky.

Další postup

Komise dnes spouští nový nástroj elektronického dohledu nazvaný „web crawler“. Tento nástroj podpoří vnitrostátní orgány při odhalování nabídek nebezpečných výrobků označených v systému Safety Gate na internetu. Tento nástroj identifikuje a automaticky zařadí na seznam každou z těchto nabídek, což donucovacím orgánům umožní vysledovat poskytovatele a nařídit účinné stažení takto nabízeného zboží. Pomůže tak harmonizovat stávající roztříštěný přístup a řešit problémy spojené s monitorováním prodeje nebezpečných výrobků na internetu.

Dne 30. června 2021 Komise dále předložila návrh nového nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, které nahrazuje stávající směrnici o obecné bezpečnosti výrobků. Cílem nařízení je modernizovat obecný rámec pro bezpečnost nepotravinářských spotřebních výrobků, aby se zachovala jeho úloha coby záchranné sítě pro spotřebitele a byly napravovány problémy v oblasti bezpečnosti výrobků, které vyplývají z nových výrobků v oblasti technologií a nárůstu prodejů na internetu.

Vzhledem k silnému obchodnímu vztahu mezi EU a USA a podobnostem mezi oběma trhy zahajuje Evropská komise na mezinárodní úrovni neformální dialog o ochraně spotřebitele s Komisí Spojených států pro bezpečnost spotřebních výrobků s cílem dále posílit vzájemnou spolupráci. Tento dialog se bude zabývat růstem elektronického obchodu, rozšiřováním nových technologií, globalizací výroby a maloobchodního prodeje a specifickými potřebami zranitelných skupin spotřebitelů. Navazuje na první neformální dialog o ochraně spotřebitele, který v březnu uspořádal komisař Reynders a předsedkyně Federální obchodní komise Spojených států Lina Khanová.

Souvislosti

Systém včasného varování Safety Gate umožňuje od roku 2003 rychlou výměnu informací mezi státy EU/EHP, Spojeným královstvím (Severním Irskem) a Evropskou komisí ohledně nebezpečných nepotravinářských výrobků, jež ohrožují zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Díky tomu lze pak přijmout vhodná následná opatření a výrobky odstranit z trhu.

Komise spravuje veřejnou internetovou stránku Safety Gate, která má moderní a uživatelsky vstřícné rozhraní, jež usnadňuje proces oznamování. Stránky jsou přeloženy do všech jazyků EU (od roku 2022 i do irštiny), islandštiny a norštiny. Podniky mohou také využívat bránu pro podniky (Business Gateway), aby rychle a účinně informovaly vnitrostátní orgány o bezpečnostních rizicích výrobku, který uvedly na trh.

Dalším opatřením na ochranu spotřebitelů je závazek bezpečnosti výrobků, který stanoví konkrétní dobrovolné kroky, jež se internetová tržiště zavazují podniknout k odstranění nabízených nebezpečných výrobků ze svých platforem. K dnešnímu dni zmíněnou dohodu podepsalo jedenáct internetových tržišť, která budou s členskými státy spolupracovat při odstraňování nebezpečných výrobků ze svých internetových stránek. Jedná se o bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten Francie, Allegro, Cdiscount a také Etsy a Joom. K dispozici je rovněž nejnovější zpráva o pokroku v rámci závazku týkajícího se bezpečnosti výrobků.

Další informace

Safety Gate – výsledky 2021

Informativní přehled – zjištění Safety Gate 2021

Safety Gate – varování

Safety Gate – přihlášení k odběru týdenních upozornění

Závazek bezpečnosti výrobků

Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti výrobků, dvoustranná spolupráce se Spojenými státy

Mapa Safe Gate 2021

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
25. dubna 2022