Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva6. října 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 4 min

Spojování podniků: Komise schválila akvizici CME skupinou PPF

ejqkt4xwsaaqvbt.jpeg
© EC
© EC
Evropská komise na základě nařízení EU o spojování nepodmíněně schválila navrhované převzetí společnosti Central European Media Enterprises (CME) skupinou PPF Group NV (PPF).

Evropská komise na základě nařízení EU o spojování nepodmíněně schválila navrhované převzetí společnosti Central European Media Enterprises (CME) skupinou PPF Group NV (PPF). Komise došla k závěru, že tato transakce nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v Evropském hospodářském prostoru (EHP). 

Společnosti PPF i CME jsou činné v oblasti získávání vysílacích práv na sportovní utkání v Česku a na Slovensku a v sektoru prodeje reklamního prostoru v Česku. Zároveň obě společnosti působí na různých úrovních hodnotového řetězce televizního vysílání. CME je primárně velkoobchodní poskytovatel televizních kanálů v řadě členských států, kdežto PPF nabízí maloobchodní audiovizuální a telekomunikační služby v Bulharsku, v Česku a na Slovensku.

Šetření Komise

V průběhu šetření obdržela Komise zpětnou vazbu od řady zákazníků i konkurentů.

Z šetření trhu provedeného Komisí vyplynulo, že oznámená transakce neovlivní postavení obou společností na uvedených trzích. Dané společnosti totiž v zásadě nesoupeří o práva na stejná sportovní utkání a transakce povede pouze k omezenému zvýšení stávajícího podílu skupiny PPF na trhu. Obdobně lze říci, že činnost skupiny PPF představuje pouze zanedbatelný podíl a významně neposílí postavení společnosti CME na trhu prodeje reklamního prostoru v Česku.

Vzhledem k tomu, že PPF a CME působí převážně na různých úrovních hodnotového řetězce televizního vysílání, Komise rovněž posuzovala, zda by v důsledku navrhované transakce:

  • skupina PPF byla schopna zabránit přístupu svých konkurentů ke kanálům CME v Česku nebo jej podstatně omezit. Komise dospěla k závěru, že tyto možné obavy nejsou opodstatněné, protože distributoři placeného televizního vysílání budou mít i nadále přístup k obsahu poskytovanému konkurenty CME a k několika alternativním kanálům, které mají v Česku srovnatelnou nabídku pořadů i diváckou základnu. Kromě toho má PPF motivaci k tomu, aby kanály CME zůstaly široce dostupné,
  • skupina PPF bránila konkurenčním televizním kanálům v přístupu ke své distribuční platformě v Česku. Komise zjistila, že to není pravděpodobné, neboť by to snížilo kvalitu nabídky placeného televizního vysílání PPF,
  • společnost CME přestala poskytovat televizní reklamní prostor konkurentům PPF v Bulharsku, v Česku a na Slovensku. Komise došla k závěru, že subjekt vzniklý tímto spojením nebude schopen přestat poskytovat reklamní prostor konkurentům PPF a ani k tomu nebude mít ekonomickou motivaci. Komise rovněž zjistila, že na trhu zůstane dostatek alternativních televizních kanálů se srovnatelnou diváckou základnou a srovnatelným reklamním inventářem,
  • skupina PPF přestala pořizovat reklamní prostor od konkurentů CME v Bulharsku, v Česku a na Slovensku. Podle zjištění Komise by PPF i nadále nakupovala reklamní prostor od třetích stran, a televizní stanice by v každém případě měly dostatek jiných zákazníků usilujících o získání reklamního prostoru.

Komise proto dospěla k závěru, že transakce nevyvolává obavy z narušení hospodářské soutěže v EHP, a toto spojení podniků nepodmíněně schválila.

Podniky a jejich produkty

Skupina PPF má sídlo v Nizozemsku. Jedná se o nadnárodní finanční a investiční skupinu, která se zaměřuje na oblasti finančních služeb, spotřebitelských úvěrů, telekomunikací, biotechnologií, retailových služeb, nemovitostí a zemědělství.

Společnost CME má sídlo na Bermudách a působí v oblasti sdělovacích prostředků a zábavy. Prostřednictvím svých dceřiných společností je činná v sektoru televizního vysílání a dalších médií v řadě zemí střední a východní Evropy.

Pravidla a postupy pro kontrolu spojování podniků

Transakce byla Komisi oznámena 1. září 2020.

Evropská komise musí posuzovat fúze a akvizice společností, jejichž obrat přesahuje určitý limit (viz článek 1 nařízení o spojování podniků), a bránit spojením, která by zásadně narušila účinnou hospodářskou soutěž v EHP nebo v jeho podstatné části.

Převážná většina oznámených spojení nepředstavuje z hlediska hospodářské soutěže problém a po běžné kontrole je schválena. Od okamžiku, kdy je transakce oznámena, má Komise zpravidla 25 pracovních dnů, aby rozhodla, zda ji odsouhlasí (fáze I), nebo zahájí podrobné šetření (fáze II).

Další informace budou k dispozici na internetových stránkách Europa věnovaných hospodářské soutěži, ve veřejném rejstříku Komise pod číslem věci M.9669.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. října 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku