Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva13. března 2023

Spojování podniků: Komise schválila akvizici divize Borealis NITRO skupinou AGROFERT

The Berlaymont Building and European Flags

Evropská komise schválila bez podmínek, podle nařízení EU o spojování, nabytí podnikatelských aktivit podniku Borealis AG zaměřených na dusík (Borealis NITROskupinou AGROFERT (AGROFERT). Komise dospěla k závěru, že transakce by nevyvolala žádné obavy z narušení hospodářské soutěže v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Borealis AG i AGROFERT působí v zemědělském i chemickém průmyslu. Jsou konkurenty v oblasti výroby a prodeje dusíkatých hnojiv, kapaliny AdBlue a dalších technických dusíkatých produktů.

Šetření Komise

Na základě svého šetření trhu Komise zjistila, že transakce významně nesníží hospodářskou soutěž na trzích s: i) dusíkatými hnojivy; ii) netoxickou kapalinou AdBlue používanou jako výfuková kapalina pro vznětové motory ani iii) technickými dusíkatými produkty, jako je vodný amoniak a slabá kyselina dusičná. Komise rovněž zjistila, že transakce nevyvolává obavy v souvislosti s distribucí dusíkatých hnojiv v Česku a na Slovensku.

Během svého šetření Komise zkoumala:

  • Horizontální překrývání činností uvedených podniků na trhu s dusíkatými hnojivy, zejména při výrobě a prodeji hnojiv na bázi dusičnanu vápenatého: Komise zjistila, že trh je širší než území členských států, neboť zákazníci získávají tyto výrobky z celého EHP, a že různé druhy dusíkatých hnojiv jsou zastupitelné. Subjekt vzniklý spojením by navíc nadále čelil několika silným konkurentům a měl by pouze nízký společný podíl na trhu. Tento subjekt by kromě toho čelil tlaku dovozu ze zemí mimo EHP. 
  • Vertikální vazby mezi Borealis NITRO jako dodavatelem dusíkatých hnojiv a skupinou AGROFERT jako maloobchodníkem s těmito produkty v Česku a na Slovensku: Komise zjistila, že po transakci bude v EHP i nadále působit řada dodavatelů dusíkatých hnojiv. Zúčastněné subjekty navíc nejsou výrazně velkými zákazníky hnojiv nabízených třetími stranami a v Česku a na Slovensku bude i nadále působit dostatečný počet konkurenčních distributorů.
  • Horizontální překrývání činností podniků na trhu s AdBlue a trhů s technickými dusíkatými produkty: Šetřením Komise bylo zjištěno, že na všech těchto trzích bude subjekt vzniklý spojením stále čelit silné konkurenci ze strany ostatních konkurentů.

Komise proto dospěla k závěru, že transakce by nevyvolala žádné obavy z narušení hospodářské soutěže v EHP a schválila ji bez stanovení podmínek.

Podniky a jejich výrobní činnost

AGROFERT, se sídlem v Česku, je podnik působící v oblasti výroby a prodeje dusíkatých hnojiv, AdBlue a různých technických dusíkatých produktů. Distribuuje také dusíkatá hnojiva v Česku, Maďarsku a na Slovensku a v menší míře i v Chorvatsku, Polsku a Rumunsku.    

Borealis AG, se sídlem v Rakousku, je chemický podnik. Divize Borealis NITRO zahrnuje veškeré činnosti podniku Borealis AG v oblasti dusíku a působí v oblasti výroby a prodeje dusíkatých hnojiv, AdBlue, technických dusíkatých produktů a melaminu.

Pravidla pro kontrolu spojování podniků

Transakce byla Komisi oznámena dne 6. února 2023.

Evropská komise musí posuzovat fúze a akvizice společností, jejichž obrat přesahuje určitý limit (viz článek 1 nařízení o spojování podniků), a bránit spojením, která by zásadně narušila účinnou hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru nebo v jeho podstatné části.

Převážná většina oznámených spojení nepředstavuje z hlediska hospodářské soutěže problém a je schválena po běžné kontrole. Od okamžiku, kdy je transakce oznámena, má Komise zpravidla 25 pracovních dnů, aby rozhodla, zda s ní vysloví souhlas (fáze I) nebo zahájí podrobné šetření (fáze II).

Další informace naleznete na internetové stránce Komise věnované hospodářské soutěži, ve veřejném rejstříku pod číslem případu M.10834.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
13. března 2023