Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva6. dubna 2022Odhadovaná doba čtení: 3 min

Stojíme za Ukrajinou: mobilizace finančních prostředků a podpory pro Ukrajince je v plném proudu

Demonstration in Brussels in support of Ukraine

Dva dny před globální dárcovskou akcí „Stojíme za Ukrajinou“, kterou společně svolali předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová a kanadský premiér Justin Trudeau, jsou mobilizace a komunikace s cílem zajistit finanční prostředky a věcné dary pro Ukrajince v plném proudu.

Evropská komise a kanadská vláda v partnerství s mezinárodní organizací Global Citizen vyzývají vlády, soukromé společnosti i občany, aby se do této celosvětové solidární akce zapojili.

Finanční i jiná pomoc, kterou 9. dubna poskytnou, bude použita na pokrytí potřeb vnitřně vysídlených osob na Ukrajině i lidí, kteří uprchli ze země po ruské invazi.

Konkrétně:

  • Pokud jde o 4 miliony lidí, kteří již nalezli útočiště v EU, a další, kteří pravděpodobně ještě přijdou: finanční prostředky se použijí na pokrytí jejich krátkodobých a střednědobých potřeb v členských státech EU, od potravin přes bydlení a zdravotní péči až po vzdělávání a zaměstnání.
  • Pokud jde o 6,5 milionu osob, včetně 2,5 milionu dětí, které musely uprchnout ze svých domovů, ale zůstaly na Ukrajině a nyní jsou vnitřně vysídleny: finanční prostředky a dary jim poskytnou životně důležitou humanitární péči.

Přísliby budou oznámeny během kulatého stolu, který svolali předsedkyně Ursula von der Leyenová a premiér Justin Trudeau na sobotu 9. dubna od 15:00 do 16:00 SEČ. Jako uznání zásadní úlohy Polska při pomoci osobám prchajícím z Ukrajiny před invazí se dárcovská akce „Stojíme za Ukrajinou“ uskuteční ve Varšavě.

Společně s předsedkyní von der Leyenovou bude na této akci přítomen polský prezident Andrzej Duda. Premiér Trudeau se zúčastní na dálku.

K účasti byli přizváni i uprchlíci a zástupci místních nevládních organizací, které se věnují pomoci uprchlíkům.

 

Jak přispět

Vlády a soukromé společnosti, které chtějí poskytnout finanční příspěvky, se mohou obrátit na Evropskou komisi na této adrese: NEAR-SGUA-UKRAINE-CLEARING-HOUSEatec [dot] europa [dot] eu (NEAR-SGUA-UKRAINE-CLEARING-HOUSE[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Evropská komise také vytvořila systém, který bude směrovat věcné dary ze soukromého sektoru na Ukrajinu, do Moldavska a do sousedních členských států EU, a pomůže tak řešit potřeby vnitřně vysídlených osob i lidí, kteří ze země uprchli.

Evropská komise bude koordinovat poskytování velkých věcných darů životně důležitých položek, jako jsou léky, očkovací látky, zdravotnické vybavení, stany, lůžka a nouzové přikrývky.

Podniky, které by chtěly poskytnout věcné dary, se mohou obrátit na Evropskou komisi prostřednictvím tohoto e-mailu: ECHO-private-donationsatec [dot] europa [dot] eu (ECHO-private-donations[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Jednotlivci mohou poskytnout finanční příspěvek prostřednictvím platformy organizace Global Citizen nazvané GlobalGiving.

 

Souvislosti

Online dárcovská akce „Stojíme za Ukrajinou“ bude vyvrcholením širší kampaně v sociálních médiích, kterou v sobotu 26. března zahájila Evropská komise a kanadská vláda ve spolupráci s organizací Global Citizen. 

Kampaň reaguje na výzvu k podpoře, kterou vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Cílem kampaně je získat finanční prostředky a další typy pomoci k zajištění potřeb vnitřně vysídlených osob na Ukrajině.

Jako uznání zásadní úlohy Polska při pomoci osobám prchajícím z Ukrajiny před invazí se dárcovská akce „Stojíme za Ukrajinou“ uskuteční ve Varšavě.

Společně s předsedkyní von der Leyenovou bude na této akci přítomen polský prezident Andrzej Duda. Premiér Trudeau se zúčastní na dálku.

K účasti na dálku byl pozván i prezident Zelenskyj.

V současné době je uvnitř Ukrajiny 6,5 milionu vnitřně vysídlených osob. Kromě toho Evropská unie poskytuje útočiště více než 4 milionům uprchlíků. V Polsku nalezlo útočiště více než 2,5 milionu uprchlíků a země hraje důležitou úlohu jako humanitární centrum, které na Ukrajinu vysílá pomoc z celé Evropy.

 

Další informace

Kampaň Stojíme za Ukrajinou

EU stojí při Ukrajině

Reakce Kanady na ruskou invazi na Ukrajinu

Pomoc Ukrajině – internetové stránky polské vlády

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. dubna 2022