Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva8. března 2022Odhadovaná doba čtení: 8 min

Ukrajina: EU posiluje solidaritu s lidmi prchajícími před válkou

Delivery of humanitarian cargo to Moldova through the EU Civil Protection Mechanism 

Stručné shrnutí:

Komise souhrnně představila, jak podporuje prchající před válkou na Ukrajině:

  • pomoc pro řešení důsledků války: 500 mil. eur,
  • z toho 90 mil. na přímou humanitární pomoc (Ukrajina, Moldavsko)
  • více než 100 milionů eur z Mechanismu civilní ochrany
  • podpora správy hranic: vyslání více než 200 pracovníků Frontex na moldavskou a rumunskou hranici
  • ochrana pracujících a podpora přijímací kapacity: aktivace směrnice o dočasné ochraně
  • finance na vzdělávání, zaměstnanost, bydlení, zdrav. péči z Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE)

Celé znění tiskové zprávy:

Komise dnes předkládá nástin velmi významné podpory, kterou EU poskytuje, aby pomohla lidem prchajícím před válkou na Ukrajině, jakož i zemím EU, které je přijímají. S ohledem na nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou invazi Ruska na Ukrajinu pomáhá evropská solidarita v akci lidem prostřednictvím přímé humanitární pomoci, mimořádné pomoci v oblasti civilní ochrany, podpory na hranicích, jakož i formou jasného právního postavení, které umožňuje osobám prchajícím před válkou získat okamžitou ochranu v EU.

Dostupná pomoc zahrnuje:

  • Humanitární pomoc: Jak oznámila předsedkyně von der Leyenová, 500 milionů EUR z rozpočtu EU je určeno na řešení tragických humanitárních důsledků války, a to jak na Ukrajině, tak mimo ni. Z toho je 90 milionů EUR vyhrazeno na humanitární pomoc, včetně 85 milionů EUR pro Ukrajinu a 5 milionů EUR pro Moldavsko. Tyto prostředky poputují na zajištění potravin, vody, zdravotní péče a přístřeší a na pokrytí základních potřeb nejzranitelnějších osob. Díky dosud největší aktivaci mechanismu civilní ochrany EU v reakci na mimořádnou událost se miliony položek, včetně vozidel, lékařských souprav, stanů, přikrývek a spacích pytlů, dostaly k potřebným osobám na Ukrajině, přičemž další pomoc je poskytována sousedním zemím, tedy Moldavsku, Polsku a Slovensku na podporu všech osob prchajících před válkou.
  • Podporu správy hranic: Komise vydala operativní pokyny, které mají pohraniční stráži členských států pomoci při účinném řízení příchozích na hranice s Ukrajinou a zkrácení čekací doby při současném zachování vysoké úrovně bezpečnosti. Agentury EU rovněž poskytují další pracovní sílu a odborné znalosti na podporu členských států, například 49 pracovníků agentury Frontex nasazených na hranicích Ukrajiny s EU a Moldavskem a dalších 162 pracovníků je vysláno do Rumunska. Moldavsko rovněž obdrží dalších 15 milionů EUR na pomoc při řešení situace.
  • Ochranu prchajících osob a podporu přijímací kapacity: V rekordním čase se EU jednomyslně dohodla na aktivaci směrnice o dočasné ochraně s cílem zajistit lidem v nouzi jasnost a jistotu a poskytnout jim práva na sociální podporu, přístup na trh práce a ke vzdělávání. Ústředním prvkem tohoto přístupu je solidarita mezi členskými státy. Evropská komise bude koordinovat tzv. „Platformu solidarity“, kde si členské státy mohou vyměňovat informace o své kapacitě pro přijetí osob. Finanční prostředky v oblasti vnitřních věcí na období 2021–2027 rovněž přinesou členským státům značné dodatečné zdroje na zajištění odpovídajících přijímacích zařízení a účinných azylových řízení. Komise rovněž navrhuje prodloužit prováděcí období pro finanční prostředky, které mají členské státy k dispozici v rámci fondů v oblasti vnitřních věcí na období 2014–2020, což by uvolnilo přibližně 420 milionů EUR jako dodatečnou podporu. Komise zveřejní na internetových stránkách Europa informace, které pomohou občanům a soukromému sektoru zajistit, aby se jejich podpora lidem prchajícím před válkou mohla dostat prostřednictvím důvěryhodných organizací a odpovídat potřebám.
  • Opatření politiky soudržnosti ve prospěch uprchlíků v Evropě: Komise rovněž přijímá legislativní návrh „Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě“ (CARE). To přinese větší flexibilitu při financování široké škály opatření na podporu lidí prchajících z Ukrajiny, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Tyto fondy soudržnosti mohou být například vynaloženy na investice do vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, zdravotní péče a služeb péče o děti a v případě FEAD na základní materiální pomoc, jako jsou potraviny a oděvy. V zájmu další podpory členských států bude mimořádná 100% míra spolufinancování uplatňovaná v reakci na pandemii prodloužena o jeden rok. Kromě toho lze snadno využít přibližně 10 miliard EUR z fondů pomoci na podporu při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU) na rok 2022, jež lze rovněž použít na financování opatření na podporu lidí prchajících z Ukrajiny.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Vysoký představitel/místopředseda Josep Borrell prohlásil: Prožíváme ty nejtemnější chvíle od druhé světové války. Civilní obyvatelstvo je první obětí Putinovy nesmyslné války proti Ukrajině. EU podpoří a ochrání lidi prchající před ruskou agresí, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost a bez ohledu na to, odkud pocházejí. A EU zmobilizuje rovněž veškeré své nástroje, aby pomohla těm, kteří jim nabídnou přístřeší.“ 

Místopředseda Evropské komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas řekl: „Při návštěvě hranic jsme byli svědky neuvěřitelných scén, kdy státní úředníci, občanská společnost a obyčejní občané přišli na pomoc lidem přicházejícím z Ukrajiny. Evropská unie toto úsilí podporuje plnou silou a vahou našich nástrojů, personálu a financování. Aktivace směrnice o dočasné ochraně je jednoznačným a velmi hmatatelným vyjádřením podpory osobám prchajícím před válkou na Ukrajině. A dnes mobilizujeme další finanční prostředky na podporu členských států v tomto úsilí.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Osoby prchající před válkou na Ukrajině vítá v této obtížné době solidarita, kterou jim Evropané a evropské členské státy projevují. Konkrétním projevům této solidarity jsem mohla být přítomná v rumunském Siretu a v Medyce v Polsku, její duch je ale patrný v celé EU. Když jednáme společně, jednáme účinně – chráníme lidi prchající před válkou na Ukrajině. Takto má fungovat Evropa: zajistit potřebnou dočasnou ochranu, jakož i nezbytné finanční prostředky.“

Komisař pro řešení krizí Janez Lenarčič k tomu uvedl: „Největší obětí této brutální vojenské agrese jsou nevinní lidé žijící na Ukrajině. EU spolu se svými členskými státy nepřetržitě pracuje na poskytnutí mimořádné pomoci na Ukrajinu a do zemí, které jsou přímo postiženy přílivem migrantů. Zároveň poskytujeme našim humanitárním partnerům na místě pomoc zachraňující životy, aby se dostala k lidem v nouzi. Je naprosto nezbytné, aby tato agrese okamžitě ustala, neboť humanitární situace se každým dnem zhoršuje.“

Komisař pro rozšíření a sousedství Olivér Várhelyi uvedl: „Ruskou invazí na Ukrajinu se válka bohužel vrátila do Evropy a v této nejtemnější době musíme pomoci Ukrajině a také jejím sousedům, kteří jsou postiženi. Naše první mimořádná pomoc je již na místě. V rámci 500 milionů EUR naléhavě připravujeme balíček 330 milionů EUR na pomoc lidem na Ukrajině i lidem, kteří jsou nuceni uprchnout, zejména dětem a starším osobám. Pracujeme však i na dlouhodobějších cílech, od energetické bezpečnosti po hospodářské oživení a odolnost.“

Souvislosti

Dne 24. února 2022 zahájily ruské ozbrojené síly rozsáhlou invazi na Ukrajinu. V důsledku této nevyvolané a neodůvodněné agrese představují nyní rozsáhlé oblasti ukrajinského území válečné území, z něhož prchá mnoho lidí. Posílením humanitární pomoci na Ukrajině, jakož i finanční a operativní podpory členským státům a Moldavsku poskytují EU a její členské státy ochranu osobám prchajícím před válkou na Ukrajině. EU rovněž rychle a rozhodně reagovala na ruskou agresi přijetím přísných sankcí, které budou mít pro Rusko obrovské důsledky.

EU bude i nadále jednotně podporovat solidaritu s Ukrajinou a jejími občany. Komise bude i nadále poskytovat podporu, mimo jiné zajištěním odpovídající úrovně připravenosti a dlouhodobého zaměření na výsledky ve všech členských státech a v Moldavsku, aby byly připraveny uspokojit neustále se měnící potřeby.

Další informace

Sdělení o evropské solidaritě s uprchlíky a osobami prchajícími před válkou na Ukrajině

Internetové stránky – Solidarita EU s Ukrajinou

Internetové stránky – Přemístění do EU: Informace pro lidi prchající před válkou na Ukrajině

Tisková zpráva – Ukrajina: Financování z fondů soudržnosti na podporu lidí prchajících před ruskou invazí na Ukrajinu

Otázky a odpovědi týkající se návrhu Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE)

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8. března 2022