Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva16. prosince 2022Zastoupení v Česku

Ukrajina: EU se dohodla na devátém balíčku sankcí vůči Rusku

EU se dohodla na devátém balíčku sankcí vůči Rusku

Komise vítá skutečnost, že Rada přijala devátý balíček tvrdých sankcí vůči Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Jde o reakci na pokračující eskalaci ze strany Ruska a jeho nezákonnou válku proti Ukrajině, zejména proto, že Rusko záměrně útočí na civilisty a civilní infrastrukturu a snaží se zemi na začátku zimy paralyzovat.

Dnešní balíček doplňuje úplný zákaz dovozu ruské ropy po moři do EU a celosvětové zastropování ceny ropy dohodnuté s partnery ze skupiny G7, přičemž obě tato opatření platí od 5. prosince.

Konkrétně balíček obsahuje tyto prvky:

Rozšíření sankčního seznamu

EU doplnila na svůj seznam osob, na které se vztahuje zmrazení jejich majetku, téměř 200 dalších osob a subjektů. Jsou na něm mimo jiné ruské ozbrojené síly, jednotliví důstojníci a průmyslové podniky v oblasti obrany, členové Státní dumy a Rady federace, ministři, ruské zástupné orgány na okupovaných územích Ukrajiny a politické strany. V tomto seznamu figurují klíčoví aktéři podílející se na brutálních a úmyslných ruských raketových útocích proti civilnímu obyvatelstvu, na únosech ukrajinských dětí do Ruska a na krádežích ukrajinských zemědělských produktů.

Další zákazy vývozu z EU

Byla zavedena nová vývozní omezení týkající se citlivých technologií dvojího užití a pokročilých technologií, které přispívají k vojenským schopnostem Ruska a k jeho technologickému posílení. Jedná se například o motory dronů, kamuflážní výstroj, další chemické/biologické vybavení, látky k potlačování nepokojů a další elektronické součásti, které se nacházejí v ruských vojenských systémech na bojišti.

Nejpřísnější vývozní omezení se dále rozšiřují na 168 dalších ruských subjektů úzce propojených s ruským vojensko-průmyslovým komplexem ve snaze zabránit jejich přístupu k citlivým technologiím dvojího užití a vyspělým technologiím. Celkově se tedy počet subjektů, na něž se vztahují sankce, zvyšuje na 410. Toto rozhodnutí bylo učiněno v úzké spolupráci s našimi partnery a zahrnuje vojenské konečné uživatele pracující v různých odvětvích, jako je letectví.

Nové zákazy vývozu se budou vztahovat i na další průmyslové zboží a technologie, jako jsou drony ve formě hraček nebo drony pro volnočasové aktivity, komplexní generátorová zařízení, notebooky a počítačové komponenty, tištěné obvody, radionavigační systémy, rádiové přístroje pro dálkové řízení, letadlové motory a části motorů, kamery a čočky.

Se zavedením zákazu poskytování služeb průzkumu trhu a průzkumu veřejného mínění, technických zkoušek a analýz a reklamních služeb se dále rozšiřuje škála podnikatelských služeb, které již Rusku nelze poskytovat.

Další zákazy transakcí pro ruské banky

Ve snaze o ještě větší paralýzu Putinových finančních zdrojů byly uvaleny sankce na další tři ruské banky a zahrnují úplný zákaz transakcí s ruskou Bankou pro regionální rozvoj.

Další zákazy týkající se ruských sdělovacích prostředků

Sankce se dotkly dalších čtyř ruských mediálních kanálů v EU.

Omezení přístupu Ruska k dronům

Přímý vývoz dronových motorů do Ruska a vývoz do jakýchkoli třetích zemí, jako je Írán, kde existuje podezření, že budou používány v Rusku, jsou nyní omezeny.

Dodatečná hospodářská opatření proti ruskému energetickému a těžebnímu odvětví

Kromě stávajícího zákazu investic do odvětví energetiky v Rusku budou zakázány i nové investice EU do ruského těžebního odvětví, s výjimkou některých surovin.

Další informace

Sankce EU vůči Rusku se osvědčily. Poškozují schopnost Ruska vyrábět nové zbraně a opravovat ty stávající a ztěžují mu přepravu materiálu.

Geopolitické, hospodářské a finanční důsledky pokračující ruské agrese jsou zřejmé, neboť válka narušila globální trhy s komoditami, zejména se zemědělsko-potravinářskými produkty a energií. EU nadále usiluje o to, aby její sankce neměly dopad na vývoz energie a zemědělsko-potravinářských produktů z Ruska do třetích zemí.

Evropská komise jakožto strážkyně Smluv EU sleduje prosazování unijních sankcí v celé EU.

EU jednotně vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou a společně se svými mezinárodními partnery bude i nadále Ukrajině a jejím obyvatelům poskytovat další podporu, mimo jiné v politické, finanční a humanitární oblasti.

Další informace

Zpráva

Internetové stránky Evropské komise o sankcích EU vůči Rusku a Bělorusku

Internetová stránka Komise věnovaná Ukrajině

Otázky a odpovědi týkající se omezujících opatření EU

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. prosince 2022
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku