Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva6. října 2022Odhadovaná doba čtení: 6 min

Ukrajina: EU se dohodla na osmém balíčku sankcí vůči Rusku

Demonstration in Brussels in support of Ukraine

Komise vítá skutečnost, že Rada přijala osmý balíček tvrdých sankcí vůči Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Tento balíček, který byl připraven v úzké spolupráci s našimi mezinárodními partnery, reaguje na pokračující eskalaci ze strany Ruska a její nezákonnou válku proti Ukrajině, včetně nelegální anexe ukrajinského území na základě fingovaných „referend“, mobilizace dalších jednotek a otevřených jaderných hrozeb.

Tímto balíčkem se zavádí nové zákazy dovozu do EU v hodnotě 7 miliard eur s cílem snížit ruské příjmy, jakož i omezení na vývoz, což připraví kremelský vojenský a průmyslový komplex o další klíčové součásti a technologie a ruské hospodářství o evropské služby a odborné znalosti. Sankce rovněž připravují ruskou armádu a její dodavatele o další specifické zboží a vybavení potřebné k vedení války na ukrajinském území. Balíček rovněž stanoví základ požadovaného právního rámce pro zastropování cen ropy, s nímž počítá skupina G7.

Konkrétně balíček obsahuje tyto prvky:

Rozšíření sankčního seznamu

Sankce byly uloženy dalším osobám a subjektům. Cílí na osoby a subjekty zapojené do ruské okupace, nezákonné anexe a fingovaných „referend“ na okupovaných územích Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti. Zahrnuje rovněž jednotlivce a subjekty působící v odvětví obrany, jako jsou vysoce postavení a vojenští činitelé a společnosti podporující ruské ozbrojené síly. EU se také nadále zaměřuje na aktéry, kteří o válce šíří dezinformace. 

Omezující opatření EU jsou namířena proti klíčovým činitelům s rozhodovací pravomocí, oligarchům, vyšším vojenským představitelům a propagandistům odpovědným za narušování územní celistvosti Ukrajiny.

Rozšíření omezení na Chersonskou a Záporožskou oblast

Zeměpisná působnost omezujících opatření v reakci na uznání těch částí Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, které vláda nemá pod kontrolou, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území byla rozšířena tak, aby zahrnovala všechna území Ukrajiny v Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti, která nejsou pod kontrolou vlády.

Nová omezení na vývoz

Byla zavedena další vývozní omezení, jejichž cílem je omezit přístup Ruska k vojenskému, průmyslovému a technologickému zboží, jakož i jeho schopnost rozvíjet svůj obranný a bezpečnostní sektor.

Součástí je zákaz vývozu uhlí, včetně koksovatelného uhlí (které se používá v ruských průmyslových závodech), zvláštních elektronických součástí (využívaných v ruských zbraních), technických komponent používaných v leteckém odvětví a také některých chemických látek.

Doplněn byl zákaz vývozu zbraní malé ráže a jiného zboží podle nařízení proti mučení.

Nová omezení na dovoz

Byla dohodnuta dodatečná dovozní omezení, a to v hodnotě téměř 7 miliard eur.

Zahrnují například zákaz dovozu ruských hotových výrobků a polotovarů z oceli (pro některé polotovary platí přechodné období), strojů a zařízení, plastů, vozidel, textilií, obuvi, kůže, keramiky, některých chemických výrobků a jiných než zlatých šperků.

Zavedení cenového stropu skupiny G7 na ropu

Dnešní balíček je prvním krokem provádění dohody skupiny G7 o ruském vývozu ropy v rámci EU. Zákaz EU dovážet ruskou surovou ropu po moři sice zůstává plně zachován, avšak cenový strop by po svém zavedení evropským hospodářským subjektům umožnil provádět a podporovat přepravu ruské ropy do třetích zemí za předpokladu, že její cena nepřekročí předem stanovený strop. Tento krok přispěje k dalšímu snížení příjmů Ruska a zároveň, díky nepřerušeným dodávkám, udrží stabilitu na světových trzích s energií. Pomůže tak řešit inflaci a udržet stabilitu nákladů na energii v době, kdy vysoké náklady – zejména zvýšené ceny paliv – vzbuzují u všech Evropanů velké obavy.

Toto opatření je úzce koordinováno s partnery skupiny G7. V platnost by vstoupilo po 5. prosinci 2022 v případě surové ropy a po 5. únoru 2023 v případě rafinovaných ropných produktů, přičemž by ho musela schválit i Rada.

Omezení týkající se státních podniků

Dnešní balíček zakazuje státním příslušníkům EU zastávat funkce v řídících orgánech některých státních podniků.

Zakazuje rovněž veškeré transakce s Ruským námořním rejstříkem a doplňuje jej na seznam státních podniků, na které se vztahuje zákaz transakcí.  

Finanční služby, poradenství v oblasti IT a ostatní obchodní služby

Stávající zákazy týkající se kryptoaktiv se zpřísnily a nyní se týkají všech peněženek, účtů nebo služeb úschovy kryptoaktiv, a to bez ohledu na výši prostředků v peněžence (dříve bylo povoleno až 10 000 eur).

Balíček rozšiřuje rozsah služeb, které již nelze poskytovat ruské vládě nebo právnickým osobám usazeným v Rusku: nově zahrnují poradenství v oblasti IT, právní poradenství, architektonické a inženýrské služby. Jde o významné služby vzhledem k tomu, že jejich zákaz má potenciál oslabit průmyslovou kapacitu Ruska, které je na jejich dovozu vysoce závislé.

Odrazování od obcházení sankcí

EU zavedla nové kritérium pro zařazení na sankční seznam, které jí umožní postihovat osoby, jež usnadňují porušování zákazu obcházení sankcí.

Další informace

Sankce EU vůči Rusku se osvědčily. Poškozují schopnost Ruska vyrábět nové zbraně a opravovat ty stávající a ztěžují přepravu materiálu.

Geopolitické, hospodářské a finanční důsledky pokračující ruské agrese jsou zřejmé, neboť válka narušila globální trhy s komoditami, zejména se zemědělsko-potravinářskými produkty a energií. EU nadále usiluje o to, aby její sankce neměly dopad na vývoz energie a zemědělsko-potravinářských produktů z Ruska do třetích zemí.

Evropská komise jakožto strážkyně Smluv EU sleduje prosazování unijních sankcí v celé EU.

EU jednotně vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou a společně se svými mezinárodními partnery bude i nadále Ukrajině a jejím obyvatelům poskytovat další podporu, mimo jiné v politické, finanční a humanitární oblasti.

Další informace

Internetové stránky Evropské komise o sankcích EU vůči Rusku a Bělorusku

Internetová stránka Komise věnovaná Ukrajině

Otázky a odpovědi týkající se omezujících opatření EU

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. října 2022