Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva16. září 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 9 min

Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA): příprava na budoucí mimořádné situace v oblasti zdraví

laborator.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes zřizuje Evropský úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), jehož úkolem je těmto situacím předcházet, odhalovat je a rychle na ně reagovat.

Stručné shrnutí

• Komise zřizuje Evropský úřad připravenosti na mimořádné zdravotní situace (HERA)

• Bude anticipovat hrozby a zdravotní krize

• V případě nutnosti zajistí vývoj, výrobu a distribuci léků či materiálů

• Bude úzce spolupracovat s vnitrostátními orgány i průmyslem

• K dispozici má 6 mld. eur v letech 2022-27

• Plně funkční bude počátkem roku 2022

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes zřizuje Evropský úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), jehož úkolem je těmto situacím předcházet, odhalovat je a rychle na ně reagovat. HERA bude anticipovat hrozby a potenciální zdravotní krize díky shromažďování zpravodajských informací a budování nezbytných kapacit pro reakci. V případě mimořádných událostí zajistí HERA vývoj, výrobu a distribuci léků, očkovacích látek a dalších lékařských protiopatření, jako jsou rukavice a roušky, kterých se v první fázi reakce na koronavirus často nedostávalo. HERA je klíčovým pilířem evropské zdravotní unie, jehož zřízení předsedkyně Ursula von der Leyenová oznámila ve svém projevu o stavu Unie v roce 2020, a napraví nedostatky v reakci a připravenosti EU na mimořádné situace v oblasti zdraví.

Před krizí: připravenost

Před zdravotní krizí, ve fázi připravenosti, bude HERA úzce spolupracovat s dalšími unijními a vnitrostátními zdravotnickými agenturami, průmyslem a mezinárodními partnery s cílem zlepšit připravenost EU na mimořádné situace v oblasti zdraví.

HERA bude posuzovat hrozby a shromažďovat zpravodajské informace, vypracovávat modely pro předpovídání ohnisek nákazy a do začátku roku 2022 určí nejméně tři hrozby s velkým dopadem, bude se jimi zabývat a bude řešit případné nedostatky v lékařských protiopatřeních.

HERA bude rovněž podporovat výzkum a inovace pro vývoj nových lékařských protiopatření, mimo jiné prostřednictvím celounijních sítí pro klinické hodnocení a platforem pro rychlé sdílení údajů.

Kromě toho bude HERA řešit problémy trhu a zvyšovat průmyslovou kapacitu. V návaznosti na práci, kterou odvedla pracovní skupina pro navýšení průmyslové produkce očkovacích látek proti COVID-19, zahájí HERA úzký dialog s průmyslem, stanoví dlouhodobou strategii pro výrobní kapacity a cílené investice a bude řešit problematická místa v dodavatelském řetězci lékařských protiopatření.

Úřad bude usnadňovat jejich pořizování, řešit problémy související s jejich dostupností a distribucí a zvýší kapacitu zásob s cílem zabránit nedostatkům a logistickým obtížím.

HERA bude rovněž prohlubovat znalosti a dovednosti týkající se všech aspektů lékařských protiopatření v členských státech.

Během zdravotní krize: reakce na mimořádnou situaci

V případě mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví na úrovni EU může HERA rychle přistoupit k nouzovým operacím, mimo jiné k urychlenému rozhodování a aktivaci nouzových opatření, pod vedením výboru na vysoké úrovni pro zdravotní krize. Úřad aktivuje financování pro mimořádné situace a spustí mechanismy pro monitorování, nově zacílený vývoj, pořizování a nákup lékařských protiopatření a surovin.

Do provozu budou uvedena zařízení EU FAB, síť stále připravených výrobních kapacit pro výrobu očkovacích látek a léků, s cílem zpřístupnit vyhrazené nárazové výrobní kapacity, jakož i pohotovostní výzkumné a inovační plány, a to na základě dialogu s členskými státy.

Bude navýšena výroba lékařských protiopatření v EU a bude sestaven soupis výrobních zařízení, surovin, spotřebního materiálu, vybavení a infrastruktury, tak aby byl k dispozici jasný přehled kapacit v EU.

Zdroje

Úřad HERA bude mít na své činnosti k dispozici rozpočet ve výši 6 miliard eur ze stávajícího víceletého finančního rámce na období 2022–2027, z čehož část bude pocházet z navýšení nástroje Next Generation EU.

K podpoře odolnosti systémů zdravotní péče přispějí rovněž další programy EU, jako je facilita na podporu oživení a odolnosti, REACT-EU, Fond soudržnosti a program InvestEU v rámci EU a nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci mimo EU. Společně s výše uvedenými 6 miliardami eur tak celkové zdroje na podporu v příštím finančním období dosáhnou částky téměř 30 miliard eur a ještě více, pokud vezmeme v úvahu investice na vnitrostátní úrovni a v soukromém sektoru.

Další kroky

Aby bylo zajištěno rychlé zahájení jeho činnosti, v návaznosti na inkubátor HERA, který byl založen v únoru 2021, bude úřad HERA zřízen jako interní struktura Komise. Plně funkční pak bude počátkem roku 2022. Jeho fungování bude každoročně přezkoumáváno a upravováno až do roku 2025, kdy bude proveden komplexní přezkum.

Rada projedná a přijme navrhované nařízení Rady o rámci pro opatření týkající se lékařských protiopatření v případě ohrožení veřejného zdraví na úrovni Unie.

V příštích dnech Komise zveřejní předběžné oznámení, v němž výrobcům očkovacích látek a terapeutik poskytne předběžné informace o výzvě EU FAB k účasti v soutěži, která je plánována na začátek roku 2022.

Vyjádření členů Komise:

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Úřad HERA je dalším stavebním kamenem silnější zdravotní unie a významným krokem vpřed, pokud jde o naši připravenost na krize. Díky tomuto úřadu si zajistíme zdravotnické vybavení, které potřebujeme k ochraně našich občanů před budoucími zdravotními hrozbami. Úřad HERA bude schopen přijímat rychlá rozhodnutí s cílem zajistit jeho dodávky. To je slib, který jsem dala již v roce 2020 a který nyní plníme.

Místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas dodal: „Úřad HERA má jasné poslání: zajistit v Unii dostupnost lékařských protiopatření, přístup k nim a jejich distribuci. Úřad HERA je reakcí EU jak pro předvídání, tak i pro zvládání mimořádných situací. Bude mít vliv a rozpočet na spolupráci s průmyslem, odborníky ve zdravotnictví, výzkumnými pracovníky a našimi globálními partnery s cílem zajistit, aby kritické vybavení, léčivé přípravky a očkovací látky byly rychle dostupné, kdykoli to bude nutné a v dostatečném rozsahu. Nyní víme, že abychom zvládli pandemii COVID-19 i budoucí mimořádné situace v oblasti zdraví, je spolupráce jedinou cestou.“

Stella Kyriakidesová, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin, se vyjádřila takto: „Úřad HERA je klíčovým ústředním prvkem silné evropské zdravotní unie. S tímto úřadem budeme schopni předvídat hrozby díky mapování terénu, koordinovat své kroky a včas reagovat na situaci vývojem, nákupem a distribucí zásadních lékařských protiopatření na úrovni EU. Jde o jedinečný prvek systému zdravotní bezpečnosti, který nám umožní být stále o krok napřed. Zdravotní bezpečnost se dostává do středu našeho společného úsilí v EU. Po téměř dvou letech ničivé pandemie je úřad HERA symbolem změny myšlení v oblasti zdravotní politiky, kterou bychom měli všichni podpořit. Pouze jednáme-li společně, jsme silnější a jsme schopni skutečně změnit zdravotní bezpečnost našich občanů.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová při této příležitosti řekla: „Lékařská protiopatření jsou pro boj proti zdravotním hrozbám klíčová. Komise vždy stála v čele boje proti pandemii, ale je třeba učinit více, abychom byli na příští krizi lépe připraveni. Ve středu zájmu úřadu HERA budou výzkum a inovace, neboť nový úřad bude usilovat o propagaci a podporu rozvoje zdravotnických technologií a jejich výroby.“

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh, v této souvislosti prohlásil: „Během krize jsme se poučili, že zdraví našich občanů nemůžeme zajistit bez průmyslové kapacity v EU a dobře fungujících dodavatelských řetězců. Proto byl zřízen úřad HERA. Podařilo se nám navýšit výrobu očkovacích látek proti COVID-19 pro Evropu i zbytek světa v rekordním čase. Musíme však být lépe připraveni na budoucí zdravotní krize. Úřad HERA vytvoří nové, adaptabilní výrobní kapacity a zajistí dodavatelské řetězce, které Evropě pomohou v případě potřeby rychle reagovat.“

Další informace

Projev předsedkyně Komise von der Leyenové o stavu Unie

Sdělení o zřízení Evropského orgánu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví – další krok k dokončení evropské zdravotní unie

Návrh nařízení Rady o rámci pro naléhavá opatření týkající se lékařských protiopatření v případě ohrožení veřejného zdraví na úrovni Unie

Informativní přehled – Evropský úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA)

Otázky a odpovědi o Evropském úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA)

Internetové stránky evropské zdravotní unie

Opatření EU v reakci na koronavirus

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. září 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku