Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva23. ledna 2023

Uspořádání trhu s elektřinou: Komise zahajuje konzultaci k reformě na podporu přechodu na čistou a cenově dostupnou energii

green_deal.jpg
© EC Audiovisual Service

Evropská komise dnes zahajuje veřejnou konzultaci k reformě uspořádání trhu s elektřinou v Evropské unii s cílem lépe chránit spotřebitele před přílišným kolísáním cen, zlepšit jejich přístup k bezpečné energii z čistých zdrojů a zvýšit odolnost trhu.

Výsledkem stávajícího systému je již mnoho let účinný a dobře integrovaný trh, díky němuž může EU těžit z hospodářských přínosů jednotného trhu s energií, zajistit bezpečnost dodávek a stimulovat proces dekarbonizace. Systém však také vykazuje určité nedostatky. V současné krizi, která se vyznačuje vysokou a kolísající cenou elektřiny, byla ekonomická zátěž přesunuta na konečné spotřebitele. Je proto zapotřebí reforma, která pomůže lépe chránit domácnosti a podniky před vysokými cenami energií, zvýšit odolnost a urychlit transformaci stanovenou v Zelené dohodě pro Evropu a plánu REPowerEU.

Je naprosto nezbytné, aby všichni Evropané, od velkých průmyslových spotřebitelů až po malé a střední podniky a domácnosti, měli prospěch z růstu obnovitelných zdrojů energie a jejich nízkých provozních nákladů. Zajištění přímého přístupu k cenově dostupné čisté energii pro všechny spotřebitele bude vyžadovat tržní nástroje, které umožní dosažení stabilnějších cen a smluv založených na skutečných nákladech na výrobu energie.

Dnes zahájená konzultace podpoří práci Komise na legislativním návrhu, který má být předložen v prvním čtvrtletí letošního roku. Konzultace bude probíhat do 13. února a zaměří se na čtyři hlavní oblasti:

  • snížení závislosti účtů za elektřinu na krátkodobých cenách za fosilní paliva a podpora zavádění obnovitelných zdrojů energie,
  • zlepšení fungování trhu s cílem zajistit bezpečnost dodávek a plné využití alternativ plynu, jako je skladování a odezva na straně poptávky,
  • zlepšení ochrany spotřebitelů a posílení jejich postavení,
  • zlepšení transparentnosti a integrity trhu a dozoru nad ním.

Souvislosti

Od léta 2021 začaly ceny energií bezprecedentním způsobem stoupat a kolísat, což má závažný dopad na domácnosti a hospodářství EU. V zájmu zmírnění dopadů této dynamiky trhu Komise navrhla a členské státy přijaly širokou škálu mimořádných opatření, jejichž cílem je řešit vysoké ceny energie a zároveň zajistit bezpečnost dodávek.

Evropská rada vyzvala Komisi, aby urychleně zahájila práci na strukturální reformě trhu s elektřinou, jejímž dvojím cílem je zajistit evropskou energetickou suverenitu a dosáhnout klimatické neutrality. Plánovanou reformu uspořádání trhu s elektřinou oznámila předsedkyně von der Leyenová ve svém každoročním projevu o stavu Unie v loňském roce a reforma je zahrnuta do pracovního programu Komise na rok 2023. Nástin lepšího uspořádání trhu s elektřinou představila komisařka pro energetiku Kadri Simsonová ministrům na zasedání Rady pro energetiku dne 19. prosince.

Citace

Trh EU s elektřinou nám dobře slouží již více než dvacet let. Bezprecedentní energetická krize, které čelíme, však ukazuje, že musíme přizpůsobit uspořádání trhu s elektřinou budoucnosti, aby tento trh mohl všem přinést výhody cenově dostupné čisté energie. Těším se na příspěvky od různorodých zainteresovaných stran, které pomohou náš legislativní návrh v letošním roce usměrnit.

Kadri Simsonová, komisařka pro energetiku - 23/01/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
23. ledna 2023