Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva15. února 2022Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 8 min

Vesmír: EU předkládá iniciativu týkající se systému satelitního připojení a podporuje opatření v oblasti řízení kosmického provozu v zájmu digitálnější a odolnější Evropy

Sentinel: Space photos of the European Space Agency (ESA)

EU dnes v souladu se svými ambicemi v oblasti vesmíru předkládá dvě iniciativy – návrh nařízení o bezpečném připojení na základě vesmírných technologií a společné sdělení o přístupu EU k řízení kosmického provozu. Vesmírné technologie zásadním způsobem usnadňují náš každodenní život a přispívají k digitálnější, zelenější a odolnější budoucnosti naší planety. Kosmický program EU jako významný aktér v oblasti vesmíru již poskytuje cenné údaje a služby pro širokou škálu aplikací, jež jsou běžně používány mimo jiné v dopravě, zemědělství, při reakcích na krize či v rámci boje proti změně klimatu.

Vzhledem k novým výzvám a zvýšené mezinárodní konkurenci se však politika EU pro oblast vesmíru musí neustále vyvíjet a přizpůsobovat se, chceme-li i nadále svobodně využívat výhod, které vesmír přináší. Dnešní iniciativy pomohou zajistit účinnost a bezpečnost našich současných prostředků a rozvíjet špičkové evropské vesmírné technologie ku prospěchu našich občanů a hospodářství.

Bezpečné připojení na základě vesmírných technologií

V dnešním digitálním světě je vesmírná konektivita strategickým aktivem pro odolnost EU. Umožňuje naši hospodářskou sílu, vedoucí postavení v digitální oblasti a technologickou suverenitu, konkurenceschopnost a společenský pokrok. Bezpečné připojení se pro vlády a občany stalo veřejným statkem. Komise proto předkládá ambiciózní plán bezpečného kosmického komunikačního systému EU, který:

  • zajistí dlouhodobou dostupnost celosvětového nepřetržitého přístupu k bezpečným a nákladově efektivním službám družicové komunikace. Bude podporovat ochranu kritické infrastruktury, dohled, vnější činnosti, řešení krizí a aplikace, které mají zásadní význam pro hospodářství, bezpečnost a obranu členských států,
  • umožní poskytování soukromých komerčních služeb, které mohou občanům a podnikům v celé Evropě zajistit přístup k vyspělému, spolehlivému a rychlému připojení, a to i v hluchých komunikačních zónách, což přispěje k soudržnosti mezi členskými státy. Jedná se o jeden z cílů navrhované digitální dekády 2030. Systém rovněž – v rámci strategie EU Global Gateway (Globální brána) – zajistí připojení v zeměpisných oblastech strategického zájmu, například v Africe a Arktidě.

Potřeby vládních uživatelů i řešení v oblasti družicové komunikace se rychle mění. Cílem bezpečného kosmického komunikačního systému EU je tyto zvýšené a vyvíjející se potřeby uspokojit a jeho součástí budou rovněž nejnovější technologie kvantové komunikace pro bezpečné šifrování. Systém bude vycházet z vývoje inovativních a přelomových technologií a z pákového efektu ekosystému New Space.

Celkové náklady se odhadují na 6 miliard eur. Příspěvek Unie na program od roku 2022 do roku 2027 činí 2,4 miliardy eur v běžných cenách. Financování bude pocházet z různých zdrojů veřejného sektoru (rozpočet EU, příspěvky členských států a Evropská kosmická agentura) a investic soukromého sektoru.

Tato iniciativa dále posílí konkurenceschopnost kosmického ekosystému EU, neboť rozvoj nové infrastruktury by přinesl hrubou přidanou hodnotu ve výši 17–24 miliard eur a další pracovní místa v kosmickém průmyslu EU, což by mělo další pozitivní vedlejší účinky na hospodářství prostřednictvím odvětví na konci hodnotového řetězce, jež inovativní služby konektivity využívají. Z technologických výhod, spolehlivosti a provozní výkonnosti těchto služeb družicové komunikace, jež zajišťují vysokorychlostní internetové připojení v celé EU, by profitovali rovněž občané.

Řízení kosmického provozu

Vzhledem k exponenciálnímu nárůstu počtu družic na oběžné dráze v důsledku rozvoje opakovaně použitelných nosných raket a malých družic či z důvodu soukromých iniciativ ve vesmíru je vážně ohrožena odolnost a bezpečnost kosmických prostředků EU a členských států. Je nezbytné bránit dlouhodobou životaschopnost činností v kosmickém prostoru a dbát na to, aby vesmír zůstal bezpečným, chráněným a udržitelným prostředím. Řízení kosmického provozu je proto prioritní otázkou veřejné politiky, která vyžaduje, aby EU konala nyní – společně i na mnohostranné úrovni. Jen tak bude možné zajistit, aby vesmír mohly bezpečným, chráněným a udržitelným způsobem využívat další generace.

V tomto kontextu stanoví společné sdělení přístup EU k řízení kosmického provozu. Cílem je vypracovat konkrétní iniciativy, včetně operací a právních předpisů, na podporu bezpečného, chráněného a udržitelného využívání vesmíru při současném zachování strategické autonomie EU a konkurenceschopnosti průmyslu. 

Přístup EU se zaměřuje na čtyři prvky:

  • posouzení civilních a vojenských požadavků řízení kosmického provozu a příslušných dopadů pro EU,
  • posílení naší technologické kapacity identifikovat a sledovat kosmické lodě a kosmickou tříšť,
  • stanovení vhodného normativního a legislativního rámce,
  • vytváření mezinárodních partnerství v oblasti řízení kosmického provozu a spolupráce na mnohostranné úrovni.

Členové sboru komisařů k tomu uvedli:

Výkonná místopředsedkyně Margrethe Vestagerová prohlásila: „Vesmírné technologie mají zásadní význam pro náš každodenní život a bezpečnost. Dnešní iniciativy zajistí bezpečné a účinné připojení za všech okolností. Přinášejí prospěch jak občanům, tak vládám. Budou hrát klíčovou úlohu v digitální transformaci Evropy a zvyšování naší konkurenceschopnosti. Doufám, že přístup EU k řízení kosmického provozu a vesmírným technologiím zaručí v dlouhodobém horizontu bezpečné a udržitelné využívání vesmíru.“

Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell doplnil: „Vesmír je přeplněnější než kdy jindy, což zvyšuje komplexnost vesmírných operací a rizika s nimi spojená. V zájmu řešení této globální výzvy dnes navrhujeme přístup EU k řízení kosmického provozu. Budeme rozvíjet konkrétní kapacity, stanovovat normy a spolupracovat s klíčovými partnery na mnohostranných fórech s cílem zajistit bezpečné, chráněné a udržitelné využívání vesmíru. Řízení kosmického provozu spadá sice do civilní oblasti, avšak na bezpečném, chráněném a autonomním přístupu do vesmíru závisí evropská bezpečnost a obrana.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton uzavírá: „Vesmír hraje stále větší úlohu v našem každodenním životě a má rostoucí význam pro náš hospodářský růst, bezpečnost a geopolitickou váhu. Nová infrastruktura pro konektivitu zajistí přístup k vysokorychlostnímu internetu, poslouží jako záloha pro stávající internetovou infrastrukturu, zvýší naši odolnost a kybernetickou bezpečnost a poskytne připojení celé Evropě a Africe. Bude to skutečně panevropský projekt, který umožní mnoha začínajícím podnikům a Evropě jako celku stát v čele technologických inovací.“

Souvislosti

Obě dnešní iniciativy představují konkrétní výstupy Akčního plánu pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem, v němž jsou tyto dva stěžejní projekty zmíněny.

Bezpečné připojení 

Za účelem provedení této nové kosmické iniciativy zajišťující bezpečné připojení v celé Evropě zahájila Komise v prosinci 2020 počáteční systémovou studii s cílem prozkoumat technické aspekty a možné modely poskytování služeb.

Komise mezitím zveřejnila dodatečnou výzvu k zapojení evropského ekosystému „New Space“ s cílem integrovat technologicky špičkové a inovativní myšlenky malých a středních podniků a start-upů. V prosinci 2021 byly zadány dvě zakázky a nyní probíhají technické práce. Výsledky se očekávají do června 2022.

Řízení kosmického provozu

Již od roku 2016 má Unie kapacitu pro pozorování a sledování vesmíru (SST), kterou provádí konsorcium EU SST. Do služeb SST EU (předcházení kolizím, analýza fragmentace, analýza opětovného vstupu) se dosud zaregistrovalo více než 130 evropských organizací z 23 členských států. Služby pro předcházení kolizím v současné době využívá více než 260 družic EU, včetně flotil Galileo a Copernicus.

V roce 2021 sdíleli partneři SST EU prostřednictvím své platformy pro sdílení údajů 100 milionů měření. Nedávno služba EU SST pro analýzu fragmentace potvrdila detekci a pozorování kosmické tříště z družice na nízké oběžné dráze (COSMOS 1408) po testu protidružicových zbraní, který provedlo Rusko dne 15. listopadu 2021.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se bezpečného připojení

Informativní přehled o bezpečném připojení

Otázky a odpovědi týkající se řízení kosmického provozu

Informativní přehled o řízení kosmického provozu

Internetové stránky týkající se kosmického balíčku

Společné sdělení: Přístup EU k řízení kosmického provozu – příspěvek EU k řešení globální výzvy

Návrh nařízení, kterým se zavádí program Unie pro bezpečné připojení na období 2023–2027

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
15. února 2022
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku