Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva9. června 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 2 min

Volební práva občanů EU: Komise se rozhodla předložit věc ČESKA a POLSKA Soudnímu dvoru EU

spravedlnost_2.jpg
© EU
© EU
Evropská komise se dnes rozhodla předložit věc Česka a Polska Soudnímu dvoru, jelikož v těchto dvou členských státech mají občané EU omezený přístup ke vstupu do domácí politické strany.

Kvůli tomuto omezení nemohou občané z jiných členských států EU s bydlištěm v Česku nebo Polsku plně vykonávat své právo být volen v obecních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu za stejných podmínek jako státní příslušníci těchto států. Česko a Polsko jsou jedinými členskými státy, kde takový zákaz zůstává v platnosti.

Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti Česku v roce 2012 a proti Polsku v roce 2013. V dubnu 2014 pak obě země obdržely odůvodněné stanovisko. Česko a Polsko odpověděly, že jejich právní předpisy jsou v souladu s právem EU. Naposledy dne 2. prosince 2020 zaslala Komise Česku a Polsku politický dopis s žádostí, aby do dvou měsíců poskytly aktuální informace o případných legislativních změnách. V návaznosti na ně nebyl oznámen žádný legislativní vývoj, který by tuto otázku řešil. Komise trvá na tom, že omezení bránící občanům EU, kteří nejsou státními příslušníky Česka, resp. Polska, vstoupit v těchto zemích do politické strany, jsou v rozporu s právem EU, neboť porušují čl. 20 odst. 2 písm. b) a článek 22 Smlouvy o fungování Evropské unie a zásadu zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti.

Souvislosti

Jednou z klíčových priorit politických směrů předsedkyně von der Leyenové je nový impuls pro evropskou demokracii. Pracovní program Komise na rok 2021 si konkrétně klade za cíl zlepšit volební práva občanů EU.

Evropští občané, kteří si přejí uplatňovat svá politická práva v jiných členských státech EU, by měli mít možnost tak činit bez omezení. Zejména by měli mít možnost kandidovat v místních a evropských volbách v členském státě bydliště, a to za stejných podmínek jako státní příslušníci daného členského státu. Komise podporuje aktivní účast všech občanů EU na demokratickém procesu, a proto se zasazuje o to, aby se občané z jiného členského státu EU – v souladu s jejich právy vyplývajícími ze Smlouvy – mohli vstoupit do politické strany v členském státě svého bydliště.

Další informace

Databáze případů porušení právních předpisů

Řízení EU o nesplnění povinnosti

Odkaz na MEMO

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. června 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku