Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva28. října 2022Odhadovaná doba čtení: 3 min

Vozidla s nulovými emisemi: Podle první dohody v rámci balíčku „Fit for 55“ bude prodej nových automobilů s emisemi CO2 v Evropě ukončen do roku 2035

Kabel od elektrického auta

Evropská komise vítá dohodu, které včera v noci dosáhly Evropský parlament a Rada. Podle dohody budou všechna nová auta a dodávky registrované v Evropě mít do roku 2035 nulové emise. Jako přechodný krok na cestě k nulovým emisím budou nové normy týkající se CO2 rovněž vyžadovat, aby se průměrné emise u nových automobilů roku 2030 snížily o 55 % a u nových dodávek ve stejné lhůtě o 50 %. Tato dohoda představuje první krok směrem k přijetí legislativních návrhů z balíčku „Fit for 55“ předložených Komisí v červenci 2021. EU jí před konferencí COP27 dokládá připravenost provádět mezinárodní závazky v oblasti klimatu.

Výkonný místopředseda pro záležitosti týkající se Evropské zelené dohody Frans Timmermans k tomu uvedl: „Dohoda vysílá silný signál průmyslu a spotřebitelům: Evropa přijímá posun k mobilitě s nulovými emisemi. Evropští výrobci automobilů již dokazují, že jsou odhodláni se s tímto úkolem potýkat a na trh přicházejí stále dostupnější elektromobily. Rychlost, s jakou tato změna v posledních několika letech probíhá, je pozoruhodná. Není náhodou, že se jedná o první z celého balíčku Fit for 55, na němž se členské státy a Evropský parlament dohodly.“

Tento jasný signál výrobcům a občanům urychlí výrobu a prodej vozidel s nízkými a nulovými emisemi a do roku 2050 nasměruje silniční dopravu pevně ke klimatické neutralitě. Díky novému legislativnímu návrhu, který sám o sobě představuje důležitý milník při plnění Zelené dohody pro Evropu, bude dopravní systém EU udržitelnější a Evropanům přinese čistší ovzduší. Jasně ukazuje odhodlání EU dosáhnout jejích klimatických cílů a ukazuje, že ruská útočná válka na Ukrajině nezpomaluje náš přechod na čistou energii, ale naše úsilí a pokrok spíše urychluje, abychom se do roku 2050 stali prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě.

Další postup

Dnešní prozatímní dohoda musí být nyní přijata Parlamentem a Radou. Jakmile bude tento proces dokončen, nový právní předpis bude zveřejněn v Úředním věstníku Unie a vstoupí v platnost.

Souvislosti

Revize norem pro emise CO2 u osobních automobilů a dodávek je jedním z návrhů z balíčku „Fit for 55“ předloženého Komisí v červenci 2021. Má posloužit k tomu, aby politiky EU v oblasti klimatu, energetika, využívání půdy, doprava i daňový systém byly v souladu s cílem snižování bilance emisí skleníkových plynů – do roku 2030 nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

Takové snížení emisí v příštím desetiletí je předpokladem toho, aby se Evropa mohla do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě a aby se Zelená dohoda pro Evropu mohla stát skutečností. Tyto legislativní nástroje jsou nastaveny tak, aby splnily dohodnuté cíle obsažené v evropském právním rámci pro klima. Zásadním způsobem tak přemění naše hospodářství a společnost, aby byla spravedlivější, ekologičtější a mohla i v budoucnu prosperovat.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
28. října 2022