Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva1. února 2024Odhadovaná doba čtení: 5 min

Vůbec první revize dlouhodobého rozpočtu EU pomůže Unii řešit její hlavní výzvy

vlajky států EU na Evropské Radě - v popředí vlajky EU a Ukrajiny

Evropská komise vítá historickou dohodu Evropské rady na vůbec první revizi stropů víceletého finančního rámce. Dohoda Rady potvrzuje všechny priority návrhu Komise a pokrývá 80 % požadovaných finančních prostředků. Díky tomuto navýšení bude EU moci pokračovat v plnění našich společných priorit, z čehož budou mít prospěch lidé v Unii i mimo ni.

Mezi klíčové prvky, jimiž se revize zabývá, patří:

  • Kritická podpora pro Ukrajinu: nový program pro Ukrajinu založený na grantech, půjčkách a zárukách, s celkovou kapacitou 50 miliard eur na období 2024–2027, z něhož by byly financovány bezprostřední potřeby Ukrajiny, její obnova a modernizace na cestě směrem k EU.
  • Další opatření v oblasti migrace a vnějších výzev: navýšení o 9,6 miliardy eur podpoří vnitřní a vnější aspekty migrace a pomůže západobalkánským partnerům a partnerům v jižním sousedství i mimo něj.
  • Posílení svrchovanosti a konkurenceschopnosti: platforma strategických technologií pro Evropu (STEP) bude podporovat dlouhodobou konkurenceschopnost EU v oblasti kritických a digitálních technologií, deep tech, čistých technologií a biotechnologií, a to pomocí nové flexibility a pobídek pro finanční podmínky soudržnosti a Nástroj pro oživení a odolnost a navýšením prostředků Evropského obranného fondu o 1,5 miliardy eur.
  • Důraznější reakce na nepředvídané výzvy: rozpočet EU byl od roku 2021 mobilizovaný, aby řešil opakující se krize – krizi energetickou, potravinovou a důsledky války Ruska v kontextu zvyšující se inflace a úrokových nákladů. Aby se zajistilo, že rozpočet EU bude i nadále moci reagovat na nepředvídané okolnosti, navýší se nástroj pružnosti o 2 miliardy eur a maximální částka rezervy na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech se navýší o 1,5 miliardy eur a rozdělí do dvou samostatných nástrojů: evropská rezerva solidarity a rezerva na pomoc při mimořádných událostech.
  • V případě mimořádné situace se použije třístupňový mechanismus a novým nástrojem se zpřehlední rozpočtové mechanismy financování nákladů, které souvisejí s nástrojem NextGenerationEU.

Revize se bude financovat kombinací nových zdrojů a přerozdělení v rámci rozpočtu EU. Díky tomu bude EU moci i nadále reagovat na nejnaléhavější priority a zároveň minimalizovat vliv na vnitrostátní rozpočty.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: Evropská rada znovu potvrdila neochvějný závazek Evropy stát na straně Ukrajiny a dohodla se na vůbec první revizi našeho víceletého rozpočtu, kterou se potvrzují priority předložené Komisí v červnu. Jsem velmi spokojená, že jsme získali 80 % finančních prostředků, o něž jsme požádali. Opětovně jsme potvrdili, že jsme odhodláni bojovat proti nelegální migraci a podporovat naše partnery na západním Balkáně a v jižním sousedství. Zvýšíme také naši schopnost vypořádat se s přírodními katastrofami a humanitárními krizemi. Kromě toho budeme podporovat velmi potřebný rozvoj kritických technologií v Evropě, včetně technologií v oblasti obrany, a zvýšíme naši konkurenceschopnost. Díky této dohodě je Evropa jednotná a dobře připravena na budoucí výzvy. Jinými slovy: Evropa se dnes stala silnější.“

Souvislosti

V roce 2020 schválila EU svůj dlouhodobý rozpočet na období 2021–2027. Společně s nástrojem na podporu oživení NextGenerationEU se jedná o 2,018 bilionu eur v běžných cenách, což představuje největší stimulační balíček, který kdy byl Unií financován. Od roku 2021 se z unijního rozpočtu přispívá k nápravě hospodářských a sociálních škod způsobených koronavirovou pandemií a podporuje přechod k odolnější, moderní a udržitelnější Evropě.

Dne 20. června 2023 navrhla Evropská komise cílenou revizi víceletého finančního rámce na období 2021–2027.

Další informace

Závěry Evropské rady

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027

Rozpočet EU v pohybu

Komise navrhuje posílit dlouhodobý rozpočet EU tak, aby lépe řešil nejnaléhavější výzvy současnosti

Pomoc EU Ukrajině

Platforma strategických technologií pro Evropu

Citace

 

Evropská rada znovu potvrdila neochvějný závazek Evropy stát na straně Ukrajiny a dohodla se na vůbec první revizi našeho víceletého rozpočtu, kterou se potvrzují priority předložené Komisí v červnu. Jsem velmi spokojená, že jsme získali 80 % finančních prostředků, o něž jsme požádali. Opětovně jsme potvrdili, že jsme odhodláni bojovat proti nelegální migraci a podporovat naše partnery na západním Balkáně a v jižním sousedství. Zvýšíme také naši schopnost vypořádat se s přírodními katastrofami a humanitárními krizemi. Kromě toho budeme podporovat velmi potřebný rozvoj kritických technologií v Evropě, včetně technologií v oblasti obrany, a zvýšíme naši konkurenceschopnost. Díky této dohodě je Evropa jednotná a dobře připravena na budoucí výzvy. Jinými slovy: Evropa se dnes stala silnější.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission

 

Úspěšná dohoda o revizi našeho víceletého finančního rámce vysílá silný signál jednoty při podpoře našich společných priorit EU. To nyní otevírá cestu pro konstruktivní jednání s Evropským parlamentem. Rychlé dokončení tohoto procesu má zásadní význam pro zajištění potřebných finančních prostředků pro Ukrajinu a pro řešení mnoha dalších naléhavých výzev, které před námi stojí, od migrace, konkurenceschopnosti i širších otázek na mezinárodní scéně, jako je vysoká míra inflace a její dopad, až po ceny energií a potravin.

Johannes Hahn, komisař pro rozpočet a správu

Podrobnosti

Datum zveřejnění
1. února 2024