Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpravodaj29. dubna 2022Zastoupení v Česku

Výsledky překladatelské soutěže středoškoláků

Juvenes Translatores 2021

V pátek 29. dubna byly vyhlášeny výsledky českého kola překladatelské soutěže Juvenes Translatores. Vítězkou se stala Tereza Klapačová z Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami v Novém Městě na Moravě. Gratulujeme!

Úkolem soutěžících bylo přeložit v časovém limitu dvou hodin text o délce přibližně 1,5 normostrany z jednoho z 24 úředních jazyků EU do druhého. Z těchto překladů pak odborná porota vybrala ty nejlepší. Soutěž je určena studentům středních škol a na evropské úrovni probíhá už od roku 2007. Jejím cílem je podpořit výuku jazyků ve školách a dát účastníkům šanci si vyzkoušet, jaké je to být překladatelem.

České kolo soutěže vzniklo v roce 2019 z iniciativy místní kanceláře Generálního ředitelství pro překlad Evropské komise, a to v reakci na velký zájem o účast v celounijním kole soutěže. Počet středních škol, které mohou své studentky a studenty do evropského kola soutěže přihlásit, je totiž omezen. Z České republiky se může zúčastnit nejvýše 21 škol, které se vybírají losem ze všech přihlášených (počet je pro každý členský stát určen počtem jeho poslanců v Evropském parlamentu).

V ČR se do posledního ročníku Juvenes Translatores zaregistrovalo celkem 65 škol. Pro studentky i studenty 34 nevylosovaných škol se proto konalo české kolo, v němž překlady hodnotili vyučující Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze spolu s překladateli Evropské komise.

Soutěžící nejčastěji volili překlad z angličtiny do češtiny, ale překládalo se i z francouzštiny, němčiny a španělštiny. Několik překladů směřovalo i z češtiny do angličtiny.

Z celkového počtu 40 účastníků porota ocenila 10 soutěžících, kteří od Zastoupení Evropské komise v ČR obdrží hodnotné ceny. Jména oceněných uvádíme na konci článku.

Jména vítězů evropského kola byla oznámena již v únoru a autorky a autoři nejlepších překladů si své ceny převzali na slavnostním předávání v Bruselu začátkem dubna. Jako nejlepší překlad z České republiky byl vyhodnocen text Alberta Horáčka, studenta Gymnázia Evolution v Praze. Záznam z předávání cen včetně proslovu vítěze z ČR si můžete pustit zde.

Výsledky českého kola Juvenes Translatores 2021

  1. Tereza Klapačová, Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě
  2. Anna Zukalová, Gymnázium Brno, Slovanské nám.
  3. Eliška Gospošová, Gymnázium Hladnov
  4. Valentýna Beránková, Akademické gymnázium Praha, Štěpánská
  5. Eliška Šlancarová, Gymnázium Brno, Slovanské nám.
  6. Jan Tvrdoň, Gymnázium Matyáše Lercha Brno
  7. Valerie Valáková, Akademické gymnázium Praha, Štěpánská
  8. Eliška Gregová, Gymnázium Luďka Pika Plzeň
  9. Ludmila Pejchalová, Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě
  10. Jana Suhay, Gymnázium Třeboň

Čestná uznání

Marek Maňásek, Gymnázium České Budějovice, Česká 64

Martin Smitka, Gymnázium Mladá Boleslav

Barbora Tichá, Agys Pardubice

 

Více informací o soutěži Juvenes Translatores 

 

Juvenes translatores 2021 - fotografie vítězů z předávání evropských cen
Juvenes translatores 2021 - fotografie vítězů z předávání evropských cen

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
29. dubna 2022
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku