Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva3. května 2019Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

Výsledky soutěže Náš evropský projekt 2019

logonep.png
© Evropská komise v ČR
© Evropská komise v ČR

Po měsíci zápolení je to tady – přinášíme vám výsledky druhého ročníku soutěže Náš evropský projekt, ve kterém projekty měst a obcí, které byly kofinancovány evropskými fondy, bojovaly o přízeň občanů.

Vítězové obdrží finanční příspěvek na uspořádání obecní slavnosti a all-inclusive pracovní cestu do Bruselu. Na všechny projekty se můžete mrknout na našem Facebooku. Vítězům gratulujeme a soutěžícím obcím děkujeme za účast.

Soutěž Náš evropský projekt 2019 pořádalo mezi 10. dubnem a 2. květnem 2019 na svém Facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v České republice. Vítězem se stala obec s nejvyšším poměrem počtu lajků vůči počtu obyvatel. Pro kompletní tabulku prvních 20 projektů a další informace sjeďte prosím níže. Pravidla soutěže najdete zde.

Výhercemi tří hlavních cen jsou následující projekty a obce. Gratulujeme!

1. místo — 75.000 Kč — obec Čepřovice — 255,1 bodů

Projekt: Snížení energetické náročnosti kulturního domu Čepřovice

Popis projektu: Snížení energetické náročnosti kulturního domu v Čepřovicích, který byl postaven v roce 1973 a vytápění tohoto projektu bylo náročné a celkový vzhled narušoval ráz obce. Přínosem je Nový vzhled, úspora energií při vytápění tohoto prostoru. 

Dotace: Příjemcem dotace byla Obec Čepřovice. Dotace byla poskytnuta ve výši 1.412.791,60 Kč. Akce (stavební úprava) byla dokončena v roce 2018, dotace byla zaslána po předložení veškeré dokumentace v lednu 2019, a tím byla celá akce ukončena.

Skóre: 505 lajků ku 198 obyvatelům

 

2. místo — 50.000 Kč — obec Pitín — 65,6 bodů

Projekt: Dětské hřiště Pitín

Popis projektu: Projekt řeší vybudování přírodní zahrady u mateřské školy, která bude sloužit dětem školky a napomůže jim rozšířit si a osvojit si zkušenosti, dovednosti a znalosti o zákonitostech přírody, biosféry a dále osvojit si správné návyky životního stylu člověka k přírodě. Podnítí v dětech činnosti jako jsou rozvoj pohybových, rovnovážných a koordinačních dovedností. Zapojí je do činností badatelských a interaktivních metod. Vedení školky i obce se dlouhodobě zabývají podporou ekologické výchovy a vzdělávání dětí a realizace přírodní zahrady jim dává další příležitost rozšířit a zkvalitnit výchovně vzdělávací záměry školky.

Dotace: Příjemcem projektu je obec Pitín. Výše dotace EU byla 1.976.135 Kč z OPŽP. Projekt byl dokončen v roce 2014.

Skóre: 607 lajků ku 925 obyvatelům

.

3. místo — 25.000 Kč — městys Kolinec — 60,3 bodů

Projekt: Revitalizace koupaliště a rozšíření sportovního areálu v Kolinci

Popis projektu: Účelem projektu je zlepšení stavu starého nevyhovujícího koupaliště a rozšíření vybavenosti sportovního areálu, a dále také zkvalitnění infrastrukturní vybavenosti celé oblasti pro turistický ruch. Došlo k výstavbě čištěného koupaliště se třemi bazény, vybudování nového sociálního zázemí se solárně ohřívanou vodou, vybudování pokladny s půjčovnou sportovních potřeb. Areál dále disponuje lezeckou stěnou, dětským hřištěm, hřištěm na pétanque, hřištěm s umělým povrchem. Součástí projektu je i zimní využití areálu: parkoviště slouží jako kluziště a bylo pořízeno vybavení na tvorbu běžkařských stop. Přínos pro obec tak je zatraktivnění regionu, zvýšení návštěvnosti obce a posílení chápání Kolinecka jako rekreační oblasti.

Dotace: Příjemcem projektu je městys Kolinec. Výše dotace EU byla 15.883.098 Kč z dotačního programu ROP NUTS II Jihozápad. Projekt byl dokončen v roce 2014.

Skóre: 852 lajků ku 1414 obyvatelům

.

Zvláštní cena — 52.998 Kč — statutární město Karviná

Projekt: Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná

Popis projektu: Účelem projektu je komplexní rekonstrukce a rozšíření ústřední budovy Regionální knihovny (r. 1967) v Karviné-Mizerově včetně její modernizace. Realizací projektu došlo nejen k rozšíření prostor, ale především k rozšíření nabídky všem uživatelům, včetně dětí. Vznikly zde tak prostory s širokou nabídkou knihovnických a vzdělávacích služeb, např. oddělení pro děti a dospělé, naučná literatura pro děti a dospělé, studovna, čítárna, víceúčelový sál, multimediální učebna, literární kavárna a čítárna. Nové prostory také počítají s dětským koutkem.  Přínosem pro obec je zkvalitnění knihovnických služeb a vytvoření prostor pro činnosti návštěvníků, kteří knihovnu využívají pro odpočinek a vzdělávání. 

Dotace: Příjemcem projektu je statutární město Karviná. Výše dotace EU byla 61.643.373,44 Kč z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (IPRM ROP). Projekt byl dokončen v roce 2011.

Skóre: nejvyšší počet lajků (1976)

 

Kompletní pořadí prvních 20 projektů — tabulka

  Obec Projekt Počet
obyv.
Počet
lajků
*
Body**
1. Čepřovice Snížení energetické náročnosti kulturního domu Čepřovice 198 505 255,05
2. Pitín Dětské hřiště Pitín 925 607 65,62
3. Kolinec Revitalizace koupaliště a rozšíření sportovního areálu v Kolinci 1414 852 60,25
4. Úholičky Obnova pěší prostupnosti území – obnova polních cest v obci Úholičky 743 226 30,42
5. Volenice Víceúčelový sportovní komplex pro obec Volenice a okolí 550 159 28,91
6. Blížkovice Úprava náměstí, městys Blížkovice 1172 305 26,02
7. Střítež u Českého
Těšína
Energetické úspory objektu KD ve Stříteži 1011 193 19,09
8. Lužec nad Cidlinou Nakládání s odpadem v obci Lužec nad Cidlinou 498 82 16,47
9. Miroslav Rekonstrukce zámku Miroslav (1. fáze) 2923 345 11,8
10. Hrobčice Zahrada skřítka Hrobčíka v přírodním stylu MŠ Hrobčice 1094 75 6,86
11. Bohumín Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí 21337 1335 6,26
12. Moutnice II/380 Moutnice průtah 1178 69 5,86
13. Zbraslav Příměstský tábor Zbraslav 1229 67 5,45
14. Dobřany Obnova biotopů ohrožených organismů prostřednictvím polodivoké pastvy v bývalém vojenském cvičišti Šlovický vrch 6049 304 5,03
15. Volyně Rozšíření kapacity mateřské školky v objektu č.p. 470, Bezručovy sady 2985 130 4,36
16. Davle Bezpečný pohyb po Davli 1668 69 4,14
17. Karviná Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná 52998 1976 3,73
18. Sviadnov Rekonstrukce hřiště v obci Sviadnov 1990 74 3,72
19. Police nad Metují Od řemesla k počítači – tradiční řemesla a digitální technologie ruku v ruce 4077 147 3,61
20. Revitalizace vrchu Háj 12120 349 2,88

* Spočteno 3. května 2019 v 00:00, kdy soutěž skončila. Stávající počet lajků na našem facebookovém profilu může být vyšší, lajky po konci soutěže se ale do skóre nepočítají.
** Počítá se způsobem (lajky)/(počet obyvatel)*100.

.

Všem vítězům gratulujeme, ostatním velmi děkujeme za účast – někde to bylo opravdu těsné! Do příštího ročníku Našeho evropského projektu se může přihlásit jakákoli obec, která si neodnesla výhru v tomto. 

Oficiální vyhlášení vítězů proběhne na XVII. sněmu Svazu měst a obcí, 23. května 2019 v Ostravě.

Na všechny soutěžní projekty se můžete podívat na našem Facebooku.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
3. května 2019
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku