Skip to main content
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice
Zpráva3. května 2019Zastoupení v Česku

Výsledky soutěže Náš evropský projekt 2019

logonep.png
© Evropská komise v ČR
© Evropská komise v ČR

Po měsíci zápolení je to tady – přinášíme vám výsledky druhého ročníku soutěže Náš evropský projekt, ve kterém projekty měst a obcí, které byly kofinancovány evropskými fondy, bojovaly o přízeň občanů.

Vítězové obdrží finanční příspěvek na uspořádání obecní slavnosti a all-inclusive pracovní cestu do Bruselu. Na všechny projekty se můžete mrknout na našem Facebooku. Vítězům gratulujeme a soutěžícím obcím děkujeme za účast.

Soutěž Náš evropský projekt 2019 pořádalo mezi 10. dubnem a 2. květnem 2019 na svém Facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v České republice. Vítězem se stala obec s nejvyšším poměrem počtu lajků vůči počtu obyvatel. Pro kompletní tabulku prvních 20 projektů a další informace sjeďte prosím níže. Pravidla soutěže najdete zde.

Výhercemi tří hlavních cen jsou následující projekty a obce. Gratulujeme!

1. místo — 75.000 Kč — obec Čepřovice — 255,1 bodů

Projekt: Snížení energetické náročnosti kulturního domu Čepřovice

Popis projektu: Snížení energetické náročnosti kulturního domu v Čepřovicích, který byl postaven v roce 1973 a vytápění tohoto projektu bylo náročné a celkový vzhled narušoval ráz obce. Přínosem je Nový vzhled, úspora energií při vytápění tohoto prostoru. 

Dotace: Příjemcem dotace byla Obec Čepřovice. Dotace byla poskytnuta ve výši 1.412.791,60 Kč. Akce (stavební úprava) byla dokončena v roce 2018, dotace byla zaslána po předložení veškeré dokumentace v lednu 2019, a tím byla celá akce ukončena.

Skóre: 505 lajků ku 198 obyvatelům

 

2. místo — 50.000 Kč — obec Pitín — 65,6 bodů

Projekt: Dětské hřiště Pitín

Popis projektu: Projekt řeší vybudování přírodní zahrady u mateřské školy, která bude sloužit dětem školky a napomůže jim rozšířit si a osvojit si zkušenosti, dovednosti a znalosti o zákonitostech přírody, biosféry a dále osvojit si správné návyky životního stylu člověka k přírodě. Podnítí v dětech činnosti jako jsou rozvoj pohybových, rovnovážných a koordinačních dovedností. Zapojí je do činností badatelských a interaktivních metod. Vedení školky i obce se dlouhodobě zabývají podporou ekologické výchovy a vzdělávání dětí a realizace přírodní zahrady jim dává další příležitost rozšířit a zkvalitnit výchovně vzdělávací záměry školky.

Dotace: Příjemcem projektu je obec Pitín. Výše dotace EU byla 1.976.135 Kč z OPŽP. Projekt byl dokončen v roce 2014.

Skóre: 607 lajků ku 925 obyvatelům

.

3. místo — 25.000 Kč — městys Kolinec — 60,3 bodů

Projekt: Revitalizace koupaliště a rozšíření sportovního areálu v Kolinci

Popis projektu: Účelem projektu je zlepšení stavu starého nevyhovujícího koupaliště a rozšíření vybavenosti sportovního areálu, a dále také zkvalitnění infrastrukturní vybavenosti celé oblasti pro turistický ruch. Došlo k výstavbě čištěného koupaliště se třemi bazény, vybudování nového sociálního zázemí se solárně ohřívanou vodou, vybudování pokladny s půjčovnou sportovních potřeb. Areál dále disponuje lezeckou stěnou, dětským hřištěm, hřištěm na pétanque, hřištěm s umělým povrchem. Součástí projektu je i zimní využití areálu: parkoviště slouží jako kluziště a bylo pořízeno vybavení na tvorbu běžkařských stop. Přínos pro obec tak je zatraktivnění regionu, zvýšení návštěvnosti obce a posílení chápání Kolinecka jako rekreační oblasti.

Dotace: Příjemcem projektu je městys Kolinec. Výše dotace EU byla 15.883.098 Kč z dotačního programu ROP NUTS II Jihozápad. Projekt byl dokončen v roce 2014.

Skóre: 852 lajků ku 1414 obyvatelům

.

Zvláštní cena — 52.998 Kč — statutární město Karviná

Projekt: Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná

Popis projektu: Účelem projektu je komplexní rekonstrukce a rozšíření ústřední budovy Regionální knihovny (r. 1967) v Karviné-Mizerově včetně její modernizace. Realizací projektu došlo nejen k rozšíření prostor, ale především k rozšíření nabídky všem uživatelům, včetně dětí. Vznikly zde tak prostory s širokou nabídkou knihovnických a vzdělávacích služeb, např. oddělení pro děti a dospělé, naučná literatura pro děti a dospělé, studovna, čítárna, víceúčelový sál, multimediální učebna, literární kavárna a čítárna. Nové prostory také počítají s dětským koutkem.  Přínosem pro obec je zkvalitnění knihovnických služeb a vytvoření prostor pro činnosti návštěvníků, kteří knihovnu využívají pro odpočinek a vzdělávání. 

Dotace: Příjemcem projektu je statutární město Karviná. Výše dotace EU byla 61.643.373,44 Kč z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (IPRM ROP). Projekt byl dokončen v roce 2011.

Skóre: nejvyšší počet lajků (1976)

 

Kompletní pořadí prvních 20 projektů — tabulka

 ObecProjektPočet
obyv.
Počet
lajků
*
Body**
1.ČepřoviceSnížení energetické náročnosti kulturního domu Čepřovice198505255,05
2.PitínDětské hřiště Pitín92560765,62
3.KolinecRevitalizace koupaliště a rozšíření sportovního areálu v Kolinci141485260,25
4.ÚholičkyObnova pěší prostupnosti území – obnova polních cest v obci Úholičky74322630,42
5.VoleniceVíceúčelový sportovní komplex pro obec Volenice a okolí55015928,91
6.BlížkoviceÚprava náměstí, městys Blížkovice117230526,02
7.Střítež u Českého
Těšína
Energetické úspory objektu KD ve Stříteži101119319,09
8.Lužec nad CidlinouNakládání s odpadem v obci Lužec nad Cidlinou4988216,47
9.MiroslavRekonstrukce zámku Miroslav (1. fáze)292334511,8
10.HrobčiceZahrada skřítka Hrobčíka v přírodním stylu MŠ Hrobčice1094756,86
11.BohumínOdra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí2133713356,26
12.MoutniceII/380 Moutnice průtah1178695,86
13.ZbraslavPříměstský tábor Zbraslav1229675,45
14.DobřanyObnova biotopů ohrožených organismů prostřednictvím polodivoké pastvy v bývalém vojenském cvičišti Šlovický vrch60493045,03
15.VolyněRozšíření kapacity mateřské školky v objektu č.p. 470, Bezručovy sady29851304,36
16.DavleBezpečný pohyb po Davli1668694,14
17.KarvináStavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná5299819763,73
18.SviadnovRekonstrukce hřiště v obci Sviadnov1990743,72
19.Police nad MetujíOd řemesla k počítači – tradiční řemesla a digitální technologie ruku v ruce40771473,61
20.Revitalizace vrchu Háj121203492,88

* Spočteno 3. května 2019 v 00:00, kdy soutěž skončila. Stávající počet lajků na našem facebookovém profilu může být vyšší, lajky po konci soutěže se ale do skóre nepočítají.
** Počítá se způsobem (lajky)/(počet obyvatel)*100.

.

Všem vítězům gratulujeme, ostatním velmi děkujeme za účast – někde to bylo opravdu těsné! Do příštího ročníku Našeho evropského projektu se může přihlásit jakákoli obec, která si neodnesla výhru v tomto. 

Oficiální vyhlášení vítězů proběhne na XVII. sněmu Svazu měst a obcí, 23. května 2019 v Ostravě.

Na všechny soutěžní projekty se můžete podívat na našem Facebooku.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
3. května 2019
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku