Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva23. listopadu 2022Odhadovaná doba čtení: 4 min

Výzva Erasmus+ na rok 2023 zveřejněna: 4,2 miliardy eur na podporu mobility a spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu

Erasmus + 2023

Citát

Všechny nás těší, že program Erasmus+ dál roste a každoročně se do něj zapojuje stále víc účastníků vzdělávání a pracovníků. Doufáme, že v roce 2023 dosáhne mobilita v Evropské unii i v dalších zemích úrovně před pandemií. Poprvé v historii programu bude podpořena mobilita trenérů a pracovníků v oblasti sportu, čímž uděláme krok směrem k aktivnější Evropě.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života - 23/11/2022

Komise dnes zveřejnila výzvu k podávání návrhů na rok 2023 v rámci programu Erasmus+. Díky ročnímu rozpočtu ve výši 4,2 miliardy eur zvyšuje program Erasmus+ podporu inkluze, aktivního občanství a demokratické participace a zelené a digitální transformace v EU i na mezinárodní úrovni.

Stěžejním prvkem programu Erasmus+ je mobilita, a proto bude program příští rok i nadále podporovat přeshraniční mobilitu žáků, středoškolských a vysokoškolských studentů, učňů, účastníků vzdělávání z řad dospělých, mladých lidí v programech neformálního učení, pedagogických pracovníků a zaměstnanců, kteří tak získají evropské zkušenosti v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Od roku 2023 bude součástí programu nová akce na podporu sportovních trenérů prostřednictvím jejich účasti na projektech mobility, díky čemuž dostanou příležitost k celoevropské spolupráci a vzdělávání přímo lokální sportovní organizace a jejich personál.

Program je připraven na výzvy, jimž budeme v roce 2023 pravděpodobně čelit – poskytne smysluplnou podporu účastníkům vzdělávání a pedagogickým pracovníkům prchajícím před válkou na Ukrajině, bude nadále usilovat o inkluzivnější náplň a navazovat na zkušenosti z Evropského roku mládeže.

Podpora z programu Erasmus+ je zaměřena na aktivity vycházející z jeho priorit v oblasti školního vzdělávání, vysokoškolského vzdělávání a vzdělávání dospělých, učňovského vzdělávání a rovněž mládeže a sportu. Na základě otevřených výzev k podávání projektových žádostí může o financování požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu a pomoc při tom mohou poskytnout národní agentury programu Erasmus+, které jsou ve všech členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu, a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu.

Celý program Erasmus+ se zaměřuje na čtyři klíčové priority, přičemž jednou z nich je inkluze a rozmanitost. Středobodem této priority jsou organizace a účastníci s omezenými příležitostmi. Program proto nadále podporuje mechanismy inkluze účastníků a má vyčleněné zdroje na odstranění veškerých překážek jejich participace.

V roce 2023 bude program Erasmus+ v návaznosti na Evropský rok mládeže také i nadále zajišťovat, aby byly názory mladých lidí slyšet v Evropské unii i v dalších zemích, zejména prostřednictvím zvýšení počtu mládežnických aktivit financovaných z tohoto programu. Program stimuluje ve všech různých sektorech vzdělávání projekty, které se snaží podpořit zelenou transformaci, a nadále usiluje také o uhlíkovou neutralitu tím, že propaguje udržitelné druhy dopravy a chování odpovědnější k životnímu prostředí.

Kromě toho bude program i nadále podporovat oblast mládeže ve stávajících iniciativách a politikách. Projekty a aktivity v rámci výzvy Erasmus+ na rok 2023 budou zároveň i nadále realizovat závazek EU k prohlubování dovedností a změně kvalifikací, a budou tak představovat významný přínos k návrhu, aby byl rok 2023 vyhlášen Evropským rokem dovedností.

Souvislosti

Program Erasmus+, který vznikl před 35 lety, je jedním z nejznámějších programů EU a dosud se jej zúčastnilo téměř 13 milionů osob. Vzhledem k tomu, že pro program Erasmus+ na období 2021–2027 je k dispozici celkový rozpočet ve výši 26,2 miliardy eur a dále přibližně 2,2 miliardy eur z vnějších nástrojů EU, získá podporu z tohoto programu ještě víc účastníků a nápadů v Evropě a v dalších zemích.

Po přijetí pracovního programu na rok 2023 zveřejnila Evropská komise výzvu k podávání návrhů na rok 2023 v rámci programu Erasmus+.

Další informace

Pracovní program na rok 2023

Výzva k podávání návrhů na rok 2023 v rámci programu Erasmus+

Příručka k programu Erasmus+ na rok 2023

Informativní přehled o novém programu Erasmus+ na období 2021–2027

Podrobnosti

Datum zveřejnění
23. listopadu 2022