Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva18. května 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

Zdanění, které obstojí i v budoucnu – Komise navrhuje nový ambiciózní program zdanění podniků

tiskova_konference_business_taxation.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Evropská komise dnes přijala sdělení o zdanění podniků pro 21. století na podporu spolehlivého, účinného a spravedlivého systému zdaňování podniků v Evropské unii. Stanoví jak dlouhodobou, tak krátkodobou vizi na podporu oživení Evropy po pandemii COVID-19 a zajištění odpovídajících veřejných příjmů v nadcházejících letech. Cílem je vytvořit spravedlivé a stabilní podnikatelské prostředí, které může podpořit udržitelný růst doprovázený tvorbou pracovních míst v EU a zvýšit naši otevřenou strategickou autonomii. Sdělení zohledňuje pokrok, jehož bylo dosaženo v rámci jednání skupiny G20 a OECD o celosvětové daňové reformě.

Za prvé, Komise do roku 2023 předloží nový rámec pro zdanění podniků v EU, který sníží administrativní zátěž, odstraní daňové překážky a vytvoří prostředí příznivější pro podnikání na jednotném trhu. „Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů“ (Business in Europe: Framework for Income Taxation – BEFIT) poskytne EU jednotný soubor pravidel pro daň z příjmů právnických osob, který zajistí spravedlivější rozdělení práv na zdanění mezi členské státy. BEFIT sníží byrokracii a náklady na dodržování předpisů, minimalizuje možnosti vyhýbání se daňovým povinnostem a podpoří pracovní místa v EU a investice na jednotném trhu. BEFIT nahradí projednávaný návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, který bude stažen. Komise zahájí širší úvahy o budoucnosti zdanění v EU, které vyvrcholí v roce 2022 sympoziem o daních „Daňová skladba EU na cestě do roku 2050.“

Zadruhé, dnešní sdělení rovněž stanoví daňovou agendu na příští dva roky, jejíž součástí jsou opatření, která podporují produktivní investice a podnikání, lépe chrání vnitrostátní příjmy a podporují ekologickou a digitální transformaci. Vychází z ambiciózního pracovního plánu stanoveného v akčním plánu v oblasti daní , který Komise předložila loni v létě. Opatření budou zahrnovat:

  • zajištění větší transparentnosti pro veřejnost, a to návrhem, aby některé velké společnosti působící v EU zveřejňovaly své efektivní daňové sazby; nová opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem budou rovněž řešit zneužívání krycích společností;
  • podporu oživení řešením zvýhodnění dluhu ve zdanění právnických osob při současném zdanění právnických osob, který zvýhodňuje dluhové financování společností oproti financování vlastním kapitálem. Cílem tohoto návrhu bude rovněž motivovat společnosti k tomu, aby své činnosti financovaly prostřednictvím vlastního kapitálu, namísto toho, aby se zadlužily.

Zatřetí, Komise dnes přijala doporučení o vnitrostátním zacházení se ztrátami. Doporučení vyzývá členské státy, aby podnikům povolily zpětný převod ztrát alespoň do předchozího rozpočtového roku. Z toho budou mít prospěch podniky, které byly v letech před pandemií ziskové, což jim umožní kompenzovat ztráty v letech 2020 a 2021 daněmi, které zaplatily před rokem 2020. Z tohoto opatření budou mít prospěch zejména malé a střední podniky.

Souvislosti

Dnešní sdělení je součástí širšího programu daňové reformy EU pro nadcházející roky. Kromě reforem daně z příjmů právnických osob stanovených ve sdělení Komise brzy předloží opatření k zajištění spravedlivého zdanění v digitální ekonomice. Komise navrhne digitální poplatek, který bude sloužit jako vlastní zdroj EU. V souvislosti s balíčkem „FitFor55“ a Zelenou dohodou pro Evropu Komise rovněž brzy předloží přezkum směrnice o zdanění energie a mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM). 

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis uvedl: „Zdaněné musí držet krok s našimi neustále se vyvíjejícími ekonomikami a prioritami. Naše daňová pravidla by měla podporovat inkluzivní oživení, být transparentní a ukončit vyhýbání se daňovým povinnostem. Měla by být rovněž účinná jak pro velké, tak i malé podniky. Dnešní sdělení stanoví základy systému daně z příjmů právnických osob v Evropě, který odpovídá 21. století, a pomůže nám vybudovat spravedlivější a udržitelnější společnost.“

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni dodal: „Je načase přehodnotit zdanění v Evropě. Jelikož naše ekonomiky přecházejí na nový model růstu podporovaný NextGeneration EU, musí se rovněž naše daňové systémy přizpůsobit prioritám 21. století. Obnovení transatlantických vztahů nabízí příležitost k učinění zásadního pokroku směrem k celosvětové daňové reformě. Musíme tuto příležitost využít a zajistit, aby mezinárodní dohoda chránila klíčové zájmy Evropy. Dnes jsme stanovili, jak se bude v EU uplatňovat globální dohoda – a další kroky, které učiníme v nadcházejících třech letech s cílem zvýšit daňovou transparentnost a pomoci malým i velkým podnikům zotavit se, růst a investovat.“

Další informace

Text sdělení

Balíček týkající se spravedlivého a jednoduchého zdanění

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Podrobnosti

Datum zveřejnění
18. května 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku