Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva8. září 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

Zpráva o strategickém výhledu 2021: Posílení dlouhodobé schopnosti a svobody EU jednat

eu_flag.jpg
Komise dnes přijala svou druhou výroční zprávu o strategickém výhledu nazvanou „Schopnost a svoboda EU jednat“. Uvedené sdělení je multidisciplinárním, do budoucna zaměřeným pohledem na otevřenou strategickou autonomii EU ve světovém řádu, který je v rostoucí míře multipolární a pod stupňujícím se tlakem.

 

Komise určila čtyři hlavní globální trendy, které ovlivňují schopnost a svobodu EU jednat. Jsou to: změna klimatu a další výzvy v oblasti životního prostředí, digitální hyperkonektivita a technologická transformace, tlak na demokracii a hodnoty a změny ve světovém řádu a demografii. Komise rovněž stanovila 10 klíčových oblastí činnosti, v nichž může EU využít příležitost ujmout se celosvětového vedoucího postavení a zajistit si otevřenou strategickou autonomii. Strategický výhled je tak nadále jedním z podkladů pro pracovní programy Komise a stanovování priorit.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Evropští občané téměř denně zažívají, že globální výzvy, jako je změna klimatu a digitální transformace, mají přímý dopad na jejich osobní život. Všichni vnímáme, že demokracie a evropské hodnoty jsou zpochybňovány, a to zevnitř i zvenčí, nebo že Evropa potřebuje přizpůsobit svou zahraniční politiku měnícímu se světovému řádu. Včasné a lepší informace o těchto trendech nám pomohou řešit tyto důležité otázky včas a vést Unii pozitivním směrem.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič, odpovědný za interinstitucionální vztahy a strategický výhled, uvedl: „Nemůžeme znát budoucnost, ale lepší pochopení klíčových megatrendů, nejistot a příležitostí posílí v dlouhodobém horizontu schopnost a svobodu EU jednat. Zpráva o strategickém výhledu se proto zabývá čtyřmi megatrendy s významným dopadem na EU a identifikuje deset oblastí činnosti, to vše s cílem posílit naši otevřenou strategickou autonomii a upevnit naše celosvětové vedoucí postavení do roku 2050. Pandemie jen posílila důvody pro to, abychom už dnes činili ambiciózní strategická rozhodnutí, a tato zpráva nám pomůže neztratit ze zřetele to podstatné.“

Deset strategických oblastí pro politickou činnost

  1. Zajištění udržitelných a odolných zdravotních a potravinových systémů
  2. Zajištění dekarbonizované a cenově dostupné energie
  3. Posílení kapacit v oblasti správy dat, umělé inteligence a špičkových technologií
  4. Zabezpečení a diverzifikace dodávek kritických surovin
  5. Zajištění celosvětové „výhody prvního tahu“ při stanovování norem
  6. Budování odolných hospodářských a finančních systémů, které obstojí i v budoucnu
  7. Pěstování a udržení dovedností a talentů v souladu s ambicemi EU
  8. Posílení bezpečnostních a obranných kapacit a přístupu do vesmíru
  9. Spolupráce s globálními partnery na prosazování míru, bezpečnosti a prosperity pro všechny  
  10. Posílení odolnosti institucí

Další kroky

Komise bude pokračovat v provádění své agendy pro strategický výhled v rámci stávajícího politického cyklu a zohledňovat ji v iniciativách pracovního programu na příští rok. Ve dnech 18. až 19. listopadu bude pořádat výroční konferenci Evropského systému pro strategickou a politickou analýzu (ESPAS), na níž se bude jednat o tématu příští zprávy o strategickém výhledu – ekologické a digitální transformaci, které jdou ruku v ruce, konkrétně o tom, jak se mohou vzájemně posilovat, též s využitím nově vznikajících technologií. Kromě toho bude celounijní síť pro strategický výhled, složená z „ministrů pro budoucnost“ ze všech členských států, nadále budovat prognostické kapacity ve správních orgánech členských států EU. Během tohoto měsíce Komise rovněž dokončí veřejnou konzultaci o srovnávacích přehledech odolnosti, což je nový nástroj pro ucelenější posuzování odolnosti v EU a jejích členských státech. To přispěje k měření sociálního a hospodářského blahobytu lépe než jen pomocí HDP. jrc-resilienceatec [dot] europa [dot] eu (Veřejná konzultace) k návrhu Komise o srovnávacích přehledech odolnosti probíhá do 30. září.

Souvislosti

Strategický výhled podporuje Komisi na ambiciózní a do budoucna zaměřené cestě k dosažení šesti hlavních cílů předsedkyně von der Leyenové. Počínaje rokem 2020 se na základě úplných prognostických cyklů vypracovávají výroční zprávy o strategickém výhledu, které se promítají do stanovování priorit každoročního projevu o stavu Unie, pracovního programu Komise a víceletého plánování.

Letošní zpráva vychází ze zprávy o strategickém výhledu z roku 2020, která zavedla odolnost jako nový kompas pro tvorbu politik EU. Megatrendy a politické činnosti předestřené ve zprávě o strategickém výhledu z roku 2021 byly identifikovány v meziodvětvovém prognostickém procesu pod vedením odborníků, který pořádaly útvary Komise a při němž byly v rámci Evropského systému pro strategickou a politickou analýzu široce konzultovány členské státy a další orgány EU. Výsledky prognostického procesu jsou prezentovány ve zprávě Společného výzkumného střediska „Science for Policy report: Shaping and securing the EU's Strategic Autonomy by 2040 and beyond“ (Vytvoření a zajištění strategické autonomie EU do roku 2040 a dále).

Na podporu budování prognostických kapacit v celé EU zřídila Komise celounijní síť pro strategický výhled, která zahrnuje 27 „ministrů pro budoucnost“ ze všech členských států. Tato síť sdílí osvědčené postupy a její diskuse o klíčových otázkách s významem pro budoucnost Evropy se promítají do agendy Komise pro strategický výhled.

Další informace

Zpráva o strategickém výhledu 2021: Schopnost a svoboda EU jednat

Otázky a odpovědi ke zprávě o strategickém výhledu z roku 2021

Internetové stránky o strategickém výhledu

Zpráva JRC „Science for Policy report: Shaping and securing the EU's Strategic Autonomy by 2040 and beyond“

 

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8. září 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku